سرناد الکتریکی گرند ویتارا برای ایمنی

مدل‌های هیب، هوشمند گرند ویتارا مجهز به AVAS اکنون 500 روپیه قیمت دارند. 4000 بیشتر از قبل قیمت تمام مدل های هیب، ملایم Smart Hybrid به همین صورت باقی می ماند. فقط نسخه‌های هیب، هوشمند از فناوری AVAS بهره می‌برند و ماروتی سوزوکی به این موضوع اشاره نکرده است که آیا دارندگان گرند ویتارا می‌توانند به صورت یکپارچه با این فناوری مطابقت داشته باشند یا خیر.

Maruti Grand Vitara AVAS Tech راه اندازی شد – بیپ بیپ، عابران پیاده!

به گفته ماروتی سوزوکی، AVAS مانند یک بلندگوی خارجی کار می کند. این صداهای هشدار سطح پایین و فرکانس پایین را منتشر می کند که برای عابران پیاده و سایر رانندگان در فاصله 5 فوتی قابل شنیدن است. این تقریباً برای QRTV ها ضروری است و مطابق با استاندارد AIS 173 است.

بنابراین، AIS 173 (استاندارد صنعت خودرو) اشاره می کند که QRTV (وسایل نقلیه حمل و نقل جاده ای آرام) باید مجهز به نوعی سیستم هشدار برای عابران پیاده و سایر رانندگان باشد. AVAS روش ماروتی سوزوکی برای پیاده سازی سیستم هشدار عابر پیاده است. گراند ویتارا اولین وسیله نقلیه در هند است که از این ویژگی برخوردار است.

AVAS Engaged: Grand Vitara برای ایمنی به آکورد من،ی می زند – چگونه کار می کند؟

همین سکوت بر کاربران جاده و عابران پیاده نیز تأثیر می گذارد. به دلیل عدم صدای موتور، عابران پیاده در هنگام استفاده از جاده ها نسبت به قبل از ظهور خودروهای برقی هوشیاری کمتری دارند.

طبق AIS 173، همه QRTV ها هنگام کار در حالت برقی خالص به نوعی سیستم هشدار عابر پیاده نیاز دارند. هر وسیله نقلیه ای که دارای موتور الکتریکی یا موتور ژنراتور باشد، در دسته QRTV قرار می گیرد. مشابه گراند ویتارا هیب، هوشمند، خودروهای پیل سوختی هیدروژنی، BEVها و PHEVها نیز باید از استاندارد AIS 173 پیروی کنند.


منبع: https://www.rushlane.com/maruti-grand-vitara-avas-tech-launched-12474363.html

Maruti Grand Vitara AVAS راه اندازی شد
Maruti Grand Vitara AVAS راه اندازی شد

فقط انواع هیب، هوشمند با فناوری Maruti Grand Vitara AVAS یک روپیه دریافت خواهند کرد. 4000 افزایش قیمت

خودروهای هیب، (هنگامی که با نیروی برق کار می کنند) و خودروهای برقی دارای حرکت بی صدا هستند. این سطح از بی‌صدا می‌تواند برای ،، که به صدای موتور عادت کرده‌اند ناراحت‌کننده باشد. بنابراین، سازندگان صداهای ساختگی را در داخل اضافه می کنند که از طریق بلند،ای داخل کابین خودرو پخش می شود.

فناوری AVAS Maruti زم، که خودرو در حالت برقی خالص کار می‌کند، به کار می‌رود. وقتی در حالت برقی خالص کار می‌کند، Maruti Grand Vitara AVAS صداهای هشدار سطح پایینی را منتشر می‌کند تا زم، که موتور بنزینی پس از اتمام برد بسیار کوتاه الکتریکی خالص به کار بیفتد.

ماروتی سوزوکی فناوری AVAS را در گرند ویتارا راه اندازی کرده است SUV جمع و جور AVAS مخفف سیستم هشدار خودرو صوتی است. این یک سیستم حفاظت از عابر پیاده است که خودروسازان با خودروهای هیب، و الکتریکی خود اجرا می کنند.