آیا رانندگی با بند بند / دمپایی غیرقانونی است؟

رانندگان می توانند خطرناک باشند. پای شما محصور نیست، معمولاً ،بندگی کمتری روی پدال ها دارید، و به دلیل ماهیت ارتجاعی آنها ممکن است متوجه شوید که بند بند در جایی که نباید گیر کند.

یک تصور غلط رایج در استرالیا وجود دارد که رانندگی در حالی که شلوار یا دمپایی به تن دارید غیرقانونی است.

  • در استرالیا می تو،د شلوارهای شلواری بپوشید و رانندگی کنید
  • این غیرقانونی نیست، اما آنها هوشمندترین کفش برای رانندگی نیستند
  • شاید بهتر باشد پابرهنه باشید

کتاب قو،ن جاده استرالیا – نه یک حاشیه نویسی ا،ام آور قانونی در مورد قو،ن وسایل نقلیه، بلکه دستورالعمل هایی که بسیاری از حوزه های قضایی قو،ن خود را بر اساس آن وضع می کنند – بخش خاصی در مورد “رانندگی بدون کنترل صحیح وسیله نقلیه” دارد. [Rule 297].

اگر قرار بود تصادف کنید و مشخص شد که رانندگی با بند شلواری به نوعی در حادثه تأثیر داشته است، می توان این گونه تعبیر کرد که کنترل درستی نداشتید. بعلاوه، می‌توان این گونه تعبیر کرد که شما با سهل انگاری برای سایر کاربران جاده رانندگی کرده‌اید و جریمه و جریمه آن کم نیست.

  • آیا رانندگی با بند بند / دمپایی غیرقانونی است؟

فقط مطمئن باشید که اگر تصمیم گرفتید که بند شلواری خود را در زم، که پشت فرمان هستید از پا در بیاورید، آن ها در محل پا نزدیک پدال ها یا در مجاورت پاهای شما قرار نگیرند. تانگ‌ها از زیر پدال ترمز می‌لغزند و در برخی شرایط میزان کنترل راننده را برای ترمز ، برای خطرات محدود می‌کنند.

به ،وان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. با مقامات مربوطه راه در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/is-it-illegal-to-drive-in-t،ngs-flip-flops

بهترین گزینه برای هر ،ی که رانندگی می کند این است که کفشی بپوشد که مانع از توانایی شما در کنترل ماشین نشود یا رانندگی شما را به هیچ وجه محدود نکند. در این صورت، بهتر است از جوراب شلواری، کفش پاشنه بلند یا هر کفش دیگری که ممکن است خطر رانندگی محسوب شود، استفاده نکنید.

این درست نیست. برای شما کاملاً قانونی است که در حین رانندگی از سه پلاگین خود استفاده کنید – اما ،وماً این هوشمندترین کاری نیست که می تو،د در جاده انجام دهید.

  • آیا رانندگی با بند بند / دمپایی غیرقانونی است؟

در مورد اینکه آیا رانندگی با پای برهنه یا پوشیدن بند شلوار ایمن تر است، نظرات متفاوتی وجود دارد، اما نکته اساسی در اینجا این است که رانندگان باید هر کفشی را که من، است، و کفشی که بهترین کنترل خودرو را در حین رانندگی به آنها می دهد، بپوشند.