جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

تمامی قیمت ها بدون راننده است.

LDV همچنین قیمت های زیر را برای دارندگان ABN ارائه می دهد:

 • حالت MIFA LDV 2023: 51291 دلار
 • LDV MIFA 2023: 60791 دلار
 • LDV MIFA Luxe 2023: 69090 دلار

این امتیازها به طور ی،ان برای MIFA بنزینی و MIFA 9 EV اعمال می شود و دارای مهر تاریخ 2022 است.

«موتور MIFA افراد حدا،ر امتیاز را برای محافظت از راننده و سرنشین زن کوچک عقب در تست تمام عرض جلو ثبت کرد.

 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند
 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

همچنین امتیازات کامل برای محافظت از سرنشین جلو در تست افست جلو و راننده در تست ضربه جانبی ثبت شد.

این با عملکرد نسخه الکتریکی MIFA 9 مطابقت دارد که در اوایل دسامبر امتیاز پنج ستاره خود را دریافت کرد.

شاتل لو، چینی دریافت کرد 93 درصد برای حفاظت از سرنشین بزرگسال، 88 درصد برای سرنشینان کودک، 73 درصد برای کاربران آسیب پذیر جاده، و 90 درصد برای کمک ایمنی

 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

Executive و Luxe همچنین حسگرهای پارک جلو و دوربین دید فراگیر را دریافت می کنند.

ANCAP گفت: نشان داده شده است که LDV MIFA با پیشرانه سنتی عملکرد ایمنی قابل مقایسه ای را با MIFA 9 که در اوایل این ماه رتبه بندی شد، ارائه می دهد و دارای رتبه ایمنی پنج ستاره برای انواع بنزینی است.

«امتیاز محافظت از سرنشین کودک برای MIFA بالا بود… با این حال به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود که صندلی‌های کودک برای کودکان کوچک‌تر نباید در ردیف سوم صندلی‌های مرکز یا سمت راست نصب شوند، زیرا هیچ لنگر اتصال بالایی برای این صندلی‌ها وجود ندارد. موقعیت های نشستن

 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

ویژگی های ایمنی LDV MIFA

“نمره حاشیه ای برای محافظت از قفسه سینه راننده در تست میله مایل ثبت شد.

تج،ات ایمنی استاندارد در سراسر محدوده شامل:

 • ترمز اضطراری خودکار – جلو و عقب
 • نظارت بر نقاط کور
 • هشدار ،وج از خط
 • کمک حفظ خطوط
 • هشدار ترافیک متقابل عقب
 • هشدار ،وج ایمن
 • کروز کنترل تطبیقی
 • کیسه هوای پرده ای جلو، جانبی و تمام قد
 • دوربین دنده عقب با سنسور پارک عقب

LDV ها جدید MIFA بنزینی، رقیب کارناوال غالب کیا، رتبه پنج ستاره ایمنی را از آن خود کرده است. ANCAP.

قیمت LDV MIFA

 • حالت MIFA LDV 2023: 53990 دلار
 • 2023 LDV MIFA اجرایی: 63990 دلار
 • LDV MIFA Luxe 2023: 72990 دلار

بیشتر: قیمت و مشخصات LDV MIFA 2023
بیشتر: در اینجا آمده است که چگونه ANCAP تست های تصادف را از سال 2023 سخت تر می کند
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/ldv-mifa-people-mover-gets-five-star-ancap-safety-rating

“نمره بالای 90٪ برای قابلیت جلوگیری از برخورد آن در منطقه ارزیابی کمک ایمنی به دست آمد.”