جیپ دوباره قیمت رانگلر و گلادیاتور را هزاران افزایش داد

مانند آ،ین افزایش، جیپ استرالیا به افزایش هزینه های مواد و مشکلات زنجیره تامین اشاره کرد.

افزایش های پی در پی به این م،است که یک پرچمدار ر،ر نامحدود روبیکن اکنون 19000 دلار گرانتر از اوا، سال گذشته است، در حالی که ر،رهای کمتر همگی شاهد افزایش قیمت تقریباً 13000 دلاری در همان زمان بوده اند.

  • جیپ دوباره قیمت ر،ر و گلادیاتور را هزاران افزایش داد

ما به کار با فروشندگان و فروشندگان خود ادامه می دهیم تا مشتریان را تا حد امکان از هرگونه تأثیر منفی به حداقل برس،م.»

اولی کمترین افزایش را داشته است و قیمت ها بین 2900 تا 3200 دلار افزایش یافته است.

جیپ هیچ تغییری را در مشخصات گلادیاتور و ر،ر تایید نکرده است.

  • جیپ دوباره قیمت ر،ر و گلادیاتور را هزاران افزایش داد

این افزایش‌ها به دنبال افزایش قیمت تقریباً در کل محدوده جیپ در اوایل سال جاری است، با افزایش قیمت گلادیاتور تا 2300 دلار و قیمت ر،ر بین 6600 تا 7000 دلار.

می‌گوید در حال حاضر موجودی گلادیاتور در نمایندگی‌ها وجود دارد، اما مشتریان به دنبال یک زمان 8-10 ماهه برای ر،ر هستند.

چروکی با 242 فروش، 26.2 درصد کاهش، در جایگاه آ، قرار دارد. این برند به طور کلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.4 درصد کاهش داشته است.

یکی از سخنگویان جیپ استرالیا گفت: “اقدامات اخیر قیمت گذاری عمدتاً ناشی از همگرایی نیروهای بازار جه، است، مانند افزایش هزینه مواد خام و حمل و نقل، یا کمبود نیمه هادی، که بر صنعت کلی تأثیر می گذارد.”

جیپ تا پایان ماه اوت 884 ر،ر و 1029 گلادیاتور فروخته است.

اولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.3 درصد کاهش داشت، در حالی که تصویر آینه ای گلادیاتور 34.3 درصد افزایش داشت.

بیشتر: همه چیز جیپ ر،ر • ر،ر نامحدود • گلادیاتورمنبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/jeep-a،n-hikes-wrangler-gladiator-prices-by-t،usandsقیمت گذاری

  • Jeep Wrangler Unlimited Night Eagle 2022: 81,450 دلار (+ 6500 دلار)
  • Jeep Wrangler Rubicon 2022: 83950 دلار (+6000 دلار)
  • Jeep Wrangler Unlimited Overland 2022: 86950 دلار (+6500 دلار)
  • Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2022: 90,450 دلار (+ 12,000 دلار)
  • جیپ گلادیاتور نایت ایگل 2022: 73450 دلار (+ 2900 دلار)
  • Jeep Gladiator Rubicon 2022: 82,450 دلار (+ 3200 دلار)

یوتی در حال حاضر سومین عضو پرفروش خط تولید جیپ، پس از Comp، (1259، 95.2 درصد افزایش) و Grand Cherokee (1334، 38.6 درصد کاهش) است.

پس از توقف مدل‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر Sport S و Overland، هزینه‌های ورود به سری ر،ر همچنان در حال افزایش است.

تقریباً در همین زمان سال گذشته، مقرون به صرفه ترین ر،ر قبل از ورود به جاده ها 61750 دلار بود. هزینه ورود در حال حاضر تقریباً 20000 دلار بیشتر است.

تمام قیمت ها شامل هزینه های جاده ای نمی شود.

در مقابل، ر،ر قیمت های خود را تا 12000 دلار افزایش داده است. حداقل افزایش قیمت ر،ر در این دور جدید افزایش 6000 دلار است.

  • جیپ دوباره قیمت ر،ر و گلادیاتور را هزاران افزایش داد
جیپ قیمت ها را افزایش داده است متخاصم و گلادیاتور برای دومین بار در سال جاری، با ر،ر بیشترین تأثیر را داشته است.

قیمت گلادیاتورها در اول جولای افزایش یافت و قیمت‌های ر،ر در اول اوت افزایش یافت.