جدایی فروش TVS ژانویه 2023

TVS Raider و iQube به ترتیب با فروش 27233 و 12169 دستگاه بیشترین رشد را در ژانویه 2023 داشتند. فروش Raider نسبت به سال قبل 139.37 درصد رشد داشته است. اسکوتر برقی TVS، iQube با فروش 12,169 دستگاهی در ژانویه 2023، افزایش قابل توجهی در فروش داشت که از تنها 1,529 دستگاه در سال گذشته افزایش داشت. بهبود فروش اسکوتر الکترونیکی iQube در ماه های اخیر ثابت بوده است. و دقیقاً مانند آن، فروش iQube از نظر فروش از Sport، Radeon، Zest و Pep+ پیشی گرفته است.

علیرغم انقباض صادرات، کل فروش به دلیل بهبود فروش داخلی به همان میزان متضرر نشده است. این سازنده جایگاه خود را به ،وان یکی از برترین تولیدکنندگان دو چرخ در هند حفظ کرده است. TVS Raider که در نوامبر 2022 به‌روزرس، شد، یکی از پرفروش‌ترین خودروهای دو چرخ TVS است. اسکوتر برقی iQube نیز محبوبیت زیادی به دست آورده است و فروش آن تقریباً 700٪ در سال افزایش یافته است. این با روند فعلی فروش اسکوترهای الکترونیکی همراه است.

شایان ذکر است که Raider با فروش 27,233 دستگاهی، جهش قابل توجهی در فروش داشته است که نسبت به فروش 11,377 دستگاهی در ژانویه 2022 افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 139.37 درصدی است. فروش سری آپاچی 28811 دستگاه بود. مجموع فروش داخلی به 2,16,471 دستگاه افزایش یافت.

جدایی فروش TVS ژانویه 2023

با این حال، جالب است بد،د که TVS Jupiter در ژانویه 2023 شاهد رشد فوق‌العاده 3357 واحدی در مقایسه با تنها 118 واحد صادراتی در ماه مشابه سال گذشته بود. در حالی که Victor و XL نیز رشدی را ثبت ،د، مدل‌های دیگری مانند Apache و Ntorq شاهد کاهش فروش بودند. صادرات از 85 هزار و 528 دستگاه به 46 هزار و 255 دستگاه کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-breakup-jan-2023-apache-radier-12461691.html

صادرات شرکت تی وی اس موتور در ژانویه 2023 نسبت به ژانویه 2022 کاهش نشان داد. صادرات در ژانویه 2023 به 46,255 دستگاه کاهش یافت در مقایسه با 85,528 دستگاه در ژانویه 2022. این نشان دهنده کاهش 45.92 درصدی صادرات است. مدل های Star City125 و Star City به ترتیب با 35.45 درصد و 26.73 درصد بیشترین صادرات را در ژانویه 2023 به ثبت رساندند. از سوی دیگر، مدل های RR310 و Radeon سهم ناچیز 0.08 درصدی داشتند.

صادرات TVS ژانویه 2023
صادرات TVS ژانویه 2023

فروش و صادرات داخلی TVS Motor برای ژانویه 2023 یک نتیجه ،یبی است. فروش داخلی بهبود یافت در حالی که صادرات به نصف کاهش یافت. در حالی که برنده ها و بازنده های برتر وجود داشت، ا،ر دوچرخه های TVS در سال سبز به پایان رسیدند. ژوپیتر در ژانویه 2023 با فروش 54484 دستگاه پرفروش‌ترین مدل تلویزیون‌اس باقی ماند. XL با فروش 36,723 دستگاهی، با فروش نزدیک در جایگاه بعدی قرار گرفت. آپاچی، رایدر و انتورک پنج مدل برتر پرفروش TVS را در ژانویه 2023 تکمیل ،د.

فروش و صادرات داخلی TVS در ژانویه 2023: پرفروش ترین خودروهای دو چرخ TVS در هند

TVS Apache 310 فروش ژانویه 2023
تصویر – MRD Vlogs
Star City بدترین عملکرد را برای TVS در ژانویه 2023 داشت و تنها 3203 دستگاه فروخت که 35.48 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. Pep+ تنها مدل دیگری بود که با کاهش فروش مواجه شد و تنها 4581 دستگاه فروخته شد که نسبت به ژانویه 2022 0.89 درصد کاهش داشت.

فروش TVS ژانویه 2023
فروش TVS ژانویه 2023

ژوپیتر و XL همچنان محبوب‌ترین خودروهای دو چرخ TVS هستند، درست مانند ژانویه 2022. Raider و iQube در حال افزایش هستند. فروش ماهانه نشان می دهد که TVS در بازار دو چرخ هند موقعیت خوبی دارد. طیف متنوع خودروهای دو چرخ آن همچنان برای بخش های مختلف مصرف کنندگان جذاب است. این شرکت در راستای روندهای گسترده تر در بازار دو چرخ هند، شروع خوبی در سال 2023 در بازار داخلی داشت.

عملکرد TVS Motors در صادرات در ژانویه 2023 چگونه بود