راننده حواس پرت صحنه پرش از Fast & Furious را بازسازی می کند

در این فیلم که از دوربین بدن پلیس در کشور Lowndes، جورجیا گرفته شده است، می‌تو،م ببینیم که وقتی برای لحظه‌ای کوتاه توجه خود را متوقف می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد – نتیجه نهایی شبیه چیزی خارج از فرنچایز Fast & Furious است.

همانطور که در فیلم مشاهده می شود، این سدان در هوا پرتاب شد و در کنار خود فرود آمد و به نوعی از بیرون آوردن سایر وسایل نقلیه در نزدیکی خودداری کرد.

آمریکایی‌ها عاشق یک فیلم خوب هستند و شاید خیلی وقت‌ها، خطوط بین هالیوود و زندگی واقعی نزدیک‌تر از چیزی است که تصور می‌شود.

همچنین به خوبی نشان می دهد که برخی از فیلم های اکشن چقدر غیرواقعی هستند که چه اتفاقی برای یک ماشین هوابرد می افتد.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/distracted-driver-reenacts-a-jump-scene-from-fast-furious

باید تعجب کرد که چرا کامیون آنجا در بزرگراهی نشسته بود و بستر آن کاملاً برای یک شیرینی فیلم بداهه تنظیم شده بود، اما صرف نظر از این، فیلم کاملاً قابل توجه است زیرا هیچ ، آسیب جدی ندیده است.

گزارش شده است که یک راننده حواس پرت به تصادفی که در آن سوی بزرگراه رخ داده بود نگاه می کرد و به نوعی متوجه کامیون غول پیکر تخت جلوی خود نشد.