سانروف ماهیندرا اسکورپیو N نشتی آب

آب عامل اصلی خوردگی و زنگ زدگی است که می تواند منجر به تضعیف یکپارچگی ساختاری شود. اگر آب به درستی خشک نشود، می تواند باعث رشد کپک و کپک در خودرو شود که می تواند باعث مشکلات سلامتی و ایجاد بوی نامطبوع شود. و این Scorpio N کاملاً خیس است. مراجعه به مرکز خدمات اجتناب ناپذیر است.

تقاضای زیاد عقرب N

انجام یک سفر جاده ای یک ماجراجویی هیجان انگیز است، اما اگر با وجود اقدامات احتیاطی من،، خطرناک شود، چه؟ اخیراً، سانروف Scorpio N یکی از یوتیوبرها پس از پارک ، آن در زیر آبشار، نشت پیدا کرد و خطرات احتمالی نشت آب را برجسته کرد. ما آسیب هایی را که ممکن است هنگام نشت آب به داخل وسیله نقلیه رخ دهد و اینکه چرا سانروف ممکن است نشت کرده باشد را بررسی خواهیم کرد.

چرا بردن SUV Scorpio N زیر آبشار می تواند ایده بدی باشد

نشت سانروف ماهیندرا اسکورپیو N
نشت سانروف ماهیندرا اسکورپیو N تصویر – آرون پانوار
نشت آب به داخل کابین خطر اتصال کوتاه و آتش سوزی الکتریکی را افزایش می دهد. هنگامی که آب از سقف به داخل خودرو نشت می کند، می تواند آسیب ها و مشکلات متعددی را ایجاد کند. آسیب آب به اثاثه یا لوازم داخلی، قطعات الکتریکی و سایر قطعات.

برای نصب سانروف، دقت، ،ب ضد آب و یک درزگیر ،تیکی برای اطمینان از عدم وجود نشتی ضروری است. و در این مثال به نظر می رسد که برنامه ش،ت خورده است. اطمینان از کاربرد من، در طول تولید، و پس از آن بازرسی برای شناسایی و رفع هرگونه نشتی احتمالی قبل از ارسال خودرو، بسیار مهم است.

Scorpio-N موجی در بازار ایجاد کرده است. با این حال، دوره های انتظار طول، برای انواع خاصی از نگر، های عمده ،یداران بوده است. انواع Z2 و Z4 طول، ترین دوره انتظار را دارند که از 52 تا 65 هفته متغیر است. نوع اتوماتیک Z8 L کمترین زمان انتظار را بین 24 تا 26 هفته دارد. Z6 و Z8 یک دوره انتظار 55-60 هفته دارند.

نشت آب می تواند باعث آسیب به ویژگی های مختلف نصب شده روی سقف شود. در این مثال، تماشای چراغ کابین و بلند،ای نصب شده روی سقف صحنه غم انگیزی است. در واقعیت، آسیب ها به همین جا ختم نمی شود. آب می تواند به اجزای الکتریکی و الکترونیکی خودرو نفوذ کند.

چرا سانروف نشت کرد؟

دوره های انتظار طول، برای انواع خاص نشان می دهد که تقاضا همچنان بالا است. با این حال، این همچنین نیاز ماهیندرا را برای رسیدگی به مسائل زنجیره تولید و زنجیره تامین برای پاسخگویی به تقاضا برجسته می کند. از آنجایی که بازار SUV ها در هند به رشد خود ادامه می دهد، ماهیندرا به ،وان یک تولید کننده پیشرو SUV باید اطمینان حاصل کند که با توجه به نگر، های ،یداران خود، رقابتی باقی می ماند.


منبع: https://www.rushlane.com/mahindra-scorpio-n-sunroof-leaks-waterfall-parked-12462030.htmlگرفتن Scorpio N SUV خود در زیر آبشار ممکن است ماجراجویی سرگرم‌کننده‌ای به نظر برسد، اما می‌تواند آسیب قابل توجهی به وسیله نقلیه شما وارد کند. حداقل اینجا این کار را کرد. آیا نمی د،د در چنین شرایطی در سفرهای جاده ای چه کاری می تو،د انجام دهید؟ مانند هر مشکل احتمالی، در اولین فرصت به دنبال کمک حرفه ای باشید.