زیر نام تجاری عملکرد واکسهال GSe به آینده ای جالب اشاره می کند

هیچ اشاره ای به قدرت یا عملکرد مدل های آینده GSe نشده است، اما باید به زودی موارد بیشتری ارائه شود. به گفته جیمز تیلور، مدل‌های GSe دارای «تنظیمات شاسی متمرکز بر راننده هستند که عملکرد بالاتر یک پیشرانه الکتریکی را تکمیل می‌کنند». این به ما امیدواری می دهد که GSe نه تنها یک خط تج،ات است، بلکه واقعاً به م،ای قدرت بیشتر برای مدل ها است. جالب اینجاست که تیلور به جای پیشرانه های الکتریکی به پیشرانه های برقی اشاره کرده است. این بدان م،است که نه تنها مدل‌های تمام الکتریکی نشان GSe را خواهند داشت، بلکه از مدل‌های پلاگین هیب، نیز استفاده می‌کنند.

چه زم، انتظار داریم که اولین مدل با نشان Gse را ببینید

زیربرند عملکرد Vauxhall GSe به آینده ای جالب اشاره می کند - تصویر 1102378

زیر نام تجاری عملکرد Vauxhall GSe به آینده ای جالب اشاره می کند - تصویر 1102382

نام GSe به چه م،است؟

قرار است تا سال 2024 تمام مدل‌های وا،هال در خط تولید یک نسخه الکتریکی داشته باشند. تا سال 2028، این برند کاملاً الکتریکی خواهد شد و دیگر پیشرانه های ICE را ارائه نمی دهد. اولین مدلی که نشان GSe را بر تن می‌کند می‌تواند یک نسخه برقی یا تمام الکتریکی از وا،هال آسترای جدید باشد که در سال 2023 یا 2024 به خط تولید می‌پیوندد. در سال 2025، وا،هال بیشتر از یک Manta جدید به شکل کراس اوور کوپه با بدنه تماما رونمایی خواهد کرد. خط تولید برق این مدل می تواند اولین خودروی برقی خالصی باشد که نشان GSe را بر تن می کند.


منبع: https://www.tops،d.com/cars/car-news/vauxhall-s-performance-sub-،nd-gse-points-to-an-interesting-future-ar197683.htmlزیربرند عملکرد Vauxhall GSe به آینده ای جالب اشاره می کند - تصویر 1102381

به گفته جیمز تیلور، مدیر عامل Vauxhall، “نام GSe هم اشاره ای به مدل های عملکرد GSi از میراث ما است و هم مکمل نسخه های GS در خط فعلی ما است.” نشان GSi در سال 1984 با Vauxhall Manta GSi و Vauxhall Astra GSi شروع شد. این نشان تا زمان معرفی Vauxhall VXR در سال 2004 در صدر خط بود. پس از آن، نشان GSi به زودی بازنشسته شد، اما در سال 2018 با Insignia GSi بازگشت. از آنجایی که Insignia قرار است در پایان سال 2022 متوقف شود، نشان GSi دوباره بازنشسته خواهد شد، اما این بار برای همیشه. علاوه بر این، خط GS به خط فعلی وا،هال پیوست و به ا،ر مدل‌ها ظاهری اسپرت‌تر داد، اما قدرت بیشتری نداشت.

از نظر قدرت از مدل های Gse چه انتظاری باید داشت