خروجی برای ارائه تسلاهای اشتراکی در توسعه مسکونی

هدف از آ،ین مشارکت با توسعه مس، نیولندز کاهش “وابستگی مردم به مالکیت خودروهای شخصی” است.

  • ،وجی برای ارائه تسلاهای اشتراکی در توسعه مس،
    مدیرعامل ،وجی لوک راست

«فقط تصور کنید، برای انجام یک کار باید از جاده عبور کنید، در یکی از تسلاها می پرید، فقط در یک یا دو ساعت به داخل و خارج می شوید و نیازی به پرداخت هزینه سوخت، ثبت نام یا هیچ هزینه دیگری ندارید. ”

دیدن توسعه دهندگان پرشور و آینده نگر مانند Top Spring Australia که در این فضا رهبری می کنند و دسترسی ،نان به حمل و نقل پایدار را تسریع می کنند شگفت انگیز است.

  • ،وجی برای ارائه تسلاهای اشتراکی در توسعه مس،

سخنگوی Outbound تأیید کرد که در ابتدا دو تسلا برای ،نان نیولندز وجود خواهد داشت که با نرخ ساعتی اجاره داده می‌شوند، با این هدف که در صورت کافی بودن تقاضا، ده‌ها تسلا داشته باشند.

  • ،وجی برای ارائه تسلاهای اشتراکی در توسعه مس،
    رندر نیولندز

آقای Rust اضافه کرد: “،نان طول، مدت حتی نیازی به داشتن ماشین ندارند، زیرا همیشه حداقل یک تسلا در محل آماده و منتظر خواهد بود.”

این آ،ین اعلامیه بر پایه اولین همکاری Outbound با یک هتل در ساحل طلایی است تا تسلا مدل 3 مش، را برای مهمانان اجاره کند.

این تسلاهای قابل اجاره در محل توسعه نیولندز با تج،ات شارژ ارائه شده قرار خواهند گرفت. ،نان می توانند با استفاده از برنامه تلفن Outbound، اتومبیل ها را رزرو و باز کنند.

یک ساختمان مس، جدید در نیو ساوت و، یک جفت تسلا را برای استفاده انحصاری ،نان در دسترس خواهد داشت.

تحرک مش، از این نوع با اشتراک خودروی سنتی متفاوت است، زیرا به جای اینکه مالکان وسایل نقلیه شخصی خودروهای شخصی خود را اجاره کنند، وسایل نقلیه به یک ملک متصل هستند و برای استفاده مش،، منحصراً برای ،، که در آنجا اقامت دارند، در دسترس هستند.

این مشارکت همچنین شامل تعدادی دوچرخه الکترونیکی قابل رزرو می شود که از شرکت Zoomo مستقر در سیدنی تهیه خواهد شد.

استارت‌آپ تحرک مش، استرالیا ،وجی دومین شراکت تجاری خود را برای ناوگان وسایل نقلیه الکتریکی قابل اجاره تسلا (EVs) اعلام کرده است که با توسعه در حومه سیدنی سنت لئوناردز همکاری می کند.

بیشتر: برنامه تحرک مش، استرالیا، تسلا مش، را در هتل ارائه می دهد
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/outbound-to-offer-communal-teslas-at-residential-developmentاین خودرو که Newlands نام دارد، قرار است در سال 2025 تکمیل شود و حدود 330 دستگاه خواهد داشت.

“این در مورد بهبود امکانات رفاهی برای ،نان و کاهش تاثیر توسعه بر محیط زیست است.

لوک راست، مدیرعامل Outbound گفت: «این یک گام بزرگ رو به جلو برای یک پروژه مس، سیدنی و یک پیروزی بزرگ برای ،، است که در نهایت در The Newlands زندگی خواهند کرد.