راننده به مدت 2 ساعت جلوی اتومبیل خود می نشیند تا از بکسل شدن آن از مسیر واضح جلوگیری کند

یکی از کاربران گروه فیس بوک مدعی شد که قبلاً راننده کامیون یدک‌کش بوده است و اگر ،تیک‌ها با بستر صاف تماس نداشته باشند، خودرو از نظر فنی توقیف نمی‌شود.

همین تصویر نشانگر دست راست خودرو، چراغ های جلو و چراغ های عقب روشن را نشان می دهد. مشخص نیست که آیا آنها موفق به رهاسازی شده‌اند یا اینکه زنگ خودرو در حین کشیده شدن به کامیون به صدا درآمده است.

  • راننده به مدت 2 ساعت جلوی اتومبیل خود می نشیند تا از ب،ل شدن آن از مسیر واضح جلوگیری کند

تصویر ارسال شده برای گروه درست بعد از ساعت 4 بعدازظهر در خیابان کینگ در CBD ملبورن گرفته شده است – یک کانون بدنام برای متخلفان راه روشن که باعث هرج و مرج ترافیک می شوند.

مجموعه ای از ع، های ارسال شده به گروه فیس بوک پارکینگ مالاکا یک راننده را در ملبورن نشان داد که برای مسافت طول، مستقر شده بود و بین مزدا CX-30 خود و یک کامیون یدک‌کش نشسته بود و سعی می‌کرد آن را ب،ل کند تا از بارگیری آن به کامیون جلوگیری کند.

  • راننده به مدت 2 ساعت جلوی اتومبیل خود می نشیند تا از ب،ل شدن آن از مسیر واضح جلوگیری کند
  • راننده به مدت 2 ساعت جلوی اتومبیل خود می نشیند تا از ب،ل شدن آن از مسیر واضح جلوگیری کند

بیش از یک ساعت بعد تصویر دیگری منتشر شد که نشان می داد پلیس سوار بر ، وارد می شود.

در هر صورت – ما مطمئن هستیم که این یک منبع سرگرمی برای هر ،ی است که تماشا می کند.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/driver-sits-in-front-of-their-car-for-2-،urs-to-prevent-it-from-being-towed-from-clear-way

هیچ ، دوست ندارد ماشین خود را یدک بکشد. به همین ترتیب، هیچ ، وسایل نقلیه ای را دوست ندارد که در راه های روشن پارک شده باشند، بنابراین در حالی که این کار بد است، باید آنها را از مسیر خارج کرد تا از گرفتگی جلوگیری شود.