سافاری، کاهش فروش هریر ژانویه 2023

این رشد 54.98 درصدی نسبت به 1575 دستگاه در دسامبر 2022 بود، زم، که سهم بازار به 8.83 درصد رسیده بود. ام‌جی موتور در ژانویه 2023 قیمت‌ها را در سراسر محدوده افزایش داده بود. انواع بنزینی و دیزلی Hector اکنون از 14.73 تا 20.66 لک متغیر است. قیمت هکتور پ، به دنبال این افزایش قیمت (نمایشگاه قبلی) از 18.03 تا 20.65 میلیون روپیه است.

شاسی بلندهای تاتا سهم بازار را از دست می دهند

سری ماهیندرا اسکورپیو به همراه XUV700 با دوقلوهای هکتور و همچنین سافاری و هریر رقابت می کنند. قبل از عرضه ماهیندرا XUV700 و اسکورپیو N جدید، تاتا سافاری و هریر پرفروش‌ترین خودروهای این بخش شاسی‌بلند بودند. اما نه بیشتر. شاسی‌بلندهای ماهیندرا در این بخش تسلط دارند و فروش هریر و سافاری را با اختلاف قابل توجهی کاهش داده‌اند.

سهم بازار در ماه گذشته از 20.36 درصد در دسامبر 2022 به 13.32 درصد کاهش یافت. تاتا همچنین قیمت هریر و سافاری را در اوایل این ماه با افزایش قیمت 25000 روپیه در سراسر محدوده افزایش داد. با توجه به این کاهش فروش، تاتا موتورز به زودی Harrier و Safari را با Red Dark Edition عرضه خواهد کرد. این گونه ها با ویژگی ADAS عرضه خواهند شد.


منبع: https://www.rushlane.com/safari-harrier-sales-decline-jan-2023-xuv700-12460910.html

ام‌جی هکتور و هکتور پ، نیز رشد مثبت سالانه و مادری را ثبت ،د. فروش در ژانویه 2023 به 2441 دستگاه رسید که 19.72 درصد از 2039 دستگاه در ژانویه 2022 بیشتر بود، این رشد 402 واحدی با 12.49 درصد سهم بازار بود.

فروش تاتا هریر و سافاری در ژانویه 2023 کاهش یافت. مجموع فروش این دو مدل در ژانویه 2023 به 2604 دستگاه رسید که 38.94 درصد نسبت به 4265 دستگاه در ژانویه 2022 کاهش داشت. فروش MoM نیز از فروش 28.26 درصد کاهش یافت. در دسامبر 2022

فروش XUV700 نیز بر اساس سالانه و ماهانه به ترتیب 40.50 درصد و 2.92 درصد افزایش یافته است. در ماه گذشته 5787 دستگاه فروخته شد که از 4119 دستگاه در ژانویه 2022 و فروش 5623 دستگاه در دسامبر 2022 افزایش داشت. XUV700 همچنین دارای یک دوره انتظار طول، است که بسته به نوع آن از 24 تا 48 هفته طول می کشد.

سافاری، کاهش فروش هریر - ژانویه 2023
سافاری، کاهش فروش هریر – ژانویه 2023

ماهیندرا اسکورپیو تقاضای قابل توجهی داشته است. فروش از 3026 دستگاه در ژانویه 2022 با 188 درصد بهبود در سال به 8715 دستگاه در ژانویه 2023 رسیده است. همچنین در مقایسه با 7003 دستگاه در دسامبر 2022، رشد 24.45 درصدی را در مقایسه با 7003 دستگاه در دسامبر 2022 به خود اختصاص داده است. 39.27 درصد در دسامبر 2022 برگزار شد.

مجموع فروش ماهیندرا اسکورپیو/N و XUV700 به همراه تاتا هریر/سافاری و ام جی هکتور/هکتور پ، در ژانویه 2023 به 19547 دستگاه رسید که نسبت به 13449 دستگاه در ژانویه 2022 45.34 درصد افزایش داشت در حالی که فروش MoM6 در 38 درصد نسبت به 19 واحد افزایش یافت. دسامبر 2022.

ماهیندرا بر بخش تسلط دارد

ماهیندرا اسکورپیو و XUV700 به همراه هکتور رشد سالانه و مادری را ثبت ،د در حالی که فروش هاریر و سافاری کاهش یافت.

کاهش فروش تاتا هریر
تصویر – آرجون