آیا استفاده از آشکارساز رادار/پارچ کننده LiDAR در ماشین من غیرقانونی است؟

استرالیای ج،یقانون ترافیک جاده ای 1961 – بخش 53B بیان می کند که فروش یا استفاده از آشکارساز یا مسدود کننده رادار غیرقانونی است. کتاب راهنمای کاربران جاده SA بیان می‌کند: «اگر وسیله نقلیه یا تری،ی که توسط وسیله نقلیه یدک می‌شود، وسیله‌ای برای جلوگیری از استفاده مؤثر از یک دستگاه اندازه‌گیری سرعت یا دستگاهی برای تشخیص استفاده از دستگاه اندازه‌گیری سرعت داشته باشد، رانندگی یک وسیله نقلیه تخلف است.» پس فکر نکنید که می تو،د یکی را در کاروان خود پنهان کنید.

،، که در این تخلف مجرم شناخته شوند ممکن است با جریمه 20 واحدی (3846 دلار) توسط دادگاه روبرو شوند. در آن ایالت، در سه سال منتهی به 30 ژوئن 2021، 57 اتهام بر اساس قانون وجود داشت که 67 درصد از آنها منجر به جریمه شد.

بهترین توصیه برای افرادی که همیشه به خاطر سرعت غیرمجاز با مشکل مواجه می شوند، این است که از یک آشکارساز رادار یا مسدود کننده LIDAR استفاده نکنید، بلکه سرعت خود را کاهش دهند.

  • آشکارسازهای رادار یا آشکارسازهای LIDAR برای ثبت زم، که ممکن است رادار یا لیزر در نزدیکی وجود داشته باشد طراحی شده اند.
  • پلیس از رادار و/یا فناوری LIDAR برای شناسایی رانندگ، که سرعت می‌گیرند استفاده می‌کند
  • استفاده از آشکارساز رادار در سراسر استرالیا خلاف قانون است و جریمه هایی تا 6500 دلار اعمال می شود

جریمه قابل اعمال برای «وسایل نقلیه رانندگی با آشکارساز رادار یا دستگاه مشابه در داخل یا روی وسیله نقلیه یا تری،» 570 دلار است (شامل پرداخت مالیات 94 دلاری قرب،ان جرم)، در حالی که جریمه اضافی برای «داشتن آشکارساز رادار یا دستگاه مشابه در حین سفر در داخل یا روی وسیله نقلیه یا تری،» نیز ممکن است اعمال شود، همچنین 570 دلار.

آیا استفاده از آشکارساز رادار/پارچ کننده LiDAR در ماشین من غیرقانونی است؟
به ،وان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. با مقامات مربوطه راه در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/is-it-illegal-to-use-a-radar-lidar-jammer-in-my-car

اگر با ایده یک رادار یا آشکارساز LIDAR برای ماشین خود بازی کرده اید، باید بد،د که ممکن است خودتان را در مشکلات بسیار بیشتری از زم، که در حال سرعت گرفتن هستید، بیابید.

(الف) برای جلوگیری از استفاده مؤثر از دوربین ایمنی جاده ای تجویز شده یا تجویز شده
آشکارساز سرعت؛ یا
ب) برای تشخیص زمان استفاده از آشکارساز سرعت تجویز شده.»

که در نیو ساوت و،قو،ن بیان می‌دارند که داشتن یا استفاده از «مقاله‌ای برای جلوگیری از اندازه‌گیری سرعت ممنوع» غیرقانونی است، که می‌تواند 2200 دلار جریمه دادگاه را به دنبال داشته باشد. پلیس NSW در رسانه های اجتماعی پست کرده است که رانندگان همچنین برای استفاده از فناوری آشکارساز رادار تا 9 نقطه ضعف را حذف کرده اند.

ویکتوریا دستگاه های اندازه گیری سرعت را نیز غیرقانونی اعلام کرده است. فروش، استفاده یا در اختیار داشتن دستگاه های اندازه گیری ضد سرعت جرم است.

آیا استفاده از آشکارساز رادار/پارچ کننده LiDAR در ماشین من غیرقانونی است؟

این آشکارسازها برای هشدار دادن به راننده در مورد تله سرعت بالقوه طراحی شده اند، در حالی که سایر کاربردهای زیر شکم این فناوری برای شناسایی و مسدود ، سیگنال لیزر طراحی شده اند.

