جدایی فروش باجاج ژوئن 2022 – Pulsar، Dominar، Platina، CT 100، Avenger

شرکت Bajaj Auto Limited رشد سالانه فروش داخلی خود را 18.73 درصد کاهش داده است در حالی که صادرات 27.66 درصد رشد داشته است.

Bajaj Pulsar
Bajaj Pulsar

Bajaj Avenger با رشد 212.86 درصدی در سال به 6936 واحد از 2217 دستگاه در ژوئن 2021 رسیده است. این رشد 4719 واحدی با سهم 5.61 درصدی بود. این Avenger 160 بود که نسبت به همتای 220 سی سی خود تقاضای بیشتری داشت. فروش Avenger 160 به 4828 دستگاه رسید که رشدی 181.19 درصدی نسبت به 1717 دستگاه در ژوئن 2021 داشت در حالی که فروش Avenger 220 به 2108 دستگاه رسید که 321.60 درصد از 500 دستگاه در ژوئن 2021 بیشتر بود.

فروش Bajaj Dominar با 8.89 درصد کاهش در ماه گذشته از 490 دستگاه در ژوئن 2021 به 446 دستگاه رسید که 232 دستگاه از 250 سی سی و 214 دستگاه از مدل های 500 سی سی فروخته شد. فروش چتاک با 446.24 درصد افزایش در سال به 2469 دستگاه از 452 دستگاه در ژوئن 2021 رسید.

صادرات خودرو باجاج ژوئن 2022

فروش Pulsar 200cc با 233.15 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 14802 دستگاه رسید، در حالی که 391 دستگاه Pulsar 250cc نیز در ماه گذشته با کاهش 88.95 درصدی نسبت به 3540 دستگاه در ژوئن 2021، 391 دستگاه فروخته شد. به ترتیب 97/35 درصد و 93/90 درصد. فروش پلاتینا از 43313 دستگاه در ژوئن 2021 به 27732 دستگاه رسید در حالی که فروش CT در ماه گذشته از 26608 دستگاه در ژوئن 2021 به 2413 دستگاه کاهش یافت.

جدایی فروش باجاج ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021
جدایی فروش باجاج ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021

در بازارهای داخلی، باجاج پولسار بود که بیشترین توجه را به خود جلب کرد. فروش 5.78 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 83723 دستگاه در ژوئن 2022 رسید که از 79150 دستگاه در ژوئن 2021 بیشتر شد. در محدوده پالسار، مدل 125 سی سی بود که فروش 51554 دستگاهی را تجربه کرد که از 47266 دستگاه در ژوئن 2021 که مربوط به رشد 9.07 درصدی در سال بود، بیشتر شد. فروش پالسار 150 سی سی به 16976 دستگاه رسید که نسبت به 23901 دستگاه در ژوئن 2021 رشد 28.97 درصدی را نشان می دهد.

باجاج اتو، بزرگترین صادرکننده دو چرخ در هند، با رشد 27.66 درصدی در سال در سال به 1,83,365 دستگاه رسید و با،ر در بالاترین رتبه قرار داشت. فروش با،ر با 5.80 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 93962 دستگاه رسید که از 88812 دستگاه در ژوئن 2021 به فروش رسید. در ژوئن 2021. همچنین 9086 دستگاه با،ر 125 سی سی در ماه گذشته فروخته شد که در مقایسه با 6464 دستگاه در ژوئن 2021، رشد 40.56 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، در حالی که صادرات با،ر 150 سی سی به 12240 دستگاه رسیده است که 5 درصد از 17 سال گذشته است. 14864 دستگاه در ژوئن 2021 صادر شد.

ش،ت صادرات باجاج ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021
ش،ت صادرات باجاج ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021

صادرات باجاج پلاتینا 2190 دستگاه بود که 5.49 درصد از 2076 دستگاه در ژوئن 2021 بیشتر بود. Platina 110cc صادرات 1710 دستگاه داشت در حالی که 480 دستگاه Platina 125cc بود. همچنین 5264 واحد دومینار در ماه گذشته صادر شد که مربوط به رشد 90.04 درصدی سالانه نسبت به 2770 دستگاه در ژوئن 2021 بود، در حالی که صادرات Avenger با 134.86 درصد رشد به 768 واحد در سال گذشته رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/bajaj-sales-breakup-june-2022-pulsar-dominar-platina-12444706.html

صادرات Bajaj Pulsar از 26003 دستگاه در ژوئن 2021 به 40205 واحد رسیده است. این رشد 14202 واحدی با سهم 21.39 درصدی بود. Pulsar 150cc با 18144 دستگاه صادر شده تقاضای بیشتری در بازارهای جه، داشت که رشد 93.89 درصدی در سال نسبت به 9358 دستگاه در ژوئن 2021 داشت. و 1600 دستگاه پولسار 250 سی سی در ماه گذشته صادر شد.

Bajaj Auto Limited، با محدوده دو چرخ شامل Pulsar، Dominar، Chetak، Avenger، CT و Platina، در ماه جولای 2022 فروش داخلی خود را 18.73 درصد کاهش داده است. فروش Bajaj Auto که به 1 رسیده بود. 52230 واحد در ژوئن 2021 به 123719 واحد در ژوئن 2022 کاهش یافت.

صادرات باجاج CT به 25152 دستگاه رسید که 150.72 درصد از 10032 دستگاه صادر شده در ژوئن 2021 افزایش داشت که از این تعداد 16080 دستگاه CT 125cc و 288 دستگاه CT 150cc در ماه گذشته ارسال شد. از محدوده دیسکاور، فروش در ژوئن 2022 به 15824 دستگاه رسید که 16.27 درصد افزایش نسبت به 13610 دستگاه در ژوئن 2021 داشت. این شامل 11864 دستگاه Discover 125cc و 3960 دستگاه Discover 110 درصد افزایش 110 سی سی بود که هر دو درصد افزایش 110 سی سی و 10 درصد افزایش نسبت به سال 18 سال داشتند. .

کاهش رشد در مدل‌هایی مانند Platina، CT و Dominar مشاهده شد در حالی که Pulsar، Avenger و Chetak مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. از سوی دیگر، صادرات بر اساس سالانه 27.66 درصد افزایش یافت و به 1،83،365 واحد رسید که از 1،43،630 دستگاه در ژوئن 2021 افزایش یافت.

جدایی فروش باجاج ژوئن 2022