جدایی فروش Maruti نوامبر 2022

دومین خودروی پرفروش ماروتی، ،و بود که این شرکت در نوامبر 2022، 15663 دستگاه فروخت که نسبت به سال 13812 در نوامبر 2021، 13 درصد رشد داشت. سال 2022. سوئیفت با 4 درصد رشد سالانه به 15153 دستگاه رسید، در حالی که فروش آن در نوامبر 2021 از 14568 دستگاه در ماه اکتبر 12 درصد کاهش یافته است.

جدایی فروش Maruti نوامبر 2022 در مقابل نوامبر 2021 - سال
جدایی فروش Maruti نوامبر 2022 در مقابل نوامبر 2021 – سال

ا،ر خودروسازان پیشرو در نوامبر 2022 رشد مثبت سالانه را ثبت ،د و فروش کلی 31.3 درصد افزایش یافتند.

Maruti Alto K10 جدید
Maruti Alto K10 جدید

XL6 با فروش 2988 دستگاه در نوامبر 2022 با 9 درصد کاهش نسبت به 2484 دستگاه در اکتبر 2022 در پایین تر از فهرست فروش قرار داشت. همچنین S-Presso با 2588 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد. به ترتیب 29 درصد و 30 درصد کاهش رشد را بر اساس سالانه و ماهانه گزارش ،د. فروش س،یو و سیاز در ماه گذشته به ترتیب 2483 دستگاه و 1554 دستگاه بوده است.


منبع: https://www.rushlane.com/maruti-sales-breakup-nov-2022-baleno-alto-swift-12454676.html

ماروتی مدل Baleno را به ،وان پرفروش ترین مدل خود داشت و پس از آن ،و و سوئیفت قرار گرفتند. در واقع، Maruti Suzuki Baleno پرفروش‌ترین خودروی سواری در هند در نوامبر 2022 بود. فروش Baleno که در نوامبر 2021 به 9931 دستگاه رسیده بود با 111 درصد افزایش به 20945 دستگاه در ماه گذشته رسید. فروش MoM نیز از 17149 دستگاه در اکتبر 2022، 22 درصد رشد داشته است.

ماروتی سوزوکی با 41.1 درصد از سهم بازار، 3.6 درصد کاهش نسبت به 44.7 درصد در نوامبر 2021، به سلطنت خود در این بخش ادامه داد. 2021. فروش MoM از 1,40,337 دستگاه در اکتبر 2022، 5.7 درصد کاهش یافت.

جدایی فروش Maruti نوامبر 2022

فروش WagonR در حال کاهش بوده است. فروش در اکتبر 2022 به 17945 دستگاه رسیده بود که 18 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است در حالی که فروش سالانه به 14720 دستگاه کاهش یافته است که از 16853 دستگاه در نوامبر 2021 13 درصد کاهش یافته است. در نوامبر 2022 از 8196 دستگاه فروخته شده در نوامبر 2021. فروش MoM نیز 17 درصد از 12321 دستگاه در اکتبر 2021 افزایش یافت. Ertiga همچنین شاهد افزایش فروش 58 درصدی نسبت به سال گذشته و 32 درصدی فروش در ماه نوامبر به 13818 دستگاه در نوامبر 2022 بود.

فروش Brezza نوامبر 2022

Maruti Suzuki Brezza شاهد رشد فروش نهایی 5 درصدی در سال به 11,324 دستگاه از 10,760 دستگاه فروخته شده در نوامبر 2021 بوده است در حالی که فروش MoM از 9,941 دستگاه در اکتبر 2022 14 درصد افزایش یافته است. این شرکت تقاضای معوق دریافت کرده و 73,000 دستگاه عقب مانده است. سفارشات نسل جدید Brezza با دوره انتظار حدود 6 ماه.

نوامبر 2022 یک ماه رشد برای خودروسازان در هند بود. با در نظر گرفتن خودروسازان پیشرو در کشور، رشد سالانه 31.3 درصدی داشته است و در نوامبر 2022 در مجموع به 322070 دستگاه فروخته شده است که نسبت به 245214 دستگاه در نوامبر 2021 فروخته شده است. واحدهای فروخته شده در اکتبر 2022.

فروش ون Maruti Eeco با 25 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 19 درصد کاهش به 7183 دستگاه رسید در حالی که فروش Ignis با 239 درصد افزایش در سال به 5087 دستگاه رسید. این شرکت همچنین فروش کمتری را برای گرند ویتارا به صورت مادرانه گزارش داد و به 4433 دستگاه کاهش 45 درصدی نسبت به 8052 دستگاه در اکتبر 2022 رسید. در اخبار اخیر، Maruti سوزوکی به تازگی 9125 دستگاه از Ciaz، Grand Vitara، Ertiga و XL6 را فراخوان کرده است. به دلیل نقص در مونتاژ کمربند ایمنی

جدایی فروش Maruti نوامبر 2022 در مقابل اکتبر 2022 - مادر
ش،ت فروش Maruti نوامبر 2022 در مقابل اکتبر 2022 – مادر