جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

تمامی قیمت ها بدون راننده است.

تج،ات ایمنی استاندارد در سراسر محدوده شامل:

 • ترمز اضطراری خودکار – جلو و عقب
 • نظارت بر نقاط کور
 • هشدار ،وج از خط
 • کمک حفظ خطوط
 • هشدار ترافیک متقابل عقب
 • هشدار ،وج ایمن
 • کروز کنترل تطبیقی
 • کیسه هوای پرده ای جلو، جانبی و تمام قد
 • دوربین دنده عقب با سنسور پارک عقب

«موتور MIFA افراد حدا،ر امتیاز را برای محافظت از راننده و سرنشین زن کوچک عقب در تست تمام عرض جلو ثبت کرد.

 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند
 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

«امتیاز محافظت از سرنشین کودک برای MIFA بالا بود… با این حال به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود که صندلی‌های کودک برای کودکان کوچک‌تر نباید در ردیف سوم صندلی‌های مرکز یا سمت راست نصب شوند، زیرا هیچ لنگر اتصال بالایی برای این صندلی‌ها وجود ندارد. موقعیت های نشستن

 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

این با عملکرد نسخه الکتریکی MIFA 9 مطابقت دارد که در اوایل دسامبر امتیاز پنج ستاره خود را دریافت کرد.

همچنین امتیازات کامل برای محافظت از سرنشین جلو در تست افست جلو و راننده در تست ضربه جانبی ثبت شد.

Executive و Luxe همچنین حسگرهای پارک جلو و دوربین دید فراگیر را دریافت می کنند.

“نمره بالای 90٪ برای قابلیت جلوگیری از برخورد آن در منطقه ارزیابی کمک ایمنی به دست آمد.”

LDV همچنین قیمت های زیر را برای دارندگان ABN ارائه می دهد:

 • حالت MIFA LDV 2023: 51291 دلار
 • LDV MIFA 2023: 60791 دلار
 • LDV MIFA Luxe 2023: 69090 دلار

شاتل لو، چینی دریافت کرد 93 درصد برای حفاظت از سرنشین بزرگسال، 88 درصد برای سرنشینان کودک، 73 درصد برای کاربران آسیب پذیر جاده، و 90 درصد برای کمک ایمنی

 • جابجایی افراد LDV MIFA رتبه ایمنی پنج ستاره ANCAP را دریافت می کند

ANCAP گفت: نشان داده شده است که LDV MIFA با پیشرانه سنتی عملکرد ایمنی قابل مقایسه ای را با MIFA 9 که در اوایل این ماه رتبه بندی شد، ارائه می دهد و دارای رتبه ایمنی پنج ستاره برای انواع بنزینی است.

LDV ها جدید MIFA بنزینی، رقیب کارناوال غالب کیا، رتبه پنج ستاره ایمنی را از آن خود کرده است. ANCAP.

بیشتر: قیمت و مشخصات LDV MIFA 2023
بیشتر: در اینجا آمده است که چگونه ANCAP تست های تصادف را از سال 2023 سخت تر می کند
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/ldv-mifa-people-mover-gets-five-star-ancap-safety-rating

این امتیازها به طور ی،ان برای MIFA بنزینی و MIFA 9 EV اعمال می شود و دارای مهر تاریخ 2022 است.

ویژگی های ایمنی LDV MIFA

قیمت LDV MIFA

 • حالت MIFA LDV 2023: 53990 دلار
 • 2023 LDV MIFA اجرایی: 63990 دلار
 • LDV MIFA Luxe 2023: 72990 دلار

“نمره حاشیه ای برای محافظت از قفسه سینه راننده در تست میله مایل ثبت شد.