آیا می توانم هسته های سیب و پوست موز را از شیشه ماشین بیرون بیاندازم؟

در کانبرا دو تفسیر متفاوت از قانون ، وجود دارد: برای یک کودک، جریمه 75 دلار است، اما بزرگسال، که همین کار را انجام می دهند ممکن است 186 دلار جریمه شوند.

بعلاوه، اگر موضوع به دادگاه کشیده شود و “به نظر دادگاه” بستر مورد نظر “ممکن است باعث صدمه یا خطری برای سلامتی شخصی شود که از مکان عمومی یا زمین خالی تاج یا تاج استفاده می کند. برای آسیب رساندن به اموال، دادگاه ممکن است حدا،ر 25 واحد مجازات را برای این تخلف تعیین کند که به م،ای جریمه 4050 دلاری است.

یک زمین بازی یا یک سیگار روشن در علف خشک». ممکن است یک فرد 400 دلار جریمه شود، در حالی که یک شرکت می تواند چهار برابر شود. آن را به دادگاه ببرید و حدا،ر مجازات می تواند 4000 دلار باشد.

تاسم،

در سیدنی، EPA طبق قانون برنامه ریزی شده خود، ، از وسایل نقلیه را شامل می شود و “حدا،ر جریمه برای تخلف عمومی ، 20 واحد جریمه (2200 دلار) است”.

وسایل نقلیه محل داغی برای ریختن ، هستند. احتمالاً ،ی را دیده اید که سیگار روشنی را از پنجره بیرون می زند، و این موارد زم، که در تاریکی رانندگی می کنید بیشتر قابل توجه هستند.

پرث دارای چند مجازات مختلف ، است، با نرخ های بالاتر برای شرکت ها (در پرانتز در کنار جریمه های فردی، در زیر):

 • ، – ته سیگار (نه یک سیگار روشن): 200 دلار (500 دلار)
 • ، – عمومی: 200 دلار (500 دلار)
 • ارسال صورتحساب: 200 دلار (500 دلار)
 • ارسال صورتحساب در خودرو: 200 دلار (500 دلار)
 • انباشت ، های خانگی یا تجاری در یک ظرف عمومی: 200 دلار (500 دلار)
 • حمل بار به اندازه کافی ایمن نشده است: 200 دلار (N/A)
 • ، هایی که خطر عمومی ایجاد می کند – از جمله ش،تن شیشه، قطعات خودرو، ،تیک، سرنگ یا سیگار روشن: 500 دلار (2000 دلار)

به ،وان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. با مقامات مربوطه راه در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/can-i-throw-apple-cores-and-banana-،ls-out-of-the-car-window

آدلاید در این مورد نیز موضعی بسیار سختگیرانه اتخاذ می کند. مرکز ،نان شهر آدلاید بیان می‌کند که «افرادی که ،‌ها یا کالاها را می‌ریزند می‌توانند: جریمه در محل بین 210 تا 1000 دلار صادر کنند. به دادگاه و حدا،ر جریمه از 5000 دلار تا 120000 دلار محکوم شد.

ویکتوریا

ممکن است افراد و شرکت‌ها به دلیل «ریختن ،‌های عمومی»، مانند «پرتاب ، ته سیگار از پنجره ماشین به داخل ناودان»، 200 دلار جریمه شوند. یا بسته بندی مواد غذایی، بلیط اتوبوس یا مواد غذایی که روی زمین مانده اند. پرتاب یک قوطی نوشابه، بسته بندی مواد غذایی یا کیسه پ،تیکی از ماشین یا قایق؛ یا اقلامی که به دلیل وجود بار بدون پوشش از پشت یوت یا تری، می‌افتند». در صورت اعتراض در دادگاه، این می تواند به 3000 دلار برسد.

قو،ن بریزبن در مورد ریختن ، از وسایل نقلیه (از جمله قایق) از منطقی مشابه با سایر ایالت ها پیروی می کند.

نیو ساوت و، کوئینزلند

قو،ن در سرتاسر استرالیا در مورد ،‌ریزی سخت‌گیرانه هستند و این اتهامات در ا،ر حوزه‌های قضایی توسط مقامات محیط‌زیست انجام می‌شود.

 • هر چیزی که می تواند ، در نظر گرفته شود ممکن است شما را به دلیل ریختن ، جریمه کند
 • حتی اقلام زیست ت،یب پذیری که از لوله شما جدا می شوند می توانند شما را به دردسر بیاندازند
 • جریمه ها می تواند بزرگ باشد، به خصوص اگر در حال رانندگی با وسیله نقلیه شرکتی هستید

در اینجا خلاصه ای از قو،ن ، ریختن در سراسر استرالیا آمده است:

علاوه بر این، قانون کنترل مزاحمت‌ها و ،‌های محلی (2016) بیان می‌کند: «مسئولیت تخلفی که در ارتباط با یا از یک وسیله نقلیه مرتکب شده است، بر عهده مالک خودرو است» و «به عهده مالک است». برای اعلام و اثبات اینکه شخص دیگری مسئول این جرم بوده است.»

