جدایی فروش رویال انفیلد سپتامبر 2022

هیمالیا در ماه گذشته 3478 ،یدار پیدا کرد و شاهد کاهش 4.27 درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش 49.91 درصدی ماهانه در فروش بود. افزایش حجم MoM برابر با 1158 واحد بود. در نهایت، ما پرچمدار RE 650 Twins را داریم که توانسته بود 1710 دستگاه بفروشد و فروش خود را بیش از 886 دستگاه یک سال قبل تقریباً دو برابر کرد. با این حال، سود MoM در فروش 23.20٪ بود.

Bullet 350 که قرار است یک به‌روزرس، نسلی دریافت کند، همچنان توانسته است 8755 ،یدار را در ماه گذشته جذب کند و رشد عظیم 315.52 درصدی سالانه و 14.93 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند. با این حال، الکترا 350 4174 دستگاه فروخت و رشد شگفت‌انگیز 521.13 درصدی در سال را به ثبت رساند، که بالاترین میزان در این فهرست و تنها 1.71 درصد رشد ماهانه بود.

ش،ت فروش RE سپتامبر 2022 - داخلی
ش،ت فروش RE سپتامبر 2022 – داخلی

هانتر 350 در صادرات نیز در وضعیت قرمز قرار می گیرد، درست مانند فروش داخلی. هانتر با ارسال تنها 2 دستگاه در مقابل 78 دستگاه در آگوست 2022، 97.44 درصد مادر را از دست داد. ک،یک 500 و الکترا 350 به فروش صفر رسید. در مجموع، صادرات RE به 8451 واحد رسید و 34.23 درصد رشد سالانه و 17.05 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. افزایش حجم سالانه 2155 واحد و 1231 واحد ماهانه بود.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-breakup-sep-2022-cl،ic-bullet-12452315.html

لحظه کوتاهی بود که Hunter 350 به ،وان محصول بزرگ بعدی در مجموعه 350 سی سی رویال انفیلد مورد احترام قرار گرفت. هانتر 350 با تنها 796 دستگاه شکوه، در گردن ک،یک 350 فکر می کرد. تنها یک ماه بعد، توانایی شکار Hunter کوتاه مدت است و ک،یک با برتری عظیم 10453 دستگاه در سپتامبر 2022 پیشتاز است.

هیمالیا در سطح جه، با استقبال خوبی روبرو شد. اما، با تنها 1766 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022، فروش 23.02 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و 5.43 درصد افزایش یافت. 650 دوقلو در هر دو تجزیه و تحلیل سالانه و مادری در وضعیت قرمز قرار گرفتند. با تنها 937 دستگاه در ماه گذشته بیش از 1089 دستگاه در سال گذشته و 1583 دستگاه در ماه قبل، 650 Twins با کاهش 13.96 درصدی نسبت به سال قبل و 40.81 درصد کاهش ماهانه مواجه شد.

هانتر 350 17118 دستگاه فروخت و در مقایسه با 18197 دستگاه در آگوست 2022، فروش 5.93 درصد کاهش یافت. 23.24 درصد از فروش داخلی RE را به خود اختصاص داده است که نسبت به 29.36 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است. Meteor 350 در سپتامبر 2022 موفق به مدیریت 10840 دستگاه شد. فروش 75.29 درصد در سال و 15.79 درصد در ماه اوت افزایش یافت. افزایش حجم سالانه 4656 واحد و 1478 واحد بود.

صادرات رویال انفیلد عمدتاً تحت سلطه Meteor 350 و Cl،ic 350 است. Meteor 350 حتی به پرفروش ترین موتورسیکلت در بریت،ا نیز تبدیل شد. هر دو Meteor 350 و Cl،ic 350 تقاضای زیادی در بازارهای جه، دارند. ما این را می گوییم زیرا هر دو فروش خود را در سال گذشته با 3139 واحد و 2607 واحد دو برابر ،د. Meteor و Cl،ic نیز 42.42% و 55.18% رشد MoM را ثبت کرده اند.

ش،ت فروش RE سپتامبر 2022 - صادرات
ش،ت فروش RE سپتامبر 2022 – صادرات

با وجود ی،ان بودن مک،کی و قیمت پایین تر هانتر، ک،یک 350 موفق شد 27571 دستگاه بفروشد و فروش داخلی خود را در سال جاری با افزایش 13820 دستگاهی دو برابر کرد. با فروش 18993 واحدی یک ماه قبل، سود MoM 45.16 درصد و افزایش حجم 8578 واحد است. ک،یک 37.44 درصد از فروش داخلی رویال انفیلد را تشکیل می دهد.

فروپاشی RE Sales سپتامبر 2022

فروش داخلی رویال انفیلد در سپتامبر 2022 به 73646 دستگاه و صادرات به 8451 دستگاه رسید.

رویال انفیلد 650 سی سی فروش سپتامبر 2022
Royal Enfield Sultan توسط Neev Motorcycles

در مجموع، فروش داخلی RE به 73646 دستگاه رسید. در مقایسه با فروش 27233 دستگاهی در سپتامبر 2021 و فروش 61982 دستگاهی در آگوست 2022، فروش داخلی RE 170.43 درصد رشد سالانه و 18.82 درصد رشد را در ماه اوت ثبت کرد. افزایش حجم سالانه 46,413 واحد و 11,664 واحد ماهانه بود.

فروپاشی RE Exports سپتامبر 2022