افزایش قیمت ماهیندرا XUV700، XUV300 آوریل 2023

W8 Opt MT با مشخصات بالا و W8 Opt MT DT با افزایش قیمت روپیه مواجه شدند. 23001 و روپیه 20,401. نسخه های دیزلی XUV300 از W4 با Rs شروع می شوند. 10001 افزایش. مدل‌های W6 MT و W6 AMT روپیه دریافت می‌کنند. افزایش قیمت 45600. تریم W8 با قیمت MT حدود 100 میلیون تومان افزایش یافته است. 43600. قیمت‌های W8 Opt و W8 Opt DT هم‌اکنون 50 میلیون تومان افزایش یافته است. 45600. در حالی که W8 Opt AMT با مشخصات بالا برای ،یداران 500 میلیون تومان قیمت دارد. 45600.


منبع: https://www.rushlane.com/mahindra-xuv700-xuv300-price-hike-april-2023-75k-increase-12465822.html

AX7 MT افزایش قیمت روپیه ای دریافت می کند. 67999، در حالی که همتای اتوماتیک آن AX7 AT روپیه دریافت می کند. 71,399 افزایش قیمت با هنجارهای RDE. AX7 L AT با پیشرانه بنزینی تا Rs افزایش یافته است. 75100. در واقع، قیمت ماهیندرا XUV700 برای انواع بنزینی اکنون از روپیه شروع می شود. 14,00,801 در مقابل روپیه. 13,44,901 در ماه گذشته.

قیمت های جدید ماهیندرا XUV700 آوریل 2023 - به روز رس، BS6.2
قیمت های جدید ماهیندرا XUV700 آوریل 2023 – به روز رس، BS6.2

نسخه های AX7 MT و AT روپیه روپیه دریافت می کنند. به ترتیب 61300 و 64600 افزایش قیمت. AX7 AT AWD با Rs افزایش یافته است. 67299 و AX7 L MT و AT روپیه دریافت می کنند. 64901 و روپیه افزایش قیمت 68100. در نهایت، ما داریم که نسخه AX7 L AT AWD با مشخصات بالا با افزایش قیمت روپیه روبرو شده است. 70,899. قیمت دیزل XUV700 اکنون از روپیه شروع می شود. 14,44,601 در مقابل روپیه. 13,95,901.

افزایش قیمت ماهیندرا XUV300 آوریل 2023

قیمت‌های جدید برای همه خودروهای ماهیندرا که از اول آوریل 2023 تولید می‌شوند اعمال می‌شود. با شروع نسخه‌های بنزینی XUV700، قیمت‌ها بین روپیه افزایش می‌یابد. 55900 و روپیه 75100. هر دو نوع معمولی و E نسخه پایه MX 5 نفره قیمت روپیه افزایش می دهند. مدل‌های 55900 و AX3 MT 5 نفره، گر، بیشتری دریافت می‌کنند. 60500.

افزایش قیمت ماهیندرا XUV700 آوریل 2023

هر دو نوع W8 Opt P MT و W8 Opt P MT DT Rs ی،، دریافت می کنند. افزایش قیمت 15500 با ارتقاء به استانداردهای RDE. در حالی که با مشخصات بالا بنزین W8 Opt AMT افزایش روپیه ای دریافت می کند. 15901. در حالی که انواع بنزینی قدرتمندتر TGDi از W6 با افزایش قیمت روپیه شروع می شود. 21,401. مدل‌های W8 MT و W8 MT DT اکنون با قیمتی معادل 200 میلیون تومان قیمت دارند. به ترتیب 22300 و 19700.

برای شروع، W6 بنزینی MT از نوع XUV300 با سانروف هیچ افزایش قیمتی دریافت نمی کند و پایه W4 بنزینی MT قیمت خود را با کاهش روپیه کاهش می دهد. 1. قبل از نامیدن آن معامله دهه، بیایید نگاهی به تمام انواع آن بیندازیم. W6 P AMT و W8 P MT یک افزایش قیمت روپیه دریافت می کنند. به ترتیب 14200 و 14600.

قیمت های جدید ماهیندرا XUV300 آوریل 2023 - به روز رس، BS6.2
قیمت های جدید ماهیندرا XUV300 آوریل 2023 – به روز رس، BS6.2

با انواع دیزلی، هر دو نوع معمولی و E تریم MX روپیه روپیه دریافت می کنند. 48700 افزایش. هر دو نوع معمولی و E گزینه‌های 5 نفره AX3 MT افزایش قیمت ی،، را به میزان روپیه دریافت می‌کنند. گزینه های 7 نفره 53,301 و AX3 MT با 500 دلار افزایش یافت. 54900. AX3 AT افزایش قیمت روپیه دریافت می کند. 57001. AX5 MT 5 نفره و 7 نفره روپیه دریافت ،د. 56100 و روپیه به ترتیب 57399، در حالی که AX5 AT 5 و 7 نفره روپیه دریافت ،د. 59,601 و روپیه. به ترتیب 60701.

هر دو نوع معمولی و E AX5 MT 5 نفره و 7 نفره افزایش 100 دلاری دریافت می کنند. 63000 و AX3 AT 5 نفره در حال حاضر با افزایش روپیه. 63700. نسخه های معمولی و E AX5 MT 7 نفره افزایش ی،، Rs دارند. 64200. هیچ گونه E برای تریم AX7 وجود ندارد زیرا به صورت استاندارد ESP را دریافت می کند. همچنین AX7 فقط در پیکربندی 7 نفره ارائه می شود.

در پست اخیر ما به افزایش قیمت Scorpio N/Cl،ic و Thar پرداختیم. این پست حول تجدید نظر قیمت برای ماهیندرا XUV700 و XUV300 می چرخد. این بازنگری‌های قیمت به دلیل ا،ام اخیر انطباق استاندارد آلایندگی فاز II BS6 در راستای هنجارهای RDE و انطباق E20 است.

از میان تمام افزایش قیمت‌ها در انواع ماهیندرا XUV700 و XUV300، بالاترین افزایش قیمت به یک روپیه سرسام‌آور می‌رسد. 75100

ماهیندرا XUV700 جدید
آنکوش