ایسوزو D-Max، MU-X، مزدا BT-50 مجددا توسط ANCAP آزمایش شدند، دوباره پنج ستاره

این امر بر خودروهایی مانند میتسوبیشی تریتون، نیسان ناوارا، تویوتا پرادو و میتسوبیشی پاجرو اسپرت که همگی در سال 2015 یا قبل از آن توسط ANCAP آزمایش شده اند، تأثیر می گذارد.

ANCAP در گزارش ایمنی دقیق خود، نقاط از دست رفته MU-X را برای محافظت از قفسه سینه و ساق پاهای راننده و سرنشین جلو در هر دو تست آفست جلو و تمام عرض جلو اشاره می کند.

  • ایسوزو D-Max، MU-X، مزدا BT-50 مجددا توسط ANCAP آزمایش شدند، دوباره پنج ستاره

همچنین آزمایش غوطه وری جدید خودرو را معرفی می کند که ارزیابی می کند که آیا درهای خودرو بدون انرژی باتری باز می شوند یا خیر و آیا شیشه های برقی عملکردی دارند و می توانند تا دو دقیقه پس از غرق شدن باز شوند یا خیر.

ANCAP اخیراً اعلام کرده است که از 31 دسامبر 2022، رتبه بندی ایمنی پنج ستاره آن تنها به مدت شش سال معتبر خواهد بود. این بدان م،است که رتبه بندی ایمنی پنج ستاره ANCAP برای ایسوزو D-Max، MU-X، و مزدا BT-50 تا 31 دسامبر 2028 معتبر خواهد بود.

این امر پس از آن صورت می‌گیرد که مدل‌های ایسوزو D-Max، مزدا BT-50 و Isuzu MU-X که از جولای 2022 ساخته شده‌اند، تغییراتی در طراحی کیسه هوای زانوی راننده و پانل ابزار دریافت ،د.

خودروهایی که دارای رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP با مهر تاریخ 2015 یا قبل از آن هستند، دیگر معتبر نخواهند بود و در عوض به ،وان رتبه بندی نشده فهرست می شوند.

  • ایسوزو D-Max، MU-X، مزدا BT-50 مجددا توسط ANCAP آزمایش شدند، دوباره پنج ستاره

بقیه امتیازات ارزیابی این خودروها نسبت به اولین باری که توسط ANCAP تست تصادف انجام شد، بدون تغییر باقی می‌ماند، به طوری که ایسوزو D-Max و MU-X امتیاز 89 درصد را برای محافظت از سرنشینان کودک، 69 درصد برای کاربران آسیب‌پذیر جاده دریافت ،د. حفاظت و 84 درصد برای کمک ایمنی.

این دو تغییر نشان می دهد که امتیاز حفاظت از سرنشین بزرگسال برای هر سه خودرو به 86 درصد تنظیم شده است. برای مدل های D-Max و BT-50 این افزایش 3.0 درصدی است، در حالی که برای SUV MU-X این کاهش 1.0 درصدی است.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، ANCAP از ژانویه 2023 پروتکل های آزمایشی سخت تری را با تأکید بر ویژگی های کمک راننده و کاربران آسیب پذیر جاده معرفی می کند.

جالب اینجاست که ANCAP در پروتکل‌های 2023 خود به حداقل امتیاز کاربران جاده‌ای آسیب‌پذیر 70 درصدی نیاز دارد تا به پنج ستاره دست یابد، که نشان می‌دهد زمان خوبی برای ایسوزو و مزدا است که این خودروها تحت رژیم فعلی استراحت مجدد داشته باشند.

  • ایسوزو D-Max، MU-X، مزدا BT-50 مجددا توسط ANCAP آزمایش شدند، دوباره پنج ستاره

مزدا BT-50 امتیازات را در همه دسته‌ها به‌جز حفاظت از کاربران آسیب‌پذیر جاده منع، می‌کند، که به دلیل طراحی منحصر به فرد جلو، 67 درصد کمتر را دریافت کرد. پرچمدار BT-50 T،der نیز رتبه بندی نشده است.

اگرچه پروتکل‌های تست نسبت به آ،ین باری که این خودروها تست تصادف شدند تغییری نکرده است، این رتبه‌بندی ایمنی پنج ستاره ANCAP جدید به این م،ی است که برای مدت طول،‌تری معتبر خواهد بود.

هر دو ایسوزو D-Max فعلی و مزدا BT-50 در ابتدا توسط ANCAP در سال 2020 آزمایش شدند، در حالی که ایسوزو MU-X در سال 2021 آزمایش شد.

مرجع تست تصادف استرالیا ANCAP موارد مربوطه را دوباره آزمایش کرده است ایسوزو دی م، و مزدا BT-50 یوتس، و ایسوزو MU-X SUV، دوباره به آنها جایزه می دهد پنج ستاره ایمنی در برابر پروتکل های ،وجی 2020-2022.

بیشتر: همه چیز Isuzu D-Max
بیشتر: همه چیز Isuzu MU-X
بیشتر: همه چیز مزدا BT-50
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/isuzu-d-max-mu-x-mazda-bt-50-re-،d-by-ancap-five-stars-a،n