فراخوان چند مدل لکسوس | CarExpert

این شرکت در اطلاعیه فراخوان خود گفت: با توجه به طراحی فلنج، این احتمال وجود دارد که یک ، ناشی از تنش در سطح بیرونی فلنج ایجاد شود.

این فراخوان بر خودروهای GS، GS F، IS، RC و RC F که بین ژانویه 2012 و اوت 2018 تولید شده اند، تأثیر می گذارد.

  • چند مدل ل،وس فراخوان شد

، می تواند در طول زمان گسترش یابد و بسته به اندازه ،، در نهایت باعث نشت سوخت از ، شود.

بیشتر: همه چیز Lexus GS
بیشتر: همه چیز ل،وس است
بیشتر: همه چیز Lexus RC
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/multiple-lexus-models-recalled

اگر صاحب وسیله نقلیه آسیب‌دیده هستید، باید در یک قرار ملاقات رزرو کنید تا مجموعه لوله دریچه م،ن سوخت، رایگان، تعویض شود.

اگر سؤالی دارید، می‌تو،د از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر AEDT با مرکز کمک به مشتریان ل،وس به شماره 009 023 1800 تماس بگیرید.

ل،وس می گوید که کار تقریباً دو ساعت طول می کشد، اما این بستگی به برنامه کاری فروشنده دارد.

بسته به مقدار سوختی که از ، خارج می شود و اگر در حضور منبع احتراق باشد، این می تواند خطر آتش سوزی خودرو را افزایش دهد.

  • چند مدل ل،وس فراخوان شد
  • در مجموع از 14301 وسیله نقلیه تحت تاثیر قرار می گیرند
  • فراخوان بر خودروهای تولید شده بین آنها تأثیر می گذارد ژانویه 2012 و آگوست 2018
  • لیست VIN ل،وس و اطلاعیه فراخوان هستند در اینجا پیوست شده است

ل،وس استرالیا در حال یادآوری است 14301 نمونه از آن جی اس، جی اس اف، است، RC، و RC F وسایل نقلیه زیرا مجموعه لوله دریچه م،ن سوخت ممکن است ، بخورد و باعث نشت سوخت شود که خطر آتش سوزی خودرو را افزایش می دهد.