حکم مزدا علیه ACCC “رفتار غیر وجدان” توسط دادگاه فدرال تایید شد

اوکالاگان، قاضی دادگاه فدرال دریافت که مزدا به مشتری، که فقط حق تعمیر دارند، بازپرداخت تنها بخشی از قیمت ،ید اولیه را ارائه می‌دهد، یا خودروهای جایگزین را به مشتریان به شرط پرداخت هزینه به مشتریان پیشنهاد می‌دهد.

قاضی اوکالاگان در حکم نوامبر 2021 خود دریافت که رفتار مزدا نشان دهنده “خدمات وحشتناک به مشتریان” است اما اتهامات ACCC در مورد رفتار غیر وجدانانه را رد کرد.

یکی از سخنگویان مزدا استرالیا گفت: “مزدا از اینکه دادگاه فدرال با ا،ریت آراء قاضی اوکالاگان را تایید کرده است ،سند است.”

خانم کارور گفت: “مزدا از سیاست های انطباق خود در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان پیروی نکرد و به دنبال آن بود که مصرف کنندگان را از پیگیری حق بازپرداخت یا تعویض وسیله نقلیه خود منصرف کند.”

سازمان دیده‌بان مصرف‌کننده اکنون می‌گوید که “با دقت حکم دادگاه کامل را بررسی خواهد کرد”.

ما از این که دادگاه نتیجه‌گیری قاضی اوکالاگان را مبنی بر انجام رفتارهای گمراه‌کننده تایید کرد، ناامید شدیم و تصمیم دادگاه در این زمینه را به دقت بررسی می‌کنیم.»

ACCC به این حکم اعتراض کرده بود و استدلال می‌کرد که مزدا در واقع در معاملات خود با نه مصرف‌کننده رفتار غیرعادی انجام داده است.

این تصمیم تاییدی است بر اینکه مزدا در چارچوب قانون عمل کرده و مزدا متعهد بوده و همچنان متعهد است تا اطمینان حاصل کند که با مشتریانش در چارچوب قانون رفتار عادلانه ای صورت می گیرد.

یکی از مشتریان موتور مزدا خود را سه بار تعویض کرد، اما همچنان با خودروی خود مشکل داشت.

لیزا کارور، کمیسیونر ACCC گفت: «ما برای این پرونده درخواست تجدیدنظر دادیم زیرا معتقدیم این رویه تجاری قابل قبول نیست که ،ب‌وکارها به مصرف‌کنندگان «دویدن دور» بدهند و مصرف‌کنندگان را از پیگیری حقوق خود برای بازپرداخت یا جایگزینی خودرو منصرف کنند.

  • حکم مزدا علیه ACCC

مزدا، در مقابل، از حکم دادگاه درخواست تجدید نظر کرد زیرا استدلال می کرد که 49 اظهارات نادرست به مصرف کنندگان در مورد حقوق مصرف کننده آنها ارائه نکرده است.

بیشتر: مزدا، ACCC هر دو به حکم دادگاه فدرال اعتراض می کنند
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/mazda-v-accc-unconscionable-conduct-ruling-upheld-by-federal-court

دادگاه دریافت که مزدا این مصرف‌کنندگان را در مورد حقوق تضمین مصرف‌کننده‌شان با بیان اینکه آنها فقط حق دارند خودروهایشان را تعمیر کنند، گمراه کرده است، حتی اگر حقوق مصرف‌کننده طبق قانون مصرف‌کننده استرالیا شامل بازپرداخت وجه یا تعویض در صورت ،ابی بزرگ باشد. ACCC در بی،ه ای گفت.

دادگاه متوجه شد که این شرکت 49 اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده فردی درباره حقوق مصرف‌کننده به مشتری، که به دنبال بازپرداخت خودروهای مزدا 2، 6، CX-3، CX-5، و BT-50 با ایرادات مکرر هستند، ارائه کرده است.

ACCC مدعی شده بود که مزدا به مصرف‌کنندگان فشار آورده بود تا پس از تعمیرات مکرر در حل مشکلات خودروهایش، پیشنهاداتی را کمتر از آنچه که حقشان بود بپذیرند و در اکتبر 2019 علیه این شرکت اقدام کرد.

با این حال، دادگستری گفت که رفتار مزدا در قبال یکی از مالکان آسیب دیده “نه تنها به شدت اشتباه بود، بلکه به گونه ای بود که با توجه به هنجارهای رایج در انجام تجارت استرالیا، نمی توان آن را وجدان تلقی کرد”.

اوکالاگان، قاضی دادگاه فدرال در این حکم گفت: «این واقعیت که مزدا همیشه دقیقاً آنچه را که به دنبال آن بودند به مصرف کنندگان ارائه نمی داد، رفتار غیر وجد، نبود.

  • حکم مزدا علیه ACCC

قاضی لی در حکم خود نتیجه گیری کرد: «من می پذیرم که این قضاوت ارزیابی قابل اعتراض است و به طور کلی پرونده توسط ACCC دشوارتر از آن شد که به دنبال اثبات ش،ت بزرگ یا پیشبرد یک پرونده «سیستم» نبود. مورد ACCC “پرلی،، تکراری و پیچیده”.

دادگاه هنوز یک پنالتی برای مزدا استرالیا اعلام نکرده است. با این حال، پرونده های قبلی که توسط ACCC مطرح شده بود، منجر به تعهدات قابل اجرا در دادگاه از سوی فول، واگن، هولدن و هیوندای شده است که برای بهبود انطباق آنها با قانون مصرف کنندگان استرالیا طراحی شده است.

دادگاه فدرال کامل، درخواست‌های مزدا و کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) را در رابطه با حکمی که در نوامبر 2021 صادر کرده بود، رد کرده است.

پرونده به قاضی دادگاه ارجاع داده می شود تا در تاریخ بعدی در مورد مجازات ها و دستورات مورد نظر ACCC رسیدگی شود.

  • حکم مزدا علیه ACCC

9 مصرف کننده در مرکز پرونده پس از تجربه اشتباهات مکرر و جدی در یکی دو سال اول مالکیت، درخواست بازپرداخت یا تعویض خودرو از مزدا کرده بودند.

این دادگاه در 14 آوریل 2022، چند ماه پس از صدور تصمیم دادگاه، درخواست تجدیدنظر داد.