جدایی فروش TVS دسامبر 2022

شرکت تی‌وی‌اس موتور رشد سالانه 9.95 درصدی در فروش داخلی در دسامبر 2022 را گزارش کرده است در حالی که صادرات 24.22 درصد کاهش یافته است. فروش (داخلی + صادرات) در ماه گذشته به 2,26,390 دستگاه کاهش یافت از 2,32,568 دستگاه در دسامبر 2021. رشد 9.95 درصدی از نظر فروش داخلی به 1,61,369 دستگاه در دسامبر 2022 نسبت به 1 بود. 46763 دستگاه در دسامبر 2021 فروخته شد. از سوی دیگر صادرات 24.22 درصد از 85804 دستگاه در دسامبر 2021 به 65021 دستگاه در ماه گذشته کاهش یافت. همچنین این یک کاهش رشد بود زیرا مجموع فروش (داخلی + صادرات) در نوامبر 2022 به 2,61,726 واحد رسیده بود.

در رتبه دوم TVS Raider با رشد سالانه 140.37 درصدی به 26063 دستگاه از 10843 دستگاه فروخته شده در دسامبر 2021 رسید. این رشد 15220 واحدی با سهم 16.15 درصدی بود. شرکت TVS Motor به کاهش تقاضا برای XL، Apache و Ntorq در دسامبر 2022 اشاره کرد. فروش XL با 5.75 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 25961 دستگاه رسید در حالی که Apache با کاهش 5.75 درصدی در سال به 22181 دستگاه رسید. فروش Ntorq نیز با کاهش 3.96 درصدی به 16191 دستگاه در ماه گذشته از 16859 دستگاه در دسامبر 2021 رسید.

فروش اسکوتر برقی TVS iQube به طور قابل توجهی افزایش یافت و به بیش از 11 هزار دستگاه در دسامبر 2022 رسید.

TVS Raider در فروش Apache را ش،ت - دسامبر 2022
TVS Raider در فروش Apache را ش،ت – دسامبر 2022

رشد فوق العاده ای در مورد فروش اسکوتر برقی TVS iQube مشاهده شد. در حالی که این شرکت 1212 دستگاه در دسامبر 2021 فروخته بود، فروش 813.45 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 11071 دستگاه در دسامبر 2022 رسید. TVS iQube در سه نوع استاندارد و S ارائه می شود. فروش اخیراً از زمان معرفی نسخه به روز شده از نقطه عطف 50000 دستگاه عبور کرده است. می 2022.

جدایی فروش TVS دسامبر 2022
جدایی فروش TVS دسامبر 2022

صادرات Raider (2,498 دستگاه) و Ntorq (2,098 دستگاه) به ترتیب 44.40 درصد و 58.37 درصد در دسامبر 2022 کاهش یافت. تقاضا برای Victor با ارسال 1120 دستگاه در ماه گذشته افزایش یافت که 40 درصد بیشتر از صادرات 800 دستگاه در دسامبر بود. 2021. پس از آن، TVS XL (234 واحد)، RR310 (38 واحد) و Wego (12 واحد) هر کدام از نظر صادرات سالانه کاهش یافتند.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-breakup-dec-2022-jupiter-no-1-raider-beats-apache-12458910.html

همچنین صادرات کمتری برای TVS Sport وجود داشت که با 9.69 درصد کاهش به 5451 دستگاه در مقایسه با 6036 دستگاه در دسامبر 2021 رسید. صادرات آپاچی نیز با 52.08 درصد کاهش به 4434 دستگاه رسید. شرکت TVS Motor به افزایش تقاضای مشتری در بازارهای جه، اشاره کرده است. صادرات 2324.77 درصد افزایش یافت و به 2643 دستگاه در دسامبر 2022 رسید که از تنها 109 دستگاه در دسامبر 2021 بیشتر شد. این رشد 2534 واحدی بود.

تفکیک صادرات TVS در دسامبر 2022
تفکیک صادرات TVS در دسامبر 2022

فروش TVS Sport نیز در بازارهای داخلی با 2.12 درصد افزایش به 7386 دستگاه از 7233 دستگاه در دسامبر 2021 رسید در حالی که فروش Radeon با افزایش 9.65 درصدی نسبت به سال قبل به 5635 دستگاه رسید. فروش Pep+ در دسامبر 2022 با 33.40 درصد کاهش به 2461 دستگاه رسید، حتی با وجود فروش 3695 دستگاهی این شرکت در ماه مشابه سال گذشته. فروش Zest با 4.76 درصد افزایش به 2441 دستگاه رسید در حالی که این شرکت کاهش رشد 52.61 درصدی و 36.87 درصدی را برای Star City (1916 واحد) و RR310 (214 واحد) در دسامبر 2022 گزارش کرد.

صادرات TVS دسامبر 2022

TVS Jupiter بیشترین تقاضا را در بازارهای داخلی داشت. فروش در دسامبر 2022 با 4.48 درصد افزایش به 39849 دستگاه رسید که از 38142 دستگاه در دسامبر 2021 بیشتر شد. این خودرو سهمی 24.69 درصدی را در خط تولید شرکت داشت در حالی که ششمین خودروی دو چرخ پرفروش در کشور در ماه گذشته بود. سهم بازار 4.50 درصد

فروش داخلی TVS دسامبر 2022

TVS از نظر صادرات در دسامبر 2022 با رشد 24.22 درصدی مواجه شد. از 85804 دستگاه در دسامبر 2021 به 65021 دستگاه کاهش یافت، هر مدل در سبد شرکت به جز مشتری و ویکتور صادرات کمتری داشته است. TVS Star City و Star City 125 به ترتیب با 23853 دستگاه و 22640 دستگاه در ماه گذشته در صدر فهرست قرار گرفتند. با این حال، این کاهش 26.09 درصدی و 15.58 درصدی نسبت به صادرات در دسامبر 2021 بود.