فروش اسکوتر برقی سپتامبر 2022

Ola 180.49% رشد MoM را به ثبت رساند و Hero Electric را که در آگوست 2022 این مکان را تزئین کرد و سهم بازار 18.63% را از آن خود کرد، از سلطنت خلع کرد. اوکیناوا در فروش ،ده‌فروشی خودروهای برقی 2 واتی نیز از Hero Electric پیشی گرفت و 8280 دستگاه فروخت و 153.52 درصد رشد سالانه و 3.25 درصد افت ماهانه را ثبت کرد. اوکیناوا 15.99 درصد از فضای الکتریکی 2 واتی را ایمن کرد.

فروش اسکوتر برقی سپتامبر 2022

Benling، Okaya و Revolt به ترتیب 963 واحد، 925 واحد و 838 واحد در سپتامبر 2022 فروختند و جایگاه های 8، 9 و 10 را ،ب ،د. بنلینگ شاهد رشد 210.65 درصدی سالانه و کاهش 7.93 درصدی ماهانه بود. Okaya شاهد رشد 5.11% MoM بود و Revolt فروش را تا 49.15% MoM کاهش داد. در رتبه یازدهم، ما Pure EV را داریم که شاهد کاهش 43.83 درصدی نسبت به سال قبل و 14.27 درصدی ماهانه بودیم.

Kinetic Green، Micelio، Jiangsu و IVOOMI به ترتیب 129، 101، 64 و 51 دستگاه در سپتامبر 2022 فروختند. Kinetic Green 290.91% رشد MoM، Jiangsu 10.34% MoM رشد و IVOOMI 64.52% MoM رشد داشته است. سایر برندها در مجموع 510 دستگاه را با رشد 7.14 درصدی ماهانه فروختند.

Jitendra و TwentyTwo به ترتیب 652 و 629 دستگاه فروختند. Jitendra رشد سالانه 397.71 درصد و رشد ماهانه 3.99 درصد را ثبت کرد، در حالی که TwentyTwo رشد 8.26 درصدی را ثبت کرد. گوگرین و کوماکی به ترتیب 389 و 234 دستگاه فروختند و رشد مثبت 368.67 درصدی و 8.33 درصدی را ثبت ،د. هر دو شرکت به ترتیب شاهد کاهش رشد 3.47% و 6.02% MoM بودند.

استارت آپ های جدیدتر رشد را ثبت می کنند

Ather با 6176 واحد در جایگاه پنجم قرار دارد و 183.95 درصد رشد سالانه و 16.62 درصد رشد ماهانه ثبت کرده است. TVS در سپتامبر 2022 3940 واحد iQube فروخت و در مقایسه با 6309 واحد فروخته شده در آگوست 2022، شاهد افت 37.55 درصدی بود. Bajaj Chetak در سپتامبر 2021 تنها 2593 دستگاه را بیش از 381 دستگاه فروخت و 580.58 درصد رشد سالانه و 0.35 درصد رشد ماهانه را ثبت کرد.

،ده فروشی 2W EV سپتامبر 2022 - سال
،ده فروشی 2W EV سپتامبر 2022 – سال

با فروش 51784 دستگاه، فروش ،ده‌فروشی EV 2W 210.51% سالانه و 2.53% در ماه سپتامبر 2021 افزایش یافت.

اسکوتر برقی اولا
اسکوتر برقی اولا

هنگامی که ما تجزیه و تحلیل سالانه را انجام می دهیم، خودروهای برقی در هند عملکرد خوبی داشته اند. در مقایسه با ،ده‌فروشی‌های آگوست 2022، نمی‌توان همین را در مورد این بخش گفت. مطمئناً، این بخش 2.53 درصد MoM به دست آورد، اما بسیاری از شرکت‌ها فروش MoM را کاهش دادند. در مقایسه با ،ده فروشی ماه قبل، Ola جزر و مد را به سمت آن تغییر داده است. Ola 9649 دستگاه فروخت که 6209 دستگاه بیشتر از 3440 دستگاه در آگوست 2022 فروخته شد.

BGAUSS و AMO به ترتیب 187 و 186 دستگاه در سپتامبر 2022 فروختند. در مقایسه با آگوست 2022، به ترتیب 43.85% و 186% MoM افزایش یافتند. RGM با فروش 133 دستگاه در سپتامبر 2022 و همچنین در آگوست 2022 سازگاری نشان می دهد. با فروش 99 دستگاه در سپتامبر 2021، RGM شاهد رشد 34.34 درصدی در سال بود.

،ده فروشی 2W EV سپتامبر 2022 - MoM
،ده فروشی 2W EV سپتامبر 2022 – مادر

در مجموع، فروش ،ده‌فروشی EV 2W شاهد 51784 دستگاه در سپتامبر 2022 فروخته شد که با افزایش خیره کننده 35107 دستگاه نسبت به فروش تنها 16677 دستگاه در سپتامبر 2021 که رشد سالانه 210.51 درصدی را ثبت کرد. با فروش 50506 دستگاه در آگوست 2022، این بخش تنها شاهد رشد 2.53 درصدی ماهانه با افزایش حجم 1278 واحد بود.


منبع: https://www.rushlane.com/electric-s،-sales-sep-2022-ola-okinawa-ather-tvs-bajaj-12451467.html

Hero Electric پرفروش قبلی 8019 دستگاه فروخت و با 27.41 درصد رشد سالانه با افزایش 1725 واحدی در سال و شاهد افت 23.49 درصدی در فروش MoM با کاهش حجم 2462 واحد بود. آمپر بالاترین رشد سالانه 687.28 درصدی را با فروش 6188 دستگاه در سپتامبر 2022 به ثبت رساند. مانند اوکیناوا و هیرو الکتریک، آمپر نیز 3.30 درصد کاهش در MoM ثبت کرد و سهم بازار 11.95 درصد را به خود اختصاص داد.