شرکت (GM) جهت بازپرداخت هزینه یا تعویض اسکوتر برقی معیوب

این مورد اهمیت حقوق مصرف کننده و مسئولیت های ،ب و کار در قبال مشتریان خود را برجسته می کند. قانون حمایت از مصرف کننده، 2019 چارچوب قانونی را برای مصرف کنندگان فراهم می کند تا به دنبال جبران اقدامات ناعادلانه تجاری، محصولات معیوب و خدمات ناقص باشند. در این مورد، شاکی از طرف مقابل شکایت مشروعی داشت و کمیسیون به نفع شاکی دستور داد.

قانون حمایت از مصرف‌کننده، 2019، راه‌حل‌های قانونی را برای مصرف‌کنندگ، فراهم می‌کند که تحت تأثیر شیوه‌های تجاری ناعادلانه، محصولات معیوب و خدمات ناقص قرار گرفته‌اند. در این مورد، شاکی یک اسکوتر برقی OLA از شرکت OLA Electric Technologies Pvt ،یداری کرد. آموزشی ویبولیتین و از تاریخ تحویل با مشکلات شارژ مواجه شد.

مطالعه موردی اسکوتر برقی OLA (آبی Pro Midnight، 3.975 کیلووات ساعت) و مک،سم‌های حفاظت از مصرف کننده و اصلاح

اسکوتر برقی اولا
اسکوتر برقی اولا

شکایت ثبت شده تحت بخش 35 قانون حمایت از مصرف کننده 2019، به دنبال رفع مشکلات پیش روی اسکوتر برقی OLA است. طرف مقابل، مدیر کل، OLA Electric Technologies Pvt. Ltd.، علیرغم ابلاغ اخطاریه، در کمیسیون رسیدگی به امور مصرف کنندگان منطقه در خمام حاضر نشد. شاکی اظهار داشت که به دلیل برخورد و رفتار طرف مقابل دچار درد و عذاب روحی زیادی شده اند.

قانون حمایت از مصرف کننده، 2019 برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر شیوه های تجاری ناعادلانه، محصولات معیوب و خدمات ناقص معرفی شد. بیایید یک مطالعه موردی را تجزیه و تحلیل کنیم که شامل ،ید یک اسکوتر برقی OLA (آبی Pro Midnight، 3.975KWH) و شکایت ارائه شده علیه OLA Electric Technologies Pvt است. آموزشی ویبولیتین این مورد اهمیت حقوق مصرف کننده، مک،سم های جبران خسارت، و مسئولیت های ،ب و کار در قبال مشتریان خود را برجسته می کند.

شاکی به مرکز خدمات مراجعه کرد، اما آنها به درستی پاسخ ندادند. چهل روز قبل از طرح شکایت، مرکز خدمات خودرو را برای تعمیر برد و نقص را رفع نکرد. شاکی شکایتی را برای بازپرداخت هزینه‌های اسکوتر INR 1,93,000 و INR 3,00,000 برای خسارات، درد، رنج و عذاب رو، تنظیم کرد.

شکایت و پاسخ؛ روند قانونی

کمیسیون رسیدگی به مصرف کنندگان منطقه خمام این پرونده را تجزیه و تحلیل کرد و دستوری صادر کرد. کمیسیون به طرف مقابل دستور داد یا یک جایگزین واقعی و من، برای وسیله نقلیه معیوب ارائه کند یا مبلغ 1,63,549 روپیه را بازپرداخت کند. و پرداخت 100 تومان 10000 برای خدمات ناقص، خسارت و عذاب روحی و روپیه دیگر. 10000 برای هزینه دادرسی به شاکی.

تحلیل پرونده

،ب و کارها باید اطمینان حاصل کنند که محصولات و خدمات با استانداردهای کیفیت مورد انتظار مطابقت دارند. و آنها باید به سرعت به شکایات مشتریان رسیدگی کنند. در پایان، این مورد بر ،وم پاسخگویی و مسئولیت پذیری ،ب و کارها در قبال مشتریان تاکید می کند. و سیستم حقوقی ابزارهای لازم را برای رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان فراهم می کند. مصرف کنندگان در حال حاضر به خوبی آگاه هستند و چارچوب قانونی لازم را برای رسیدگی به شکایات دارند.


منبع: https://www.rushlane.com/ola-electric-s،-defective-refund-replacement-order-12461569.html

طبق سوابق شغلی، خودروی شاکی بیش از پنج ماه در ایستگاه خدمات نگهداری می‌شد. شاکی با ارائه یادداشتی مبنی بر اینکه علیرغم طول، شدن مدت زمان، مشکلات خودرو از قبیل شارژ، استارت و عملکرد بلوتوث و سنسور برطرف نشده و خودرو فقط در تاریخ 1391/11/12 به شاکی عودت داده شده است.

قانون حمایت از مصرف کننده، 2019، مصرف کنندگان را قادر می سازد تا به دنبال راه حل های قانونی علیه شیوه های تجاری ناعادلانه، محصولات معیوب و خدمات ناقص باشند. مطالعه موردی مربوط به ،ید یک اسکوتر برقی OLA و شکایت ارائه شده علیه OLA Electric Technologies Pvt. Ltd. (مدیر کل) اهمیت حقوق مصرف کننده و مسئولیت های ،ب و کارها در قبال مشتریان خود را برجسته می کند.