جدایی فروش تاتا اکتبر 2022

پانچ دومین محصول پرفروش تاتا است و یکی از محصولات مورد علاقه ،یداران در بخش خود است. در ماه گذشته 10982 دستگاه فروخته شد و 29.92 درصد رشد سالانه و 10.36 درصد کاهش ماهانه ثبت کرد. رشد حجم فروش بیش از 8453 دستگاه خودرو در سال گذشته 2592 دستگاه و کاهش حجم خودرو 1269 دستگاه بوده است. پانچ تقریباً یک چهارم اعداد تجمعی تاتا را در خود جای داده است.

تیگور الگوی فروش تیاگو را با ثبت رشد مثبت در تحلیل سالانه و مامان تکرار می‌کند. Tigor در اکتبر 2022 4001 دستگاه فروخت. در مقایسه با 1377 دستگاه در سال گذشته و 3700 دستگاه یک ماه قبل، Tigor 190.56 درصد رشد سالانه و 8.14 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. Tigor در حال حاضر در پیشرانه های بنزینی، CNG و الکتریکی موجود است.

Harrier Saw کاهش در فروش

تاتا موتورز 1751 سافاری فروخت و با افزایش 16 دستگاهی، 0.92 درصد رشد سالانه را نسبت به 1735 سافاری در سال گذشته ثبت کرد. فروش MoM با از دست دادن 279 دستگاه MoM 13.74 درصد کاهش یافت. در مجموع، تاتا موتورز 45220 دستگاه خودرو از جمله هاچ بک، سدان و SUV فروخت. فروش در سال 2022 با افزایش 33.29 درصدی در مقایسه با فروش 33926 دستگاهی در اکتبر 2022 با افزایش حجم 11294 واحدی، رشد کرد. ارقام MoM مثمر ثمر نبودند زیرا شاهد کاهش 5.11 درصدی بودند.


منبع: https://www.rushlane.com/tata-sales-breakup-oct-2022-nexon-punch-tiago-12453263.html

استاندارد طلایی تاتا، Altroz، به طور کامل در قرمز سقوط می کند. Altroz ​​با فروش 4770 دستگاهی به نام خود، شاهد کاهش 6.98 درصدی نسبت به سال قبل و 8.74 درصدی ماهانه بود. حجم از دست رفته در سال 358 واحد و MoM 457 واحد بود. ،روز 10.55 درصد از کل فروش تاتا را به خود اختصاص داده است.

تیاگو اولین وسیله نقلیه در این لیست است که رشد مثبتی را در تحلیل سالانه و ماهانه ثبت کرده است. با فروش 7187 دستگاه خودرو، تیاگو رشد 421.93 درصدی در سال را نسبت به تنها 1377 دستگاه در سال گذشته با فروش 5810 دستگاه در سال به ثبت رساند. با افزایش 251 واحدی در حجم، رشد 3.62 درصدی را ثبت کرد.

جدایی فروش تاتا اکتبر 2022
جدایی فروش تاتا اکتبر 2022

Nexon به ،وان پرفروش ترین شاسی بلند زیر 4 متری، پرفروش ترین محصول تاتا است. این خودرو در ماه گذشته 13767 دستگاه فروخت و 30.44 درصد از کل اعداد ثبت شده توسط تاتا موتورز را در اختیار داشت. در مقایسه با 10096 دستگاه خودروی فروخته شده در سال گذشته و 14518 دستگاه فروخته شده در یک ماه قبل، فروش ن،ون 36.36 درصد رشد کرد و حجم آن 3671 دستگاه رشد کرد و 5.17 درصد کاهش یافت و 751 دستگاه از دست رفت.

جدایی فروش تاتا اکتبر 2022

جدایی فروش تاتا برای ماه اکتبر 2022 نشان داد که 33.29٪ افزایش در سال داشته است، در حالی که فروش 5.11٪ کاهش یافته است.

تاتا پانچ آبی
تصویر – کارز کامل

وقتی مجموع فروش خودرو برای اکتبر 2022 جمع آوری شد، تاتا موتورز رتبه سوم را پس از هیوندای به خود اختصاص داد. این شرکت در مجموع 45220 دستگاه فروخت که شامل Nexon، Punch، Tiago، Altroz، Tigor، Harrier و Safari بود.

پسران بزرگ تاتا، هریر و سافاری، در مقایسه با سپتامبر 2022 خیلی خوب عمل ن،د. به خصوص هریر که 2762 دستگاه فروخت و کاملاً به رنگ قرمز افتاد. افت 10.82 درصدی نسبت به سال گذشته با 335 واحد از دست دادن حجم و 7.72 درصد کاهش ماهانه با 231 واحد کاهش در حجم را ثبت کرد.