خرده فروشی 2W فوریه 2023 – TVS، Bajaj، RE، Yamaha، Hero Electric، Ola، Jawa

Hero MotoCorp همچنان به قدرت خود ادامه داد و با فروش 3,90,673 دستگاه در ماه گذشته در صدر ج، فروش قرار گرفت که 12.14 درصد نسبت به فروش 3,48,394 دستگاه در فوریه 2022 رشد داشت. 31.55 درصد سالانه

،ده فروشی دو چرخ فوریه 2023 در مقابل فوریه 2022 - تجزیه و تحلیل سالانه
فروش ،ده فروشی دو چرخ فوریه 2023 در مقابل فوریه 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه

فروش ،ده‌فروشی دو چرخ با 14.75 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 12,67,233 دستگاه در فوریه 2023 با قهرم، Hero و Honda در این بخش رسید.

فروش اسکوتر برقی فوریه 2023
تصویر – روهیت رایدر

فروش هوندا همچنین در فوریه 2023 به 3,02,184 دستگاه افزایش یافت که 22.45 درصد نسبت به 2,46,784 دستگاه در فوریه 2022 افزایش یافت. سهم بازار نیز از 22.35 درصد در سال گذشته به 23.85 درصد رسید. رشد حجم سالانه 55400 واحد بود.

تقاضا برای دو چرخ برقی در حال افزایش است. اولا الکتریک رشد ،ده فروشی 351.33 درصدی را نشان داده است که از 3910 دستگاه در فوریه 2022 به 17647 دستگاه در فوریه 2023 رسیده است. با این حال، در مقایسه با 18245 دستگاه فروخته شده در ژانویه 2023، این یک کاهش در فروش بود.

Cl،ic Legends (Jawa و Yezdi) همچنین کاهش تقاضا را با 8.15 درصد در فوریه 2023 به 3156 دستگاه از 3436 دستگاه در فوریه 2022 گزارش کرده است و همچنین Piaggio Vehicles که فروش ،ده فروشی را در ماه گذشته از 4 دستگاه فروخته شده به 2755 دستگاه در ماه گذشته کاهش داده است. فوریه 2022. افراد دیگری نیز در این فهرست با 8350 واحد ،ده فروشی در فوریه 2023 وجود داشتند که کاهش چشمگیر سالانه 83.31 درصدی از 50021 واحد فروخته شده در فوریه 2022 بود.


منبع: https://www.rushlane.com/2w-retail-sales-feb-2023-tvs-bajaj-re-electric-12462701.html

در پست قبلی در مورد عمده فروشی دو چرخ صحبت کردیم. اکنون، FADA فروش ،ده فروشی دو چرخ را منتشر کرده است که در فوریه 2023 به 12,67,233 دستگاه رسیده است. این رشد 14.75 درصدی نسبت به فروش 11,04,309 دستگاهی در فوریه 2023 بود. این رشد مربوط به رشد 1,62,924 واحدی بود. همچنین از 12,65,069 واحد فروخته شده در ژانویه 2023، رشد مادری داشت. با این حال، همان پایین تر از سفارش دیده نشد.

فروش ،ده فروشی دو چرخ فوریه 2023

TVS Motor همچنین شاهد رشد شدید 24.19 درصدی فروش در سال به 211337 دستگاه در فوریه 2023 از 170179 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 بود. سهم بازار از 15.41 درصد در سال به 16.68 درصد افزایش یافت. با فروش ،ده فروشی 1,38,426 دستگاه در فوریه 2023، Bajaj Auto در مقایسه با فروش 1,28,199 دستگاه در فوریه 2022، شاهد رشد 9 درصدی نسبت به سال 2022 بود. رویال انفیلد با فروش 64,195 دستگاه، 38.31 درصد در مقایسه با فروش 46,41 دستگاه در رتبه بعدی قرار گرفت. در فوریه 2022

،ده فروشی دو چرخ فوریه 2023 در مقابل ژانویه 2023 - تجزیه و تحلیل MoM
فروش ،ده فروشی دو چرخ فوریه 2023 در مقابل ژانویه 2023 – تجزیه و تحلیل MoM

پس از آن Ather Energy با افزایش 347.02 درصدی به 9982 دستگاه در فوریه 2023 از 2233 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 رسید. در سال 2022 با 35.06 درصد افزایش به 5839 واحد از 4306 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 رسید در حالی که اوکیناوا کاهش 35.23 درصدی در ،ده فروشی در سال 2023 را گزارش کرده است که از 5924 دستگاه در فوریه 202 به 3837 دستگاه در فوریه 2023 رسیده است.

طبق گزارش FADA، فروش موتورسیکلت سوزوکی 33.44 درصد بهبود یافته و به 58992 دستگاه در فوریه 2023 از 44209 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 رسیده است. سهم بازار از 4 درصد در سال گذشته به 4.66 درصد افزایش یافته است. یاماها همچنین شاهد افزایش 10.41 درصدی فروش ،ده فروشی خود به 42695 دستگاه در فوریه 2023 از 38766 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 بود، اما سهم بازار از 3.51 درصد در سال گذشته به 3.37 درصد کاهش یافت.

،ده فروشی برق 2W فوریه 2023