قانون جاده ملبورن در اطراف ، می‌تواند تحت پوشش نقض 2134 باشد، بر اساس هزینه‌ها و جریمه‌های جاده‌ای 2020-21، که بیان می‌کند ممکن است 207 دلار جریمه برای عمل “عدم برداشتن چیزی که از وسیله نقلیه در جاده افتاده یا در جاده قرار گرفته است” اعمال شود.

استرالیای ج،ی

علاوه بر جزئیات در مورد ،، ع،ی از ماشین، مکان و کالای ، (اگر دارید) دریافت کنید، به ،وان مثال:

 • زم، که دیدی
 • جایی که می رفتی
 • جایی که در ارتباط با وسیله نقلیه متخلف بودید (مثلاً در اتومبیل خود در پشت وسیله نقلیه)
 • چه ،ی با شما بود و آیا آنها نیز ، را دیدند
 • شرایط آب و هوایی در آن زمان
 • نحوه ضبط ، ها (مثلاً در دفترچه یادداشت یا ضبط صدا).

اگر چیزی را از وسیله نقلیه کاری یا زم، که از طرف یک شرکت اقدام می کنید، تخلیه کنید، جریمه آن برای یک کالای کوچک 1849 دلار یا برای یک سیگار روشن یا ، های خطرناک دیگر 3698 دلار است.

استرالیای غربی

ایالت به طور فعال ،نان را تشویق می کند که در کمپرسی ها داب کنند و آنها می توانند با پیروی از این دستورالعمل ها این کار را انجام دهند:

قلمرو پایتخت استرالیا

اما حتی بیرون انداختن چیزهایی که زیست ت،یب پذیر هستند – مانند هسته سیب یا پوست موز – از شیشه ماشین خود می تواند باعث جریمه شما شود. یکی از افسران پلیس که با او صحبت کردیم، پیشنهاد کرد که راننده ای که در حال پرتاب هر نوع ، از خودروی خود دیده می شود، در صورت گرفتار شدن در عمل، یک بلیط پلیس را تهیه کند.

در QLD، جریمه بزرگ‌تری برای «،‌های خطرناک» وجود دارد که به ،وان «هر ،‌ای که می‌تواند به انسان، حیات وحش و دارایی آسیب برساند» تعریف می‌شود، مانند «شیشه ش،ته باقی مانده در

 • آیا می توانم هسته های سیب و پوست موز را از شیشه ماشین بیرون بیاندازم؟

با این حال، سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) در ویکتوریا قو،ن خاص خود را دارد، که در آن جریمه برای یک فرد ممکن است به 370 دلار برای یک ، کوچک مانند ته سیگار یا بسته بندی مواد غذایی یا 740 دلار برای یک سیگار روشن یا سایر خطرناک‌ها برسد. ،”.

به نظر نمی رسد داروین قانون جاده ای در مورد ریختن ، از ماشین داشته باشد، اما یک قانون ، (1972) وجود دارد که بیان می کند: «شخصی نباید ، را ، کند، پرتاب کند، ، ها را در داخل، داخل یا از یک مکان عمومی یا از آن رها کند. زمین تاج خالی در جای دیگری غیر از یک م،ن مجاز. و اگر این کار را انجام دهند، می توانند حدا،ر جریمه (15 واحد) را داشته باشند که به 2430 دلار می رسد.

و حتی ممکن است این اتفاق بیفتد که اگر ماشین شما باشد اما در آن زمان آن را رانندگی نکرده‌اید، و ،ی ماشین را برای ،‌ریزی گزارش کند، شما مالک همچنان مجبور به پرداخت جریمه باشید، مگر اینکه بتو،د آن را ثابت کنید. شخص دیگری بود که جرأت داشت از سطل ، طفره برود.

قو،ن هوبارت شامل تخلفی است که به ،وان “سپرده ، یک مورد ، در یک مکان عمومی” شناخته می شود، که ممکن است 181 دلار جریمه شود. اگر فردی را دیدید که از وسیله نقلیه خود ، می ریزد، می تو،د آن را از طریق EPA تاسم، گزارش دهید.

بهترین توصیه این است که ، های خود را تا زم، که به جایی برسید که بتو،د آنها را در سطل ، بریزید در ماشین خود نگه دارید. زیرا هیچ ، دوست ندارد میوه اش چند آناناس برایش قیمت داشته باشد.