این تیزر فورد رنجر رپتور درباره چیست؟

تیم روابط عمومی فورد تایید کرده است که اعلامیه کامل روز سه شنبه هفته آینده منتشر خواهد شد. گمانه زنی دور!

این ویدیو با این بر،ب همراه است: «آزمایش و توسعه با غروب خورشید متوقف نمی‌شود. 01.11.2022.

در همین حال، ویدیوی ما را از فورد رنجر رپتور دیوانه 2023 در زیر مشاهده کنید:

فورد استرالیا به تازگی یک کلیپ 15 ث،ه ای را در صفحه فیس بوک خود آپلود کرده است که یک تاریک شده را نشان می دهد رپتور با نوار کار جدید و میله نور بزرگ قدیمی روی پشت بام.

است آب کم عمق در حال گرفتن تکاور رپتور مسابقات آفرود، سبک باجا؟
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/whats-this-ford-ranger-raptor-teaser-all-about