باتری های StoreDot به بیش از 1000 چرخه «شارژ سریع فوق العاده» دست می یابند

این شرکت قصد دارد باتری حالت جامد 100in3 خود را در سال 2028 با چگالی انرژی گرانشی تقریباً 400Wh/kg عرضه کند.

بیشتر: ولوو در راه اندازی باتری با شارژ سریع شدید سرمایه گذاری می کند
بیشتر: Polestar در راه اندازی باتری های سریع شارژ اسرائیلی سرمایه گذاری می کند
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/storedot-batteries-achieve-over-1000-extreme-fast-charging-cycles

“هدف عملکرد محصول ما برای سال 2022 رسیدن به 1000 چرخه شارژ سریع متوالی 10 تا 80 درصدی در ده دقیقه، با چگالی انرژی حداقل 300 وات ساعت بر کیلوگرم بود.”

  • باتری های StoreDot به بیش از 1000 چرخه «شارژ سریع فوق العاده» دست می یابند
    دکتر دورون مایرزدورف، مدیر عامل StoreDot

StoreDot تأیید کرده است که اکنون سلول های باتری با شارژ سریع فوق العاده خود را به شرکای OEM خود در قالب کیسه ای برای “تست شدید در دنیای واقعی” ارسال می کند.

همچنین ادعا می‌شود که این سلول‌ها عملکرد وعده داده شده «100in5» را ارائه می‌کنند، به این م،ی که رانندگان می‌توانند در مدت پنج دقیقه شارژ، مسافت 100 مایل (161 کیلومتر) را اضافه کنند.

راه اندازی باتری اسرائیلی StoreDot گام بعدی خود را برای تولید انبوه سلول‌های باتری لیتیوم یونی غالب با سیلی، “شارژ سریع فوق العاده” تا سال 2024 شرح داده است.

این آ،ین آزمایش به دنبال آزمایش مشابهی انجام شد که توسط StoreDot در ماه مارس سال جاری انجام شد که در آن متوجه شد نسخه‌های اولیه سلول‌های شارژ سریع فوق‌العاده خود قادر به دستیابی به بیش از 1200 چرخه شارژ متوالی هستند.

این شرکت آزمایشی را انجام داد که در آن متوجه شد سلول‌های باتری خود قادر به بیش از 1000 چرخه شارژ هستند قبل از اینکه ظرفیت به زیر 80 درصد آستانه اولیه کاهش یابد.

این شرکت در حال حاضر با OEM هایی مانند Polestar، Volvo، Daimler و VinFast شراکت دارد. همچنین با BP، TDK، Ola Electric و EVE شراکت دارد.

این شرکت دریافت که برای 600 چرخه اول باتری “هیچ ت،یب قابل توجهی” وجود ندارد و باتری می تواند از 10 تا 80 درصد متوالی به سرعت شارژ شود.

  • باتری های StoreDot به بیش از 1000 چرخه «شارژ سریع فوق العاده» دست می یابند

در سال 2032، StoreDot قصد دارد یک باتری «پس از لیتیوم» به نام «100in2» با چگالی انرژی 500Wh/kg راه اندازی کند.

برای آزمایش، StoreDot یک کیسه 30 آمپر ساعتی پر از سلول‌های باتری آماده تولید برداشت و متوالی آن را از 10 تا 80 درصد در 10 دقیقه شارژ کرد. سپس اجازه داد باتری به مدت یک ساعت قبل از تکرار فرآیند تخلیه شود.

سلول هایی که در حال حمل و نقل هستند ادعا می شود که دارای چگالی انرژی گرانشی 300Wh/kg هستند. برای زمینه، تسلا مدل 3 فعلی ساخت چین با بسته باتری لیتیوم آهن فسفات (LFP) دارای چگالی انرژی گرانشی 125 وات ساعت بر کیلوگرم است.

  • باتری های StoreDot به بیش از 1000 چرخه «شارژ سریع فوق العاده» دست می یابند
    شارژ مفهومی ولوو

یارون فین معاون تحقیق و توسعه StoreDot گفت: «آ،ین آزمایش‌ها نه تنها برای StoreDot، بلکه صنعت باتری جه، و کل ا،یستم تحرک پایدار را نشان می‌دهد.

فراتر از این، StoreDot همچنان در حال توسعه شارژ سریع فوق العاده خود در هر دو شکل استوانه ای و منشوری است.