جدایی فروش TVS آگوست 2022

شرکت تی‌وی‌اس موتور افزایش قابل توجهی در فروش در بازارهای داخلی داشته است که با افزایش 32.96 درصدی در سال به 2،39،325 دستگاه در آگوست 2022 از 1،79،999 دستگاه در آگوست 2021 افزایش یافت. با این حال، فروش در بازارهای جه، با کاهش 19.69 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 74838 دستگاه در آگوست 2022 به پایان رسید که نسبت به فروش 93190 دستگاهی در آگوست 2021 که به کاهش 18352 واحدی کاهش یافت، کاهش یافت.

ا،ر مدل‌های موجود در فهرست صادراتی این شرکت، در سال جاری کاهش فروش داشته‌اند. صادرات Star City 125 با 20.07 درصد کاهش از 39567 دستگاه در آگوست 2021 به 31624 واحد رسید. این کاهش 7943 واحدی با سهم 42.26 درصدی بود. صادرات Star City نیز با 61.16 درصد کاهش در سال گذشته به 11377 واحد در ماه گذشته رسید. TVS Sport با رشد سالانه 377.86 درصدی به 9175 دستگاه در آگوست 2022 از 1920 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 رسید در حالی که صادرات آپاچی با کاهش 35.82 درصدی به 9089 دستگاه رسید. Raider در آگوست 2022 6322 واحد را به صادرات اضافه کرد تا سهم 8.45 درصدی را در این فهرست به دست آورد.

تفکیک صادرات TVS آگوست 2022
تفکیک صادرات TVS آگوست 2022

TVS Apache با رشد فروش 146.73 درصدی در سال به 40520 دستگاه در آگوست 2022 رسید که از 16423 دستگاه در آگوست 2021 بیشتر شده است. در حال حاضر سهم آن 16.93 درصد است. محدوده آپاچی شامل RTR 160، RTR 180، RTR 200 4V و RTR 160 4V می باشد. در اوایل این ماه، شرکت موتور تی‌وی‌اس مجموعه آپاچی را با موتورسیکلت‌های جدید و بهبود یافته Apache RTR 160 2V و RTR 180 2V با قیمت روپیه به روز کرد. 1.17 لک و روپیه به ترتیب 1.31 لک (نمایشگاه سابق).

Jupiter، Apache، Pep+ و iQube Electric افزایش قابل توجهی در فروش سالانه در بازار داخلی ثبت ،د.

فروش تی وی اس آپاچی 160 جدید
تصویر – ولاگ های سامیر

پس از آن دوچرخه مسافرتی اسپرت قرار گرفت که 11812 دستگاه از آن در آگوست 2021 فروخته شد که با کاهش 25.14 درصدی نسبت به سال گذشته به 8842 دستگاه در ماه گذشته رسید. TVS Pep+ شاهد افزایش 81.08 درصدی فروش در سال به 8516 دستگاه در آگوست 2022 از 4703 دستگاه در آگوست 2021 بود در حالی که فروش Star City با 14.05 درصد کاهش به 6216 دستگاه در ماه گذشته از 7232 دستگاه در آگوست 2021 کاهش یافت.

در حالی که صادرات Ntorq با 4.18 درصد افزایش به 5834 دستگاه رسید، صادرات TVS Victor با 50.04 درصد کاهش در ماه گذشته از 1281 دستگاه در آگوست 2021 به 640 دستگاه رسید. صادرات Wego نیز با 4.65 درصد کاهش از 344 واحد سال به 328 واحد رسید. TVS Jupiter 282 واحد به کل صادرات اضافه کرد. تقاضا برای آپاچی 310 در بازارهای جه، افزایش یافت و به 101 دستگاه رسید که 1583.33 درصد نسبت به 8 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 افزایش یافت. صادرات XL به 66 دستگاه کاهش یافت که نسبت به 160 دستگاه در آگوست 92.31 درصد کاهش داشت. 2021 در حالی که صادرات Radeon به 0 واحد کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-breakup-aug-2022-apache-jupiter-ntorq-12450236.html

فروش موتور سیکلت TVS XL 100 کاهش 30.64 درصدی را تجربه کرد و از 52607 دستگاه در آگوست 2021 به 36489 دستگاه رسید. Raider که در سپتامبر 2021 راه اندازی شد، 20064 دستگاه را به لیست فروش اضافه کرد. TVS Radeon با فروش 11472 دستگاهی در ماه گذشته در رتبه ششم فهرست فروش قرار گرفت که نسبت به 10447 دستگاه در آگوست 2021 9.81 درصد افزایش داشت.

جدایی فروش TVS آگوست 2022
جدایی فروش TVS آگوست 2022

فروش TVS Zest با 23.74 درصد افزایش به 4764 دستگاه رسید، در حالی که حدا،ر رشد سالانه در مورد iQube با 580.74 درصد به 4418 دستگاه در آگوست 2022 رسید از تنها 649 دستگاه در آگوست 2021. پس از لیست فروش تنها TVS RR31 بود. 300 دستگاه در آگوست 2022 فروخته شد که 17.36 درصد نسبت به 363 دستگاه در آگوست 2021 کاهش داشت.

تفکیک صادرات TVS آگوست 2022

ا،ر مدل‌های خط تولید شرکت به جز XL، Sport، Star City و RR310 رشد سالیانه داشته‌اند. نمودارهای فروش توسط TVS Jupiter هدایت می‌شوند که این شرکت 70,075 دستگاه را در آگوست 2022 فروخت، از 45,625 واحد در آگوست 2021. این افزایش 24,450 واحدی با سهم 29.28 درصدی بود. اخیراً، این شرکت افزایش قیمت را در سراسر مجموعه مشتری معرفی کرد و همچنین نسخه ک،یک Jupiter Cele،tory را به افتخار تکمیل نقطه عطف فروش 50 میلیونی راه اندازی کرد.

جدایی فروش TVS آگوست 2022