جدایی فروش ماهیندرا اوت 2022

فروش ماهیندرا XUV700 در ماه گذشته به 6010 دستگاه رسید که در مقایسه با 6277 دستگاه فروخته شده در جولای 2022، رشد 6 درصدی نسبت به مدل قبلی داشت.

به لطف این خودروهای جدید، ماهیندرا بالاترین فروش SUV را در آگوست 2022 با 87 درصد رشد سالانه گزارش کرد. فروش کل 87.6 درصد بهبود یافت و به 29615 دستگاه در آگوست 2022 رسید که از 15786 دستگاه در آگوست 2021 بیشتر شد. فروش MoM نیز از 27862 دستگاه در ژوئیه 2022 6 درصد بهبود یافت. این شرکت در آگوست 202 سهم بازار 9 درصدی را داشت. 6.1 درصد در آگوست 2021 حفظ شد که مربوط به رشد 2.9 درصدی است.

جدایی فروش ماهیندرا اوت 2022

ماهیندرا همچنان با لیست بلندبالایی از سفارشات معلق مبارزه می کند زیرا XUV700، Thar و Scorpio شاهد افزایش تقاضا هستند.

جدید ماهیندرا اسکورپیو N
جدید ماهیندرا اسکورپیو N

در رتبه 4 ماهیندرا XUV300 با رشد سالانه و مادری در فروش بود. فروش با 26 درصد کاهش در سال 2022 به 4322 دستگاه در آگوست 2022 رسید که نسبت به 5861 دستگاه در آگوست 2021 کاهش یافت در حالی که فروش MoM نسبت به 5937 دستگاه در جولای 2022 27 درصد کاهش داشت. در پایان آگوست 2022، Mahindra Sport XUV30 جدید بود. در آزمون برخی از ویژگی های به روز رس، را مشاهده خواهد کرد و همچنین می تواند شامل یک موتور قدرتمندتر باشد که در مقایسه با همتای فعلی خود به قیمت بالاتری مربوط می شود.

ماهیندرا تار، ای-حقیقت، مارازو، ارتفاعات

این ماهیندرا بو،و بود که در ماه گذشته در صدر ج، فروش قرار گرفت. فروش در آگوست 2022 به 8246 دستگاه رسید که 156 درصد نسبت به 3218 دستگاه در آگوست 2021 افزایش داشت. همچنین در مقایسه با 7917 دستگاه در ژوئیه 2022، رشد فروش مادرانه 4 درصدی داشت. ماهیندرا بو،و 2022 مورد آزمایش قرار گرفته است. انتظار می رود به زودی راه اندازی شود.

ماهیندرا اخیراً شاهد عرضه‌های جدیدی در سال‌های اخیر بوده است و همگی با موفقیت پرفروش‌تری مواجه شده‌اند. با Thar جدید در سال 2020 شروع شد، سپس XUV700 در سال 2021 آمد و اکنون در سال 2022، Scorpio N را داریم.

پس از آن Scorpio با فروش 7056 دستگاه در آگوست 2022، 171 درصد افزایش نسبت به 2606 دستگاه در آگوست 2021 قرار گرفت در حالی که فروش MoM نسبت به 3803 دستگاه در ژوئیه 2022 86 درصد بهبود یافته است. Scorpio N و Scorpio Cl،ic اخیرا اضافه شده اند. به خط تولید شرکت، که هر کدام دارای لوگوی جدید Twin Peaks هستند.

جدایی فروش ماهیندرا اوت 2022 در مقابل اوت 2021 (سالانه)
جدایی فروش ماهیندرا اوت 2022 در مقابل اوت 2021 (سالانه)

بعدی ماهیندرا تار با رشد سالانه 9 درصدی به 3793 دستگاه از 3493 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 بود، در حالی که فروش MoM از 3616 دستگاه در جولای 2022 به میزان 5 درصد بهبود یافت. درب Thar 5 نیز در آزمایش مشاهده شده است. قرار است در سال 2023 راه اندازی شود.

جدایی فروش ماهیندرا اوت 2022 در مقابل ژوئیه 2022 (مادر مادری)
جدایی فروش ماهیندرا اوت 2022 در مقابل ژوئیه 2022 (مادر مادری)
فروش e-Verito در آگوست 2022 به 99 دستگاه رسید که 1138 دستگاه نسبت به 8 دستگاه در ژوئیه 2022 بیشتر شد. ماهیندرا همچنین در مورد Mar،o که 75 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به 45 دستگاه در آگوست 2022 کاهش یافت، به کاهش رشد سالانه و مادرانه اشاره کرد. از 181 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 در حالی که فروش MoM 79 درصد نسبت به 213 دستگاه فروخته شده در ژوئیه 2022 کاهش یافت. فروش ماهیندرا ،وراس در ماه گذشته 44 دستگاه بود که 5 درصد بیشتر از 42 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 بود در حالی که فروش MoM 52 درصد کاهش یافت. 91 دستگاه در جولای 2022 فروخته شد. KUV100 و XUV500 متوقف شده اند.


منبع: https://www.rushlane.com/mahindra-sales-breakup-aug-2022-bolero-scorpio-12449132.html