آیا تاس های کرکی در استرالیا غیرقانونی هستند؟

اما اگر مجموعه ای از این شش نقطه زینتی را در ماشین خود داشته باشید، می تو،د در صف جریمه باشید.

دستورالعمل‌های تلفن‌های همراه و عوامل حواس‌پرتی کمیسیون ایمنی جاده WA راه‌هایی را ارائه می‌کند تا اطمینان حاصل شود وقتی پشت فرمان هستید می‌تو،د «از همه عوامل حواس‌پرتی اجتناب کنید»:

 • هنگام رانندگی تلفن همراه خود را خاموش کنید.
 • قبل از حرکت، تمام کنترل‌های خودرو را تنظیم کنید.
 • پخش کننده MP3 خود را هنگام رانندگی خاموش کنید.
 • در حین رانندگی به جای خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن یا آرایش خود استراحت کنید.
 • قبل از شروع سفر یک نقشه را بررسی کنید تا بد،د چه چیزی در پیش است.
 • اگر در حین رانندگی مشکل تمرکز دارید از مسافران بخواهید ،ت باشند.
 • مطمئن شوید که حیوانات خانگی به درستی در وسیله نقلیه مهار شده اند.
 • تشخیص دهید که چه چیزی حواس شما را پرت می کند و از آن فعالیت در هنگام رانندگی اجتناب کنید.
 • مطمئن شوید که شیشه‌های جلو و آینه‌های خودرو تمیز و بدون مانع هستند.

ممکن است انتخاب کنید که تاس بیندازید، اما پول هوشمندانه صرف حذف بلوک‌های اعداد مبهم از ماشین شما می‌شود، زیرا ممکن است پیامدهایی در جیب پشتی وجود داشته باشد. شما حتی می تو،د برخی از نقاط ضعف را کنترل کنید.

تاس کرکی یا تاس فازی. همه ما در گذشته آن‌ها را دیده‌ایم که از آینه‌های عقب خودرو آویزان شده‌اند، و حتی ممکن است زم، آن‌ها را در خودروی خود داشته باشید.

 • اگر بتو،د حواس تان را پرت کند، ممکن است به خاطر آن دچار مشکل شوید
 • جریمه برای چندین ایالت در استرالیا اعمال می شود
 • قو،ن در مورد سایر موارد در میدان دید شما نیز اعمال می شود

با این حال، یک افسر می تواند داشتن تاس های کرکی یا هر چیز تزئینی دیگر – مانند بر،ب های روی شیشه جلو یا عقب – را به ،وان عواملی که دید شما را از جاده پرت می کنند، ببیند.

 • آیا تاس های کرکی در استرالیا غیرقانونی هستند؟

ببینید، اگر به طور نامنظم رانندگی می کنید، احتمالا جریمه خواهید شد گاز گرفتن تاس های کرکی از آینه آویزان شود. اما اگر پلیس فکر می کند شما به این سمت رانندگی می کنید زیرا شما آن‌ها را دارید، پس می‌تو،د در صف جریمه مالی باشید.

به ،وان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. با مقامات مربوطه راه در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/are-fluffy-dice-illegal-in-australi،اگر اجرا شود، می‌تواند تقریباً 350 دلار در نیو ساوت و، و احتمالاً سه امتیاز ضرر داشته باشد. برای کوئینزلند، جریمه مشابه است، اما هیچ نقطه ضعفی ندارد.

والدین ممکن است فکر کنند، “خب، آیا رانندگی با بچه ها در ماشین غیرقانونی نیست؟” یا شاید شما فکر می کنید، “خب، آیا تابلوهای تبلیغاتی در کنار جاده ها هم نباید ممنوع شود؟” این نکات منصفانه است.

بنابراین، بهتر است آن چشم های مار خود را در جاده نگه دارید، هی؟

احکام بین حوزه های قضایی متفاوت است، اما مفهوم ی،ان است; این تاس‌ها ممکن است هنگام رانندگی باعث حواس پرتی شوند، بنابراین نباید آنها را در ماشین خود داشته باشید.

 • آیا تاس های کرکی در استرالیا غیرقانونی هستند؟

کمیسیون حمل و نقل ملی توصیه هایی را تأیید کرده است که “به دنبال رسیدگی به همه منابع حواس پرتی در حین رانندگی هستند”. اساساً، انتشار سال 2020 توسط آن گروه عمدتاً بر حواس‌پرتی‌های دیجیتالی متمرکز بود که اکنون به شدت جریمه شده‌اند، مانند گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های صفحه لمسی.

قو،ن جاده استرالیا 297 (2) بیان می کند که: “راننده نباید وسیله نقلیه موتوری را رانندگی کند، مگر اینکه راننده دید واضحی از جاده، و ترافیک، جلو، پشت و هر طرف راننده داشته باشد.”

کد نقض ویکتوریا 2088 بیان می‌کند که راننده‌ای ممکن است مرتکب تخلف شود اگر «نتوانند کنترل کامل، دید بدون وقفه را داشته باشند…» این هیچ نقطه ضعفی را به خود جلب نمی‌کند، اما جریمه‌ای نزدیک به 250 دلار ممکن است در پی داشته باشد.