جدایی فروش رویال انفیلد اوت 2022

بخش 350 سی سی خط تولید رویال انفیلد در هند همچنان بر فروش هیمالیا و 650 دوقلو در آگوست 2022 به شهرت رسید. فروش کل بر اساس سالانه 58.64 درصد افزایش یافت در حالی که فروش مادران 33.21 درصد بالاتر بود.

رویال انفیلد ک،یک 350 همچنان در آگوست 2022 با فروش 18993 دستگاه پرفروش ترین مدل در خط تولید این شرکت در هند بود.

رویال انفیلد شهاب 350
رویال انفیلد شهاب 350
پایین تر از لیست هیمالیا با 2,320 دستگاه فروخته شده در آگوست 2022 بود. این کاهش 16.25 درصدی نسبت به 2,770 دستگاه در آگوست 2021 بود. با 66.43 درصد بر اساس سالانه به 1388 واحد در آگوست 2022 در حالی که 834 دستگاه در آگوست 2021 فروخته شده بود. این رشد 0.43 درصدی از فروش 1394 دستگاهی در جولای 2022 بود.

جدایی صادرات رویال انفیلد در اوت 2022

در بازارهای جه،، رویال انفیلد با رشد 5.91 درصدی در سال 2022 به 7220 دستگاه در آگوست 2022 رسید که از 6817 دستگاه در آگوست 2021 به فروش رسید. فروش MoM از 9026 دستگاه در ژوئیه 2022 20.01 درصد کاهش یافت. این RE Meteor بود. فهرست صادراتی با 2204 دستگاه فروخته شده در آگوست 2022، کاهش 7.67 درصدی نسبت به 2387 دستگاه در آگوست 2021. فروش MoM نسبت به 2844 دستگاه در جولای 2022، 22.50 درصد کاهش یافت. Meteor 350 سهم 30.53 درصدی را در صادرات داشت.

رویال انفیلد صادرات اوت 2022
رویال انفیلد صادرات اوت 2022

صادرات نیز نسبت به سال قبل 5.91 درصد افزایش یافت، اما 20.01 درصد کاهش یافت. فروش داخلی با افزایش 58.64 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 61982 دستگاه در آگوست 2022 رسید که از 39070 دستگاه در آگوست 2021 افزایش یافت.

جدایی فروش رویال انفیلد اوت 2022

صادرات 650 Twins در سال 2022 (-25.82 درصد) و MoM (-22.25 درصد) به 1583 دستگاه در آگوست 2022 کاهش یافت. در ماه گذشته ارسال شد در حالی که Cl،ic 500 و Electra 350 هیچ ،یداری در آگوست 2022 پیدا ن،د.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-breakup-aug-2022-cl،ic-650-twins-12449865.htmlپس از آن ک،یک 350 با رشد 133.66 درصدی در سال به 1680 دستگاه در آگوست 2022 رسید که از 719 دستگاه در آگوست 2021 به فروش رسید. صادرات MoM نسبت به 1798 دستگاه در جولای 2022، 6.56 درصد کاهش یافت. صادرات RE هیمالیا با 11.52 درصد رشد سالانه به 1675 واحد افزایش یافت از 1502 دستگاه در آگوست 2021 در حالی که فروش MoM 28.66 درصد نسبت به 2348 دستگاه در جولای 2022 کاهش یافت.

فروش نیز در سال 2022 با 107.63 درصد افزایش و 109.07 درصد افزایش برای RE Bullet 350 و Electra 350 به ترتیب به 7618 دستگاه و 4104 دستگاه در اوت 2022 رسید. به ترتیب 6530 و 3853 واحد. نسل جدید رویال انفیلد Bullet 350 نیز مورد آزمایش قرار گرفته است و قرار است در ماه های آینده به فروش برسد.

دومین موتورسیکلت پرفروش رویال انفیلد، RE Hunter 350 بود که اخیراً به بازار عرضه شد. فروش آن در آگوست 2022 به 18197 دستگاه رسید. Hunter 350 در محدوده قیمتی روپیه عرضه می شود. 1.49 – 1.66 Lakh و در 3 نوع – Retro، Metro و نسخه برتر Hunter 350 Metro Rebel. فروش RE Meteor 350 از 6381 دستگاه در آگوست 2021 به 9362 در آگوست 2022 افزایش یافت. همچنین از 8088 دستگاه در جولای 2022، 15.75 درصد رشد ماهانه داشت.

فروش رویال انفیلد اوت 2022
فروش رویال انفیلد اوت 2022

علیرغم کاهش رشد سالانه، این RE Cl،ic 350 بود که با فروش 18993 دستگاه در آگوست 2022 در فهرست فروش در بازارهای داخلی قرار گرفت که 19.02 درصد نسبت به 23453 دستگاه در آگوست 2021 کاهش داشت. فروش MoM نیز از 23 دستگاه فروخته شده 18.21 درصد کاهش یافت. در جولای 2022. درصد سهم نیز از 49.91 درصد در جولای 2022 به 30.64 درصد در ماه گذشته کاهش یافت.