استرالیای غربی آ،ین حوزه قضایی بود که استفاده از آشکارسازهای راداری را غیرقانونی اعلام کرد. از 12 اکتبر 2021، رانندگ، که با آشکارسازهای راداری نصب شده در/داخل یا روی وسیله نقلیه‌شان گیر می‌افتند، چه عملیاتی باشند و چه نباشند، با 1200 دلار جریمه و 7 نقص فنی مواجه می‌شوند و اپراتورهای وسایل نقلیه سنگین با جریمه 1500 دلاری مواجه می‌شوند و 7 امتیاز نقص دریافت می‌کنند.

«اگر وسیله نقلیه یا تری،ی که توسط وسیله نقلیه یدک می‌کشد، شخصی نباید وسیله نقلیه را رانندگی کند: (الف) وسیله‌ای برای جلوگیری از استفاده مؤثر از دستگاه اندازه‌گیری سرعت. یا (ب) وسیله ای برای تشخیص استفاده از دستگاه اندازه گیری سرعت.

در برخی از ایالت‌ها نیز داشتن چنین دستگاهی غیرقانونی است، به این م،ی که ممکن است برای ،ی که یک آشکارساز رادار در اختیار دارد، مشکل مضاعف ایجاد کند، به خصوص اگر هنگام رانندگی از آن استفاده کند.

«شخصی نباید از دستگاه تشخیص رادار یا دستگاه پارازیت رادار استفاده کند، بفروشد یا برای فروش یا ،ید عرضه کند. اگر وسیله نقلیه مجهز به دستگاه تشخیص رادار یا دستگاه پارازیت رادار باشد، شخص نباید وسیله نقلیه موتوری را رانندگی کند یا وسیله نقلیه موتوری را در خیابان عمومی یا مکان عمومی بایستد. صاحب وسیله نقلیه موتوری که بر خلاف بند (2) در خیابان عمومی یا مکان عمومی رانده یا ایستاده است مرتکب جرم می شود.
اگر مشخص شود که مرتکب این تخلف شده اید، ممکن است با جریمه 3200 دلاری روبرو شوید.

همچنین توجه داشته باشید که حتی اگر دستگاه کار نمی کند یا در حال کار نیست، می تو،د جریمه شوید. ممکن است جریمه 400 دلاری در محل اعمال شود یا حدا،ر مجازات تعیین شده توسط دادگاه 40 واحد جریمه یا 5750 دلار است.

برای خلاصه قو،ن، اجازه دهید به قو،ن در هر حوزه قضایی استرالیا نگاه کنیم.

که در تاسم،، جریمه ای در اندازه من، تحت ،وان جرم «راننده وسیله نقلیه یا یدک کش دارای آشکارساز رادار (یا مشابه) یا با وسیله ای برای جلوگیری از استفاده مؤثر از دستگاه اندازه گیری سرعت» وجود دارد. اگر گرفتار شوید، 1040 دلار جریمه خواهید داشت.

حدا،ر جریمه 40 واحد است که به 6480 دلار می رسد. آخ!

«شخصی نباید وسیله‌ای را داشته باشد، بفروشد، استفاده کند یا در اختیار داشته باشد که تنها یا هدف اصلی آن عبارت است از:

پلیس در سراسر استرالیا از رادار و/یا LIDAR برای شناسایی رانندگ، که با سرعت زیاد سرعت می‌گیرند استفاده می‌کند، و در نتیجه، استفاده از آشکارساز رادار در جاده‌ها در هیچ ایالت یا قلمرو استرالیا قانونی نیست.

  • آیا استفاده از آشکارساز رادار/پارچ کننده LiDAR در ماشین من غیرقانونی است؟

در پایتخت کشور ما، عمل کنید، “فروش، ،ید یا استفاده از آشکارسازهای رادار و مسدود کننده ها” طبق بخش 164G قانون ترافیک موتور غیرقانونی است.

کوئینزلند عملیات حمل و نقل جاده ای بیان می کند که: «اگر وسیله نقلیه در داخل یا روی آن باشد، شخصی نباید وسیله نقلیه ای را رانندگی کند: (الف) وسیله ای برای جلوگیری از استفاده مؤثر از دستگاه اندازه گیری سرعت. یا (ب) وسیله ای برای تشخیص استفاده از دستگاه اندازه گیری سرعت.

این قلمرو شمالی از سایر حوزه‌های قضایی تبعیت می‌کند که در اختیار داشتن یک «ردیاب رادار یا دستگاه مشابه» غیرقانونی است، خواه عملیاتی باشد، در حالت کار، هر دو یا هیچکدام.