جدایی فروش تاتا می 2023

تاتا ن،ون در ماه می 2023 با وجود کاهش رشد سالانه و مادری، پرفروش‌ترین مدل در خط تولید این شرکت بود. فروش در ماه مه 2023 به 14,423 دستگاه رسید که نسبت به 14,614 دستگاه در می 2022، 1 درصد کاهش داشت. فروش MoM نیز از 15,002 دستگاه در آوریل 2023، 4 درصد کاهش یافت. تاتا موتورز اخیراً Nexon EV Max XZ+ LUX را به روز کرده است. که حتی در همتای ICE خود ارائه نمی شود که می تواند فروش را در ماه آینده افزایش دهد.

تاتا هریر و سافاری در ماه مه 2023 فروش کمتری داشتند. فروش هریر با 18 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 17 درصد کاهش به 2,303 دستگاه رسید. فروش هریر به ترتیب در ماه می 2022 و آوریل 2023 به 2794 دستگاه و 2783 دستگاه رسید. به همین ترتیب، فروش سافاری نسبت به سال قبل با 21 درصد و 12 درصد کاهش به 1776 دستگاه رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/tata-sales-breakup-may-2023-nexon-punch-tiago-12471805.html

این رشد 6 درصدی در مقایسه با 43,340 دستگاه فروخته شده در می 2022 بود. فروش MoM از 47,010 دستگاه فروخته شده در آوریل 2023، 2 درصد کاهش یافت. با این حال، سهم بازار به 13.7 درصد در سال گذشته کاهش یافت که 1.0 درصد از 14.7 درصد در می 2022 کاهش یافت. .

فروش خودرو تاتا می 2023
فروش خودرو تاتا می 2023

جدایی فروش تاتا می 2023

همچنین تاتا ،روز با 10 درصد رشد سالانه و 16 درصد رشد در ماه می 2023 به 5420 دستگاه رسید. نوع Altroz ​​iCNG در هند راه اندازی شده است. این در 6 نوع ارائه شده است و قیمت آن بین 7.55 تا 10.55 میلیون روپیه (نمایشگاه سابق) است.

فروش تاتا تیگور در ماه گذشته به 2710 دستگاه کاهش یافت که نسبت به 3975 دستگاه در ماه مه 2022 رشد 32 درصدی داشته و نسبت به 3154 دستگاه در آوریل 2023 14 درصد کاهش داشته است.

کاهش رشد فروش تاتا هریر و سافاری

در شماره 2 تاتا پانچ با فروش 11124 دستگاهی در می 2023 بود که نسبت به 10241 دستگاه در ماه می 2022 9 درصد افزایش داشت. همچنین رشد 2 درصدی نسبت به 10934 دستگاه در آوریل 2023 بود. فروش پانچ به نقطه عطف جدیدی در سال رسید. می 2023 به ،وان 200000مین واحد آن از خطوط تولید کارخانه پونا این شرکت خارج شد. این رقم عطف در 19 ماه از زمان عرضه SUV جمع و جور در سال 2021 به دست آمد.

فروش خودرو تاتا می 2023
فروش خودرو تاتا می 2023

فروش سالانه 78 درصدی در مورد تاتا تیاگو با 8133 دستگاه در ماه گذشته مشاهده شد که از 4561 دستگاه در ماه مه 2022 بیشتر بود. فروش مادران از 8450 دستگاه در آوریل 2023 4 درصد کاهش یافت.

تاتا ن،ون
تصویر – شوق موتوری

تاتا موتورز در ماه مه 2023 با Nexon EV Prime و Max، همراه با Tiago و Tigor EV که 13 درصد از حجم PV را سهم داشتند، فروش خودروهای الکتریکی افزایش یافت.

تاتا موتورز سومین OEM پرفروش در ماه می 2023 پس از ماروتی سوزوکی و هیوندای بود که در ماه گذشته سهم بازار 13.7 درصدی را در اختیار داشتند. فروش تاتا موتورز در ماه می 2023 به 45880 دستگاه رسید.