جدایی فروش Hero MotoCorp آوریل 2023

در شماره 2 HF Deluxe با 78700 دستگاه در ماه گذشته قرار داشت که 21.77 درصد نسبت به 100601 دستگاه در آوریل 2022 کمتر بود. Hero HF Deluxe با هوندا Shine 100 که اخیراً راه اندازی شده در بخش خود روبرو است که می تواند منجر به فروش کمتر شود.

فروش Hero MotoCorp آوریل 2023
فروش Hero MotoCorp آوریل 2023

صادرات Hero MotoCorp نیز در سال 2022 با 50.71 درصد کاهش به 9923 دستگاه در آوریل 2023 از 20131 دستگاه صادر شده در آوریل 2022 رسیده است. این HF Deluxe بود که علیرغم کاهش 29.85 درصدی صادرات در سال، بیشترین توجه را در بازارهای جه، به خود جلب کرد. در مجموع، 3958 دستگاه HF Deluxe در ماه گذشته ارسال شد که از 5642 دستگاه در آوریل 2022 کمتر است. Hero HF Deluxe در حال حاضر 39.89 درصد سهم دارد.

لیست فروش همچنین شامل Hero P،ion (3620 دستگاه)، Maestro (1221 واحد)، Xtreme 160/200 (626 واحد) و Xpulse 200 (576 دستگاه) به همراه Vida بود که 360 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد. هر یک از این مدل‌ها رشد سالانه خود را کاهش داده‌اند. اسکوتر برقی ویدا اخیراً دچار کاهش قیمت شده است و به دنبال آن Vida V1 Plus 1,19,900 روپیه قیمت دارد در حالی که Vida V1 Pro دارای بر،ب قیمت 1,39,900 روپیه است. این قیمت ها شامل یارانه FAME II و شارژر قابل حمل است.

Hero MotoCorp صادرات آوریل 2023

مجموع فروش (داخلی + صادرات) در آوریل 2023 به 3,96,096 دستگاه رسید که نسبت به 4,18,595 دستگاه در آوریل 2022 کاهش یافت. همچنین رشد قابل توجهی در فروش MoM بود که در مارس 2023 به 5,19,342 واحد رسید. با این حال، این شرکت برنامه های گسترده ای در پیش دارد.

جدایی فروش Hero MotoCorp آوریل 2023

Hero MotoCorp در چند ماه گذشته شاهد فروش ضعیفی بوده است. در حالی که این شرکت در مارس 2023 رشد سالانه و مادرانه را کاهش داد، فروش در ماه گذشته بر اساس سالانه همچنان در بازارهای داخلی و صادراتی در وضعیت قرمز قرار داشت. فروش داخلی در آوریل 2023 به 23,86,173 واحد رسید که 3.08 درصد کاهش در سال نسبت به 3,98,464 واحد در آوریل 2022 داشت. این کاهش 12,291 واحدی در حجم بود.

صادرات Maestro با 239.68 درصد افزایش در سال 2023 به 1892 دستگاه در آوریل 2023 از تنها 557 دستگاه در آوریل 2022 رسید. هیرو هانک با 1501 دستگاه در ماه گذشته در رتبه سوم فهرست صادراتی قرار داشت که 66.61 درصد از 4222 دستگاه در آوریل 4220 دستگاه ارسال شده بود. پس از آن Splendor با 66.46 درصد کاهش سالانه به 1420 واحد رسید و صادرات Glamour نیز با 77.20 درصد کاهش به 648 واحد در ماه گذشته رسید. Hero Xpulse 200 همچنین در آوریل 2023 نسبت به 2361 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 نسبت به سال قبل 78.70 درصد رشد کاهش داشته است در حالی که تنها 1 دستگاه از اسکوتر Xoom در ماه گذشته ارسال شده بود.


منبع: https://www.rushlane.com/hero-motocorp-sales-breakup-april-2023-splendor-p،ion-12470809.html

هیرو اسپلندور
هیرو اسپلندور

Hero MotoCorp Splendor را به ،وان پرفروش ترین مدل خود در بازارهای داخلی داشت در حالی که HF Deluxe بود که بیشترین توجه را در سطح جه، به خود جلب کرد.

Hero Splendor با فروش 2,65,225 دستگاه در ماه گذشته در صدر فهرست فروش قرار گرفت و تنها مدل در مجموعه این شرکت بود که فروش مثبتی را به ثبت رساند. این یک رشد 13.30 درصدی در سال از 2،34،085 واحد فروخته شده در آوریل 2022 بود که مربوط به رشد 31،140 واحدی بود در حالی که Splendor دارای 68.68 درصد سهم در این لیست است. Hero Splendor پرفروش ترین موتورسیکلت در آوریل 2023 بود که 36.30 درصد سهم را به خود اختصاص داد.

فروش Hero Glamour نیز با 42.09 درصد کاهش در سال به 12042 دستگاه از 20796 دستگاه در آوریل 2022 رسید. اسکوتر جدید Xoom در ماه گذشته 11938 دستگاه به فروش شرکت اضافه کرد. با این حال، فروش Destini با کاهش 32.76 درصدی به 6039 دستگاه در آوریل 2023 از 8981 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 رسید. فروش سالانه کاهش فروش در مورد Hero Pleasure نیز مشاهده شد که با کاهش 52.65 درصدی به 5826 واحد در ماه گذشته از 1230 دستگاه در ماه گذشته رسید. واحدهای فروخته شده در آوریل 2022.

فروش Hero MotoCorp آوریل 2023
فروش Hero MotoCorp آوریل 2023