جدایی فروش رویال انفیلد اکتبر 2022

هانتر 350 1290 وسیله نقلیه ارسال کرد و با تنها 2 وسیله نقلیه که در سپتامبر 2022 ارسال شد، هانتر شاهد رشد 64400 درصدی ماهانه بود و 22.60 درصد از سهم بازار صادرات این شرکت را در اختیار دارد. پرفروش‌ترین خودروی داخلی، Cl،ic 350، با ارسال 1200 دستگاه جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و 120.18 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند و تعداد آنها 53.97 درصد کاهش یافت.

با حمل 1000 موتورسیکلت، دوقلوهای 650 سی سی RE 51.98 درصد رشد سالانه و 6.72 درصد رشد ماهانه را ثبت ،د. هیمالیا با کاهش 23.42 درصدی شما و 54.81 درصدی کاهش MoM به طور کامل در قرمز سقوط کرد. فروش 798 دستگاه هیمالیا برای ثبت هر گونه رشد مثبت کوتاهی کرد. صادرات در مقایسه با فروش 3522 موتورسیکلت در سال گذشته و 8451 موتورسیکلت فروخته شده در یک ماه قبل، 62.04 درصد رشد سالانه و 32.47 درصد کاهش در ماهانه داشته است.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-breakup-oct-2022-cl،ic-bullet-12453674.html

هیمالیا در ماه گذشته موفق به ثبت 3751 وسیله نقلیه شد، 0.62 درصد رشد سالانه نسبت به 3728 خودروی فروخته شده در سال گذشته ثبت کرد و 23 وسیله نقلیه در حجم به دست آورد. این خودرو رشد 7.85 درصدی را نسبت به 3478 دستگاه خودرو در یک ماه قبل از آن ثبت کرده است. پسران بزرگ 650 سی سی رویال انفیلد با 50.32 درصد رشد سالانه و 8.65 درصد رشد در بازار داخلی، 1858 دستگاه در بازار داخلی ثبت ،د.

رویال انفیلد به طور فعال نمونه کارهای خود را برای ،یب بیشتر و بیشتر استایل های بدن تحت فشار قرار می دهد. بازتابی از آن Super Meteor 650 بود که اخیراً به نمایش گذاشته شد که اولین رزمناو کتاب درسی من، این شرکت است. انتظار می رود که در ژانویه 2023 راه اندازی شود. این به RE کمک می کند تا فروش خود را حتی بالاتر ببرد. بیایید نگاهی به فروش آنها در ماه گذشته بیندازیم.

Hunter 350 و Meteor 350 به ترتیب با فروش 14445 و 10353 خودرو در جایگاه دوم و سوم فروش داخلی RE قرار گرفتند. در حالی که Meteor 350 رشد سالانه 31.87% را نشان داد، هر دو Hunter 350 و Meteor 350 به ترتیب 9.77% و 4.49% کاهش MoM را ثبت ،د. در ماه گذشته، آنها به ترتیب 20.18 درصد و 13.53 درصد از سهم بازار فروش داخلی شرکت را در اختیار داشتند.

رویال انفیلد با فروش 76528 موتورسیکلت در اکتبر 2022 در داخل کشور، ماه پرباری را رقم زد. بازار بریت،ا 88.44 درصد رشد سالانه و 3.91 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند در حالی که 40611 موتورسیکلت در اکتبر 2021 و 73646 در سپتامبر 2022 فروخته شد. رشد حجم در بازار داخلی 35917 واحد در سال و 2882 دستگاه در ماه مارس بود.

رویال انفیلد صادرات اکتبر 2022

ک،یک 350 پیشرو در نمودارها، 31791 دستگاه فروخت و 61.15 درصد رشد سالانه و 15.31 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند که در مقایسه با فروش 19728 دستگاهی در سال گذشته و 27571 واحدی یک ماه قبل از آن فروخته شد. رشد حجم سالانه 12063 واحد و 4220 واحد ماهانه بود. 41.54 درصد از فروش داخلی RE را در اختیار دارد.

جدایی فروش رویال انفیلد اکتبر 2022

جدایی فروش رویال انفیلد برای اکتبر 2022 آن را در سبزها قرار می دهد، به جز تجزیه و تحلیل MoM برای صادرات

رویال انفیلد هیمالیا 411
رویال انفیلد هیمالیا 411

Bullet 350 با فروش 8755 دستگاه بدون زمان در ماه گذشته توانست رشد 50.38 درصدی سالانه را ثبت کند. از آنجایی که در سپتامبر 2022 به همین میزان بود، فروش Bullet 350 خنثی ماند. الکترا با فروش 4575 دستگاهی در ماه گذشته جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد که از 2246 دستگاه بیشتر بود و با رشد 103.70 درصدی و رشد 9.61 درصدی در سال گذشته، تعداد خود را دو برابر کرد.

جدایی فروش داخلی رویال انفیلد
جدایی فروش داخلی رویال انفیلد

Meteor 350 با فروش 1419 دستگاه در ماه گذشته، حرف اول را در صادرات می زند. در مقایسه، Meteor 350 یک سال قبل 1217 دستگاه و یک ماه قبل از آن 3139 دستگاه فروخته بود. از این رو، شاهد رشد 16.60 درصدی سالانه و 54.79 درصد کاهش ماهانه بود. Meteor 350 پرفروش ترین موتورسیکلت بریت،ا است و در کل صادرات RE، 24.86 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

جدایی صادرات رویال انفیلد
جدایی صادرات رویال انفیلد