فراخوان هیوندای ix35 | CarExpert

این می تواند منجر به آتش سوزی وسیله نقلیه حتی زم، که وسیله نقلیه خاموش است، شود.

این شرکت می افزاید: «اگر وسیله نقلیه شما چراغ هشدار موتور را نشان می دهد، لطفاً رانندگی نکنید و با فروشنده محلی هیوندای خود تماس بگیرید.

توجه: اتصال کوتاه بر عملکرد سیستم ترمز تأثیری ندارد.

هیوندای به مالکان توصیه می کند در فضای باز و دور از مواد و سازه های قابل اشتعال پارک کنند. بنابراین، ix35 خود را در یک گاراژ پارک نکنید، و در عوض آن را در خیابان یا در خیابان خود رها کنید.

هیوندای در حال تماس با مالکان تمام خودروهای آسیب دیده است. اگر شما هم یکی از آن ها هستید، باید برای بازرسی و تعمیر رایگان از نمایندگی هیوندای وقت بگیرید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/hyundai-ix35-recalled

این شرکت در اطلاعیه فراخوان خود می گوید: «به دلیل نقص در ساخت، برد مدار در ماژول سیستم ترمز ضد قفل (ABS) ممکن است زم، که قطعات در معرض رطوبت قرار می گیرند، اتصال کوتاه کند.

“آتش سوزی وسیله نقلیه ممکن است خطر آسیب جدی یا مرگ را برای سرنشینان وسیله نقلیه، سایر کاربران جاده و اطرافیان و/یا آسیب به اموال افزایش دهد.”

  • هیوندای ix35 فراخوان شد

این هیوندای ix35 2014-15 جدیدترین خودروی این برند کره ای است که به دلیل مشکل در ماژول ABS فراخوان شده است.