آیا باید همیشه در استرالیا به اتوبوس ها راه بدهم؟

به ،وان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. با مقامات مربوطه راه در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/do-i-have-to-always-give-way-to-buses-in-australi،

مشابه است در کوئینزلند: «هنگامی که در منطقه‌ای متراکم رانندگی می‌کنید و محدودیت سرعت 70 کیلومتر در ساعت یا کمتر است، باید جای خود را به اتوبوسی بدهید که در سمت راست عقب، تابلوی «راه به اتوبوس‌ها» را نشان می‌دهد و به آن علامت می‌دهد. وارد ترافیک از:

 • یک منطقه اتوبوس، ایستگاه اتوبوس یا خلیج ایستگاه اتوبوس
 • شانه جاده، یا سمت چپ جاده

را قلمرو شمالی آیین نامه راه ها، مشابه موارد فوق، بیان می کند که رانندگان «باید در تمام شرایط زیر جای خود را به اتوبوس بدهند:

 • در مناطق سرعت 70 کیلومتر در ساعت یا کمتر
 • اگر اتوبوس تابلوی راه رفتن به اتوبوس را نشان دهد
 • اگر چراغ های نشانگر اتوبوس کار می کنند
 • اگر اتوبوس در حال ورود یا حرکت در خط یا خط ترافیک است

را عمل کنید دارای قانون قابل اجرا برای عدم اجازه دادن به اتوبوس است که می گوید “راننده در خط چپ / خط ترافیک / خط دوچرخه به اتوبوس راه نمی دهد”. اگر گرفتار شوید ممکن است سه ضرر و 307 دلار برای شما هزینه داشته باشد.

 • آیا باید همیشه در استرالیا به اتوبوس ها راه بدهم؟

مطابق با NSW حمل و نقل: «سایر رانندگان وسایل نقلیه باید جای خود را به اتوبوسی بدهند که علامت تقدم را در یک منطقه ساخته شده نشان می دهد، زم، که اتوبوس در حال ورود یا حرکت در خط یا خط ترافیک است، و اتوبوس جلوی راننده است. ”

استرالیای غربی قانون اتوبوسی ندارد که بتو،م آن را پیدا کنیم، اما دارای چند تخلف بالقوه برای واگذاری مسیر است: عدم تسلیم شدن در هنگام ادغام – 100 دلار جریمه، دو نقص. عدم تسلیم شدن در هنگام تغییر مسیر – 100 دلار جریمه، سه نقص.

ویکتوریا، سرزمین تراموا، قانون خاصی در مورد واگذاری مسیر به اتوبوس ها و استرالیای ج،ی نیز ندارد. اما دومی دارای یک قانون چتر “در هنگام تغییر مسیر نمی شود” است، که می تواند شما را با سه امتیاز و جریمه 388 دلاری ببیند.

در نیوساوت و،، جریمه بسیار شدیدی است، اگر مشخص شود که جای خود را به اتوبوس نمی دهید، تا 349 دلار و سه ضرر.

راننده ای که در طول جاده در یک منطقه مس،، در خط چپ یا خط چپ ترافیک رانندگی می کند، باید جای خود را به اتوبوس جلوی راننده بدهد اگر:

 • (الف) اتوبوس در انتهای سمت چپ جاده، روی شانه جاده یا در یک ایستگاه اتوبوس متوقف شده یا به آرامی در حال حرکت است، و
 • (ب) اتوبوس راه را به تابلوی اتوبوس نشان می دهد و چراغ های نشانگر جهت درست اتوبوس در حال کار هستند، و
 • ج) اتوبوس در حال ورود یا حرکت در خط یا خط ترافیکی است که راننده در آن رانندگی می کند.
 • آیا باید همیشه در استرالیا به اتوبوس ها راه بدهم؟

در واقع، صفحه حمل و نقل QLD بیان می کند که “اتوبوس ها، مانند همه وسایل نقلیه دیگر” باید برای پنج ث،ه نشان دهند. شرط می بندم که شما پلک خود را روشن نکرده اید و آ،ین باری که می سی سی پی خود را ، کردید، حساب نکنید!

اگر تا به حال پشت اتوبوس بوده اید و فکر کرده اید که آن تابلو با اتوبوس سبز، یک پیکان سبز و یک ماشین قرمز به چه م،است، شما تنها نیستید.

 • اتوبوس ها هنگام ،وج از محدوده حق تقدم دارند
 • اگر نمی تو،د آینه های آن را ببینید، انتظار نداشته باشید اتوبوس شما را ببیند
 • جریمه و نقص ممکن است اعمال شود

به این م،ا نیست که رانندگان اتوبوس در همه شرایط حق تقدم دارند، اما موقعیت‌های مشخصی وجود دارد که سایر کاربران جاده را م،م می‌کند تا جای خود را به اتوبوس بدهند. ا،ر تکرارهای مختلف این قانون به قانون جاده 77 استرالیا، ی،ی راه دادن به اتوبوس ها اشاره دارد:

به همین ترتیب در QLD می‌تو،د سه نقطه ضعف ی،ی 258 دلار جریمه را برای «عدم اجازه دادن به اتوبوسی که از ایستگاه اتوبوس در جاده‌ای در منطقه‌ای ساخته‌شده با محدودیت سرعت علامت‌گذاری شده بیش از 70 کیلومتر در ساعت خارج می‌شود» جبران کنید.

با این حال NT ها مقررات راهنمایی و رانندگی هیچ گونه جریمه ای برای نپذیرفتن مسیر به اتوبوس تعیین نمی کند.

علاوه بر این، یک یادآوری خوب از تاسم،، که “محدودیت سرعت 40 کیلومتر در ساعت است، زم، که شما در 50 متری اتوبوسی هستید که علامت هشدار اتوبوس مدرسه و چراغ های هشدار اتوبوس مدرسه را نشان می دهد.”

واقعیت جالب – آیا می‌دانستید در ا،ر حوزه‌های قضایی، رانندگان اتوبوس باید قبل از ،وج از یک موقعیت ثابت در کنار جاده، به مدت پنج (5) ث،ه نشان دهند؟