جدایی فروش رویال انفیلد می 2023

هانتر 350، یک محصول نسبتاً تازه وارد به مجموعه این شرکت پس از راه اندازی آن در آگوست 2022، فروش در ماه گذشته به 18869 دستگاه رسید که رشدی 19.43 درصدی نسبت به 15799 دستگاه در آوریل 2023 داشت. فروش 1 میلیونی در 6 ماه راه اندازی ثبت شد.

فروپاشی فروش رویال انفیلد می 2023
فروپاشی فروش رویال انفیلد می 2023

در حالی که فروش Bullet 350cc در سال 2022 به 8,314 دستگاه از 6,958 دستگاه در ماه مه 2022 افزایش یافت، این رشد نسبت به 8,399 دستگاه در آوریل 2023، 1.01 درصد کاهش یافت. 15.84 درصد سالانه و 15.53 درصد رشد ماهانه به 4366 واحد در ماه گذشته.

در بخش جابه‌جایی بزرگ‌تر، مدل‌های RE مانند هیمالیا نیز شاهد رشد سالانه و موم به 4064 دستگاه بودند، در حالی که فروش 650 Twins با 28.52 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 970 دستگاه و همچنین 47.99 درصد افزایش یافت. RE Super Meteor در ژانویه 2023 راه اندازی شد. فروش آن در ماه مه 2023 به 838 واحد رسید در حالی که فروش MoM از 1139 دستگاه در آوریل 2023، 26.43 درصد کاهش یافت.

رویال انفیلد صادرات می 2023

رویال انفیلد هانتر 350
رویال انفیلد هانتر 350

رویال انفیلد هم رشد سالانه و هم رشدی را در فروش داخلی ثبت کرده است در حالی که صادرات بر اساس سالانه کاهش یافته است.

این RE Cl،ic 350 بود که با 1526 دستگاه ارسال در ماه گذشته، 45.09 درصد کاهش رشد سالانه اما 23.16 درصد بهبود بر اساس MoM، فهرست صادرات را در اختیار داشت. پس از آن Super Meteor با 1322 دستگاه در ماه می 2023 عرضه شد، در حالی که Hunter 350 نیز در ماه گذشته مجموعاً 1296 دستگاه صادر کرد.

همچنین 1293 واحد RE Meteor 350 در ماه مه 2023 صادر شد که مربوط به کاهش 40.17 درصدی نسبت به سال قبل اما 128.85 درصد بهبود در ماه می باشد. فهرست صادراتی همچنین شامل RE 650 Twins (694 دستگاه و هیمالیا (535 دستگاه) بود که از این تعداد 650 Twin بر اساس سالانه 86.60 درصد کاهش یافت اما عملاً دو برابر بیش از 363 واحد فروخته شده در آوریل 2023 بهبود یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-breakup-may-2023-cl،ic-،ter-meteor-12472519.html

این کاهش 34.12 درصدی سالانه در صادرات بود و به 6666 واحد در می 2023 از 10118 دستگاه فروخته شده در می 2022 رسید.

فروپاشی صادرات رویال انفیلد می 2023
فروپاشی صادرات رویال انفیلد می 2023

رویال انفیلد، پیشرو در بخش موتورسیکلت های 350 سی سی در هند، رشد قابل توجهی از نظر فروش کل (داخلی + صادرات) داشته است. فروش بر اساس سالانه به 77,461 دستگاه در می 2023 از 63,643 دستگاه در می 2022 بهبود یافته است. در حال حاضر این شرکت با کنترل بخش 350 سی سی در هند، عرضه 13 موتورسیکلت جدید را در سال های آینده به ،وان بخشی از 4 موتورسیکلت خود اعلام کرده است. سالانه برای 3-4 سال آینده برنامه ریزی کنید.

فروش در بازارهای داخلی در ماه مه 2023 هم بر اساس سالانه و هم بر اساس ماهانه رشد داشت. فروش RE در ماه می 2023 به 70,795 دستگاه رسید که 32.27 درصد در مقایسه با 53,525 دستگاه در می 2022 افزایش یافت. این رشد 17,270 واحدی بود. فروش MoM نیز نسبت به 68881 دستگاه در آوریل 2023 افزایش 2.78 درصدی داشته است.

جدایی فروش رویال انفیلد می 2023

اگرچه ک،یک 350 کاهش رشد سالانه و مادری را به ثبت رساند، اما ک،یک 350 با فروش 26,350 دستگاهی در ماه گذشته، 12.05 درصد نسبت به 29,959 دستگاه در ماه مه 2022 کاهش یافت. واحدهای فروخته شده در آوریل 2023. این منجر به کاهش سهم به 37.22 درصد از 38.88 درصد در مامان شد. RE Cl،ic 350 در فهرست 10 موتورسیکلت پرفروش در می 2023 در رتبه هشتم قرار داشت.