شکست فروش هیوندای در نوامبر 2022 – کرتا، محل برگزاری، i10 Grand، i20 Elite

هیوندای توسان فروش 247 دستگاهی را گزارش داد که 129 درصد از 108 دستگاه فروخته شده در نوامبر 2021 افزایش داشت در حالی که فروش MoM در مقایسه با 487 دستگاه در اکتبر 2022، 49 درصد کاهش یافت. واحدهای آن در اکتبر 2021 فروخته شد در حالی که Santro که شرکت 2141 دستگاه از آن را در نوامبر 2021 فروخته بود، از آن زمان متوقف شده است.


منبع: https://www.rushlane.com/hyundai-sales-breakup-nov-2022-creta-venue-i10-i20-12454678.html

فروش i20 Elite در سال 2021 با 65 درصد افزایش به 7236 دستگاه رسید که از 4391 دستگاه در نوامبر 2021 به فروش رسید.

هیوندای Xcent، فروش آلکازار نوامبر 2022

شاسی بلند کامپکت هیوندای کرتا پرفروش ترین مدل در خط تولید این شرکت در نوامبر 2022 بود. فروش آن به 13,321 دستگاه رسید که 29 درصد نسبت به 10,300 دستگاه در نوامبر 2021 بیشتر بود. فروش MoM نیز 12 درصد در مقایسه با 11,880 دستگاه در OA بالاتر بود. 2022.

هر مدل در خط تولید این شرکت رشد سالانه ای را به ثبت رسانده است و توسان بیشترین افزایش فروش را داشته است

فروش هیوندای کرتا نوامبر 2022
تصویر – پراساد

هیوندای ورنا، سدان پرچم‌دار این شرکت، فروش 2025 دستگاهی را در ماه گذشته به ثبت رساند که نسبت به 1648 دستگاه در نوامبر 2021، 23 درصد افزایش داشت، در حالی که فروش MoM نسبت به 2179 دستگاه در اکتبر 2022، 7 درصد کاهش یافت. نسل جدید هیوندای ورنا بوده است. در آزمایش جاسوسی شد و قرار است با ویژگی های ADAS وارد شود.

جدایی فروش هیوندای در نوامبر 2022 در مقابل اکتبر 2022 (مادر ماه)
جدایی فروش هیوندای در نوامبر 2022 در مقابل اکتبر 2022 (مادر ماه)

هیوندای Xcent/Aura نیز شاهد رشد سالانه 49 درصدی به 3813 دستگاه بوده است، اما از 4248 دستگاه 10 درصد کاهش یافته است در حالی که فروش آلکازار با 5 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 2566 دستگاه در ماه گذشته از 2453 دستگاه در نوامبر 2021 رسیده است. – رشد 10 درصدی نسبت به 2847 دستگاه فروخته شده در اکتبر 2022.

هیوندای موتور هند با 14.9 درصد سهم بازار، دومین خودروساز پرفروش هند پس از ماروتی سوزوکی در نوامبر 2022 بود. این شرکت رشد فروش سالانه 30 درصدی را به ثبت رسانده است که از 37001 دستگاه در نوامبر 2021 به 48002 دستگاه رسید. در این ماه در حالی که نسل بعدی ورنا مورد آزمایش قرار گرفته است.

ش،ت فروش هیوندای در نوامبر 2022

رشد فروش در مورد شاسی بلند ساب کامپکت Hyundai Venue نیز مشاهده شد. فروش که در نوامبر 2021 به 7932 دستگاه رسیده بود با 35 درصد افزایش به 10738 دستگاه در نوامبر 2022 رسید. رشد فروش MoM از 9585 دستگاه در اکتبر 2022 به 12 درصد رسید.

فروش هیوندای i10 گرند نسبت به 5466 دستگاه در نوامبر 2021 با 46 درصد افزایش نسبت به سال 2021 به 7961 دستگاه رسیده است، در حالی که فروش MoM نسبت به 8855 دستگاه در اکتبر 2022 10 درصد کاهش یافته است. هیوندای گرند i10 نیوس فیس لیفت جدید در حال آزمایش است با طراحی مجدد بیرونی و فضای داخلی تازه وارد شوید.

جدایی فروش هیوندای در نوامبر 2022 و نوامبر 2021 (سالانه)
جدایی فروش هیوندای در نوامبر 2022 و نوامبر 2021 (سالانه)