فراخوان چند مدل مرسدس بنز | CarExpert

را مرسدس بنز GLE، GLS، و EQ شاسی‌بلندها برای جک‌های معیوب خودرو که ممکن است باعث سقوط خودرو شوند در دو اطلاعیه فراخوان جداگانه فراخوان شده‌اند.

این شرکت در اعلامیه فراخوان خود گفت: جک وسیله نقلیه ارائه شده با خودروهای خاص ممکن است معیوب باشد و همچنین ممکن است ا،امات استاندارد ایمنی محصولات مصرفی استرالیا را برآورده نکند.

مرسدس بنز همان بی،ه فراخوان دوم را ارائه کرد، زیرا به جک خودروی معیوب نیز مربوط می شود.

  • چند مدل مرسدس بنز فراخوان شد
    GLE

“اگر از جک خودروی معیوب استفاده شود، ممکن است ناپایدار شود و خودروی برآمده ممکن است سقوط کند.”

  • چند مدل مرسدس بنز فراخوان شد
    EQ

اگر سؤال بیشتری دارید، می تو،د با مرکز کمک مشتریان مرسدس بنز با شماره 1300 300 896 تماس بگیرید.

بیشتر: همه چیز مرسدس بنز GLE
بیشتر: همه چیز مرسدس بنز GLS
بیشتر: همه چیز مرسدس بنز EQC
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/multiple-mercedes-benz-models-recalled-5

اگر شما یک خودروی آسیب دیده با یکی از این دو فراخوان دارید، باید با فروشنده محلی مرسدس بنز تماس بگیرید تا جک خودرو را در اسرع وقت بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.

فراخوان دوم روی مجموع تأثیر می گذارد 11230 مدل‌های مرسدس بنز GLE، GLS و EQC بین سال‌های 2019 و 2022 تولید شده‌اند. VIN مدل‌های GLE و GLS که در فراخوان دوم گنجانده شده‌اند، در اولین اعلامیه فراخوان فهرست نشده‌اند.

اولین اخطار فراخوان در مجموع تأثیر می گذارد 4093 مرسدس بنز مدل های GLE و GLS بین سال های 2019 تا 2022 تولید شده اند.

  • چند مدل مرسدس بنز فراخوان شد
    GLS