جدایی فروش TVS می 2023

همچنین در ماه گذشته 6292 دستگاه اسکوتر ژوپیتر صادر شد. صادرات TVS Apache نیز در سال 2023 به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به 6077 دستگاه در ماه می 2023 رسید که 47.70 درصد در مقایسه با 11620 دستگاه فروخته شده در می 2022 کاهش یافت. 51.11 درصد از 7542 دستگاه در می 2022 به 3687 دستگاه رسید.

TVS Ntorq (27556 ​​دستگاه) و iQube (17913 دستگاه) نیز به ترتیب شاهد افزایش فروش 5.96 درصدی و 579.29 درصدی بودند. همچنین فروش TVS Sport با 25.06 درصد رشد به 14779 دستگاه در ماه مه 2023 از 11818 دستگاه در ماه مه 2022 رسید. این لیست همچنین شامل Radeon (10615 دستگاه) و Zest (5632 دستگاه) بود که هر دو شاهد رشد فروش در سال گذشته بودند. به ترتیب 9.81 درصد و 3.62 درصد. با این حال، فروش Star City (4,381 واحد)، Pep+ (1,617 واحد) و RR310 (267 واحد) بر اساس سالانه کاهش یافته است.

صادرات TVS در می 2023 31.15 درصد کاهش یافت

فروش TVS Apache در ماه می 2023 با 55.14 درصد افزایش به 41.955 دستگاه رسید که از 27044 دستگاه در ماه مه 2022 به فروش رسید. پس از آن موپد XL با رشد 1.96 درصدی نسبت به سال گذشته به 35837 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد. رشد فروش فوق‌العاده‌ای برای TVS Raider گزارش شد که فروش آن در ماه می 2022 تنها به 344 دستگاه رسید. فروش با 9911.63 درصد بهبود به 34440 دستگاه در می 2023 رسید.

فروپاشی فروش TVS می 2023
فروپاشی فروش TVS می 2023

صادرات TVS Victor با 960 دستگاه در ماه گذشته از 480 دستگاه فروخته شده در ماه مه 2022 رشد 100 درصدی داشته است. فهرست صادراتی همچنین شامل Sport (828 دستگاه)، Wego (632 دستگاه)، Radeon (160 دستگاه)، RR310 است. (60 واحد و XL (54 واحد).


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-breakup-may-2023-jupiter-apache-ntorq-12472604.html

Star City 125 در ماه گذشته بیشترین صادرات را در خط تولید این شرکت داشته است. صادرات به 28731 دستگاه رسید که 29.43 درصد نسبت به 40710 دستگاه فروخته شده در می 2022 کاهش داشت. Star City 125 در حال حاضر 44.50 درصد سهم دارد. صادرات Star City نیز با 43.57 درصد کاهش در سال 2023 به 13262 واحد در ماه می 2023 از 23500 واحد در می 2022 رسید.

صادرات TVS در می 2023 فروپاشید
صادرات TVS در می 2023 فروپاشید

صادرات 31.15 درصد در ماه می 2023 کاهش یافت و شرکت تی وی اس موتور 64559 دستگاه در ماه گذشته ارسال کرد که از 93765 دستگاه در ماه مه 2022 کمتر بود. این رشد نسبت به 60348 دستگاه در آوریل 2023 بود.

تی وی اس آپاچی 160 جدید
تی وی اس آپاچی 160 جدید

TVS موتور بیشترین تقاضا را در بازارهای داخلی اسکوتر ژوپیتر داشت در حالی که Star City 125 ،یداران بیشتری در صادرات پیدا کرد.

شرکت تی‌وی‌اس موتور رشد فروش سالانه (داخلی + صادرات) را از 2,85,247 دستگاه در می 2022 به 3,17,249 دستگاه در می 2023 به ثبت رسانده است.

اسکوتر TVS Jupiter با فروش 57698 دستگاهی در ماه گذشته با 3.21 درصد کاهش نسبت به 59613 دستگاه در ماه می 2022، در صدر ج، فروش داخلی قرار گرفت. مشتری در حال حاضر 22.83 درصد از این فهرست را در اختیار دارد. اسکوتر ژوپیتر در می 2023 با هوندا اکتیوا در جایگاه شماره 1 در لیست 10 خودروی برتر قرار گرفت.

فروش در بازارهای داخلی در ماه مه 2023 به 2,52,690 دستگاه رسید که مربوط به رشد 31.97 درصدی سالانه نسبت به 1,91,482 واحد در ماه مه 2022 است. این افزایش حجم 61,208 واحدی بود. همچنین در مقایسه با فروش 2,32,956 دستگاهی در آوریل 2023، رشد مادری داشت.

TVS Motor فروش داخلی مه 2023