تاتا در مقابل خودروهای برقی ام جی: جنگ تبلیغاتی برای توجه شما

به نظر می رسد تاتا و ام جی در حال مبارزه با آن در بازار خودروهای برقی با تبلیغات زیرکانه و هوشمندانه با هدف متمایز ، خود از یکدیگر هستند. کدام برند در این جنگ تبلیغاتی برای اعصار سلطنت خواهد کرد؟ در اینجا پیدا کنید.

The post Tata vs MG Electric Cars: An Advertising War for Your Attention اولین بار در RushLane توسط Nabanita Singha Roy ظاهر شد.


منبع: https://www.rushlane.com/tata-vs-mg-electric-cars-an-ad-war-for-the-ages-12468071.html