شکست فروش قهرمان ژانویه 2023

Hero Splendor با فروش 2,61,833 دستگاه در ژانویه 2023، 74.93 درصد سهم در این فهرست را به خود اختصاص داد که 25.72 درصد از فروش 2,08,263 دستگاه در ژانویه 2022 افزایش داشت. فروش HF Deluxe با 44.32 درصد کاهش در سال گذشته به 47,840 واحد کاهش یافت. ژانویه 2022. این کاهش 38086 واحدی بود. افزایش تقاضا برای Hero Destini 125cc در ژانویه 2023 مشاهده شد. فروش به 10975 دستگاه در ماه گذشته افزایش یافت که 259.95 درصد نسبت به 3049 دستگاه در ژانویه 2022 افزایش یافت.

فروش، صادرات Hero MotoCorp - ژانویه 2023
فروش، صادرات Hero MotoCorp – ژانویه 2023

Hero MotoCorp در ژانویه 2023 با 66.75 درصد کاهش صادرات مواجه شد. صادرات که در ژانویه 2022 به 21,816 واحد رسیده بود، با 14,563 واحد کاهش به 7,253 واحد در ماه گذشته رسید. تمام مدل‌های موجود در این لیست به جز Xpulse 200 با رنگ قرمز پایان یافتند. HF Deluxe با 2448 دستگاه در ماه گذشته بیشترین تقاضا را در بازارهای جه، داشت که 31.92 درصد کاهش نسبت به سال گذشته نسبت به 3596 دستگاه در ژانویه 2022 داشت. Hero Splendor در شماره 2 با 1936 دستگاه صادرات در ماه گذشته که 51.96 درصد نسبت به 4030 دستگاه در ژانویه 2022 کاهش داشت.

صادرات هیرو هانک بیشترین کاهش رشد را در سال گذشته تجربه کرد. صادرات 84.56 درصد کاهش یافت و به 1643 دستگاه در ژانویه 2023 رسید از 10642 دستگاه در ژانویه 2022، ماهی که برترین مدل صادراتی Hero MotoCorp بود. Glamour (672 واحد)، Xpulse 200 (472 واحد)، Maestro (50 واحد) و Destini 125 (32 واحد) نیز در فهرست صادرات پایین‌تر بوده و هرکدام کاهش سالانه را نشان می‌دهند.


منبع: https://www.rushlane.com/hero-sales-breakup-jan-2023-splendor-vida-electric-12461910.html

Hero MotoCorp بیشترین تقاضای Splendor را در بازارهای داخلی داشت در حالی که HF Deluxe بیشترین صادرات را در ژانویه 2023 داشت.

اسکوتر برقی Hero Life
اسکوتر برقی Hero Life

Hero MotorCorp دو موتورسیکلت خود را داشت – Splendor و HF Deluxe در بهترین شکل در بازارهای داخلی. این دو موتورسیکلت که در رتبه‌های 1 و 4 این فهرست از 10 موتورسیکلت پرفروش هند در ژانویه 2023 قرار گرفتند، بیش از 50 درصد از بازار را به خود اختصاص دادند.

Hero MotoCorp، بزرگترین تولید کننده خودروهای دو چرخ در جهان، در یک ماه گذشته شاهد فروش و صادرات داخلی کمتری بوده است. فروش در بازارهای داخلی 2.56 درصد کاهش یافت، در حالی که این صادرات بود که شاهد کاهش رشد حتی بیشتر در سال 66.75 بود.

پس از آن، هر مدل در سبد شرکت در ژانویه 2023 با رشد سالیانه رو به رو شد. فروش Glamour با 60.09 درصد کاهش از 24473 دستگاه در ژانویه 2022 به 9766 دستگاه رسید در حالی که فروش Hero Pleasure نیز با 44.27 درصد کاهش به 315 واحد کاهش یافت. ژانویه 2022.

فروش داخلی در ژانویه 2023 به 3,49,426 دستگاه رسید که 2.56 درصد نسبت به 3,58,607 دستگاه در ژانویه 2022 کاهش داشت. این کاهش 9,181 واحدی بود. این شرکت اسکوتر Xoom را در پایان ژانویه 2023 معرفی کرد. این اسکوتر 110 سی سی، که بخش جوانتری از ،یداران را در کشور هدف قرار می دهد، می تواند فروش را در ماه های آینده افزایش دهد.

ش،ت فروش Hero MotoCorp ژانویه 2023

فروش داخلی Hero P،ion (3,601 دستگاه)، Maestro (3,008 دستگاه)، Xpulse 200 (2,427 دستگاه) نیز با کاهش رشد سالانه روبرو شد در حالی که 1183 دستگاه از اسکوتر جدید Xoom در ماه گذشته فروخته شد. فروش Xtreme 160/200 نیز با 67.75 درصد کاهش به 989 دستگاه از 3067 دستگاه در ژانویه 2022 رسید در حالی که فروش ویدا به 450 دستگاه رسید. اسکوتر برقی Hero Vida در اکتبر سال 2022 به بازار عرضه شد که نشان دهنده ورود این شرکت به بخش دو چرخ برقی بود. این اسکوترها که در انواع Pro و Plus ارائه می شوند، به ترتیب مسافت 165 کیلومتر و 143 کیلومتر را ارائه می دهند.

Hero Exports ژانویه 2023