آمار نشان می دهد که مرگ و میر جاده ای منطقه ای استرالیا یک مشکل بزرگ است

شکاف ،تی فاحش است، با 870 مورد از 1186 مرگ و میر مرد، و در حالی که ا،ر استرالیا در شهرها زندگی می کنند، تلفات جاده های منطقه ای بسیار بیشتر است (776 کشته به 417 برای سال 2022).

مدیر عامل AAA مایکل بردلی گفت: این اعداد “تصویری را ارائه می دهند که باید برای مردم و خانواده های ،ن در سراسر استرالیا منطقه ای نگران کننده باشد.”

همانطور که در اینجا گزارش شده است، بودجه ارائه شده در بودجه فدرال 2023-2024 AAA خواستار آن است که بودجه جاده های مش، المنافع به ایالت ها و مناطق با ارائه این داده های تصادفات جاده ای مرتبط شود، “بنابراین استرالیایی ها می توانند راضی باشند که هزینه های جاده به جایی می رسد که لازم است”.

تصادفات جاده ای 2022 به طور کامل

صلاحیت قضایی تلفات جاده ای (مترو) مرگ و میر جاده ای (منطقه ای)
NSW 102 190
VIC 106 135
QLD 105 194
بر 24 47
WA 62 112
که که 51
NT که 47
عمل کنید 18 که
استرالیا 417 776
منبع: AAA

ارقام و، زیرساخت که بین فوریه 2022 و 2023 گرفته شده است، همه مرگ و میرهای جاده ای را نشان می دهد، 47 درصد از کشته شدگان راننده، 15 درصد مسافر، 13 درصد عابر پیاده، نزدیک به 20 درصد موتورسواران و 3.4 درصد دوچرخه سوار بودند.

آقای بردلی افزود: «خیلی چیزها در مورد آسیب های جاده ای در استرالیا نمی د،م، اما یک چیزی که می د،م این است که اگر به اشتباهات مشابه ادامه دهیم، همان نتایج غم انگیز را به بار خواهیم آورد».

ارقام کلی بر اساس منطقه

صلاحیت قضایی فوت‌شدگان مرگ و میر در هر 100000
NSW 292 3.58
VIC 241 3.64
QLD 299 5.62
بر 71 3.9
WA 174 6.25
که 51 8.92
NT 47 18.75
عمل کنید 18 3.94
استرالیا 1193 4.59
منبع: AAA

طبق گزارش اوج باشگاه‌های اتومبی،، مستقر در استرالیا، استرالیایی‌های مناطق کم‌جمعیت منطقه‌ای تقریباً پنج برابر بیشتر از ،نان مناطق شهری در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.

انجمن اتومبیل استرالیا (AAA) که نماینده ارگان هایی مانند NRMA، RACV و RACQ است، با استناد به داده های معاصر اداره اقتصاد تحقیقات زیرساخت و حمل و نقل به این اختلاف هشدار دهنده اشاره کرد.

این نشان داد که نرخ سرانه مرگ و میر جاده ای برای استرالیایی های منطقه ای در سال 2022، 10.6 مرگ به ازای هر 100000 نفر بود، در حالی که نرخ متناظر برای استرالیایی های شهری 2.24 مرگ در هر 100000 نفر بود.

  • آمار نشان می دهد که مرگ و میر جاده ای منطقه ای استرالیا یک مشکل بزرگ است
    2022
  • آمار نشان می دهد که مرگ و میر جاده ای منطقه ای استرالیا یک مشکل بزرگ است
    2021

بیشتر: باشگاه‌های خودروسازی استرالیایی خواهان داده‌های واضح‌تر تصادفات در میان افزایش عوارض جاده‌ای هستند
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/australias-regional-road-deaths-an-outsized-problem-stats-s،w

گروه سنی 40 تا 64 ساله که بدترین تأثیر را داشته اند، با 376 مورد مرگ و میر در این دوره، حدود 32 درصد از کل تلفات جاده ها را شامل می شود. 492 نفر دیگر (41 درصد) در مجموع از گروه های سنی 17 تا 25 و 26 تا 39 سال بودند.

2022 تصادف جاده ای به ازای هر 100000 نفر

صلاحیت قضایی مرگ و میر در هر 100000 (مترو) مرگ و میر در هر 100000 (منطقه ای)
NSW 1.67 9.32
VIC 2.07 9.11
QLD 3.06 10.24
بر 1.79 9.82
WA 2.84 18.7
که که 8.92
NT که 18.75
عمل کنید 3.94 که
استرالیا 2.24 10.6
منبع: AAA

ما می د،م که مرگ و میر همچنان در حال افزایش است، اما هیچ داده ملی در مورد صدمات جدی، کیفیت جاده، علل تصادف، یا جزئیات مربوط به افراد و خودروهای درگیر نداریم.

بیشتر: باشگاه‌های خودروسازی استرالیایی خواهان داده‌های واضح‌تر تصادفات در میان افزایش عوارض جاده‌ای هستند

او افزود: «ما باید عوامل ایجاد این نابرابری منطقه‌ای مترو را درک کنیم و رهبری بیشتر ایمنی جاده‌ای مش، المنافع از طریق بهبود جمع‌آوری داده‌ها، کلید این امکان است.»

به طور کلی، 1193 نفر در سال 2022 در جاده های کشور جان خود را از دست دادند که با وجود ناوگان خودرویی همیشه ایمن تر، بیش از 5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این معادل نرخ مرگ و میر سرانه ملی 4.59 مرگ در هر 100000 نفر است.

این کافی نیست که بد،م چند نفر در تصادفات جاده ای کشته شده اند، ما همچنین باید بد،م که چگونه کشته شده اند و چگونه از این مرگ و میر در آینده جلوگیری کنیم.

  • آمار نشان می دهد که مرگ و میر جاده ای منطقه ای استرالیا یک مشکل بزرگ است

میزان مرگ و میر به ویژه در گستره وسیع منطقه ای استرالیای غربی و قلمرو شمالی، با 18.7 نفر در هر 100000، دل،اش بود.