فروش آئودی هند در سه ماهه سوم 2022 با 1182 دستگاه

با ادامه فصل تعطیلات، اکتبر می تواند شروع من،ی برای آئودی هند برای سه ماهه آ، سال 2022 داشته باشد. اگرچه آئودی در حال گزارش فروش است، اما اعداد کنونی با موفقیتی که زم، تولیدکننده در اینجا با آن مواجه شده بود، فاصله زیادی دارد.

آئودی هند شارژرهای الکتریکی نصب می کند

در پایان نیمه اول، فروش از 1181 دستگاه به 1765 دستگاه افزایش یافت. در آن زمان، افزایش حجم با 50 درصد رشد به 584 واحد رسید. در سه ماهه سوم 2022، فروش 1182 دستگاه گزارش شده است. عمده‌فروشی از 1110 واحد با افزایش حجم 72 واحدی با رشد 6.49 درصدی اندکی افزایش یافته است.

فروش آئودی هند Q3 2022
فروش آئودی هند Q3 2022

آئودی تایید شده: پ، (تجارت خودروهای متعلق به قبل) 73 درصد در 9 ماه اول سال 2022 رشد کرد. این شرکت همچنان به گسترش تجارت خودروهای متعلق به خود ادامه می دهد. در حال حاضر 18 نمایشگاه از این دست وجود دارد. سال با 22 نمایندگی از این دست به پایان خواهد رسید.

فروش آئودی هند Q3 2022

برای 9 ماه اول سال 2022، آئودی هند رشد فروش سالانه را گزارش کرده است. فروش سه ماهه سوم به 1182 دستگاه رسید

آئودی Q5 جدید
آئودی Q5 جدید

برای سازنده، عرضه آئودی A8 و آئودی Q7 جدید و تقاضای مداوم برای طیف e-tron، آئودی A4، آئودی A6 و آئودی Q5 به رشد مثبت کمک کرد. آئودی Q3 جدید که به تازگی راه اندازی شده است، شاهد آغاز تحویل تا پایان سال 2022 خواهد بود. این شرکت از یک دفتر سفارش قوی برای H2 2022 صحبت کرد.

بالبیر سینگ دیلون، رئیس آئودی هند، گفت: «عملکرد ما در 9 ماه اول، پایه و اساس عملکرد مثبت را در باقی مانده سال گذاشته است. رشد قوی، علیرغم کمبود نیمه هادی ها و مسائل زنجیره تامین جه،، اشتیاق مشتریان را نسبت به برند و سبد محصولات گسترده ما تکرار می کند. با فصل تعطیلات پیش رو، ما انتظار رشد خوبی را در پشت تقاضای پایدار داریم.»

آئودی هند بیش از 100 شارژر را در سراسر کشور نصب کرده است. این شامل مکان‌هایی مانند نمایندگی‌ها، امکانات کارگاهی، و نمایندگی‌های انتخابی با نام تجاری SAVWIPL Group در بزرگراه‌ها می‌شود.

برقی ، یک منطقه تمرکز برای همه است، و آئودی نیز در اینجا نگاهی اجمالی به این جهان ارائه کرده است. در حالی که آگاهی بالا است، در پایان روز، سه آلم، به ،وان تولیدکنندگان خودروهای لو، در هند ت،یم می شوند. بنابراین، در حالی که ما بهترین های فناوری را مشاهده می کنیم، این توسط یک محدوده قیمت بالا پشتیب، می شود.


منبع: https://www.rushlane.com/audi-india-sales-q3-2022-at-1182-units-grows-by-6-5-12451080.html

آئودی هند فروش YTD را گزارش کرده است. در 9 ماهه اول سال 2022، فروش عمده 2947 واحد گزارش شده است. در کمتر از 3k واحد، عمده فروشی بیش از یک چهارم بهبود یافته است. افزایش حجم از 2291 واحد به 656 واحد رسید. رشد فروش 28.63 درصد گزارش شده است.