جدایی فروش باجاج مارس 2023

فروش Bajaj Avenger (1952 دستگاه) و Dominar (1463 دستگاه) در مارس 2023 به ترتیب 16.19 درصد و 32.52 درصد رشد سالانه داشته است. ماه گذشته فروخته شد از سوی دیگر، Dominar 820 دستگاه از مدل 500cc خود در ماه فروخته است در حالی که 643 دستگاه از مدل 250cc فروخته شده است. Bajaj Auto اخیراً سه نام جدید ثبت کرده است – Bajaj Aura، Bajaj Racer و Bajaj Hammer. احتمالاً برای موتورسیکلت ها / اسکوترها / خودروهای برقی جدید آینده.

Bajaj Boxer، نمودارهای برتر صادرات پالسار – مارس 2023

فروش خودرو باجاج در بازارهای داخلی با 41.22 درصد بهبود به 1,45,873 دستگاه در مارس 2023 از 1,03,292 دستگاه در مارس 2022 رسید. این رشد 42,581 دستگاهی بود. این محدوده Pulsar بود که با فروش 1,00,252 دستگاه در ماه گذشته در صدر ج، فروش قرار گرفت که 48.88 درصد رشد سالانه نسبت به 67,339 دستگاه در مارس 2022 داشت.

جدایی فروش داخلی Bajaj 2W مارس 2023

فروش باجاج پلاتینا نیز با 27.30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 34311 دستگاه از 26952 دستگاه در مارس 2022 رسید. پلاتینا در حال حاضر 23.52 درصد از این فهرست را در اختیار دارد. کاهش رشد در مورد باجاج CT مشاهده شد که با کاهش 15.93 درصدی به 4381 دستگاه در مارس 2023 از 5211 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 رسید.

جدایی فروش Bajaj 2W مارس 2023
جدایی فروش Bajaj 2W مارس 2023

پیل‌سار 18646 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد که رشد 17.67 درصدی نسبت به 22648 دستگاه در مارس 2022 نسبت به سال گذشته کاهش داشت. در مارس 2022. همچنین 2340 دستگاه Pulsar 250cc، 1657 دستگاه Pulsar 125cc و 957 دستگاه Pulsar 150cc در مارس 2023 به بازارهای جه، ارسال شد.

محدوده Pulsar دارای 68.73 درصد سهم است. این Pulsar 125cc بود که با 60352 دستگاه در ماه گذشته بیشترین توجه را به خود جلب کرد که 52.07 درصد نسبت به 39687 دستگاه در مارس 2022 بیشتر بود. در ماه گذشته از 18044 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 به 13600 واحد کاهش یافته است که مربوط به کاهش رشد 24.63 درصدی در سال گذشته است.

فروش پالسار باجاج مارس 2023
تصویر – MRD Vlogs

باجاج چتاک الکتریک بیشترین درصد رشد را در بازارهای داخلی در مارس 2023 به خود اختصاص داده است

Bajaj Discover (8952 واحد) و Dominar (2440 واحد) هر کدام به ترتیب 15.67 درصد و 8.68 درصد رشد سالانه کاهش دادند. فروش Avenger با 190.41 درصد بهبود در سال 2023 به 636 دستگاه در مارس 2023 از 219 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 رسید. از این تعداد، 444 دستگاه Avenger 250cc فروخته شده و 192 دستگاه Avenger 200cc در ماه گذشته فروخته شده است. صادرات پلاتینا نیز با 70.88 درصد کاهش به تنها 612 دستگاه در مارس 2023 از 2102 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 رسید. این پلاتینا 110 سی سی بود که با فروش 324 دستگاه در مارس 2023 به همراه 288 دستگاه پلاتینا 125 سی سی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.


منبع: https://www.rushlane.com/bajaj-sales-breakup-march-2023-pulsar-platina-ct-12467993.html

فروش اسکوتر برقی باجاج چتاک با افزایش 249.30 درصدی بر اساس سالانه به 3514 دستگاه در مارس 2023 از 1006 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 مربوط به رشد 2508 واحدی افزایش یافت. Bajaj Chetak 2023 در حال ساخت است و گفته می شود با بردی افزایش یافته که می تواند حدود 18 کیلومتر بیشتر از نمونه فعلی خود باشد، وارد بازار می شود.

جدایی فروش Bajaj 2W مارس 2023
جدایی فروش Bajaj 2W مارس 2023

باجاج خودرو شاهد کاهش 39.19 درصدی صادرات خود در سال گذشته بوده است. صادرات در مارس 2023 به 87,954 دستگاه رسید از 1,44,641 دستگاه در مارس 2022. این کاهش رشد 56,687 واحدی بود. باجاج با،ر با فروش 40252 دستگاهی در مارس 2023 بیشترین تقاضا را در سطح جه، داشت که 55.28 درصد نسبت به 90016 دستگاه در مارس 2022 کمتر بود. این رشد 49764 واحدی کاهش یافت و با،ر سهم 45.76 درصدی را در این فهرست داشت. با،ر 110 سی سی در ماه گذشته 22426 دستگاه فروخته شد در حالی که با،ر 150 سی سی 11914 دستگاه در مارس 2023 به همراه 5912 دستگاه با،ر 125 سی سی صادر شد.

ش،ت صادرات Bajaj 2W مارس 2023
ش،ت صادرات Bajaj 2W مارس 2023

Bajaj Auto Limited تقاضای قابل توجهی در بازارهای داخلی برای محدوده دو چرخ خود داشته است. از سوی دیگر، صادرات به طور قابل توجهی کاهش یافت و بیشتر مدل ها رشد سالانه خود را کاهش دادند. مجموع فروش (داخلی + صادرات) در مارس 2023 به 2,33,827 واحد رسید که از 2,47,933 دستگاه در مارس 2022 کمتر شد. با این حال، این رشد نسبت به کل فروش (داخلی + صادرات) بود که به 2,18,975 واحد رسیده بود. در فوریه 2023

صادرات باجاج CT فقط با 0.29 درصد بهبود در سال به 16416 دستگاه رسید و CT 110 سی سی سهم عمده ای از 8136 دستگاه را در مارس 2023 به خود اختصاص داد. همچنین 7992 دستگاه CT 125cc و 288 دستگاه CT 125cc و 285 دستگاه اره CY ارسال شد. کاهش صادرات سالانه