فروش تراکتور مارس 2023 – ماهیندرا، سواراج، سونالیکا، TAFE، ایچر

— تراکتورهای ماهیندرا (@TractorMahindra) 6 آوریل 2023

TAFE (8,936 دستگاه) و John Deere (6,816 دستگاه) هر کدام افزایش فروش ،ده فروشی را در مارس 2023 گزارش ،د در حالی که فروش Eicher Tractors از 5,710 دستگاه در مارس 2022 به 5,129 دستگاه کاهش یافت. این باعث شد سهم بازار در گذشته به 6.33 درصد کاهش یابد. ماه از 7.31 درصد در مارس سال گذشته بود.

Sonalika Tractors در سال مالی 2023 به فروش 97,743 دستگاه رسید از 89,962 دستگاه در سال مالی 2022 در حالی که فروش ،ده فروشی TAFE از 81,217 دستگاه در سال مالی 2022 به 92,546 دستگاه در سال مالی 2023 رسید. 2023 از 66543 دستگاه فروخته شده در مدت مشابه سال گذشته. فروش ،ده فروشی تراکتور جان دیر از 52489 دستگاه در سال مالی 2022 به 60450 دستگاه در سال مالی 2023 افزایش یافت.

فروش ،ده فروشی تراکتور با 3.84 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 81067 دستگاه در مارس 2023 رسید در حالی که رشد 8 درصدی به 827403 دستگاه در سال مالی 2023 داشت.

نمودار فروش پیشرو تراکتور ماهیندرا
نمودار فروش پیشرو تراکتور ماهیندرا

CNH Industrial (3,346 واحد) و Kubota (1,955 واحد) هرکدام پایین تر از این لیست قرار گرفتند که هر کدام افزایشی را در فروش ،ده فروشی به ثبت رساندند. با این حال، فروش تراکتور VST Tillers (426 دستگاه)، Force Motors (390 دستگاه)، Indo Farm (332 دستگاه) و Preet Tractors (309 دستگاه) بر اساس سالانه کاهش یافته است. افراد دیگری نیز در این بخش بودند که شاهد کاهش شدید فروش ،ده فروشی به 2676 دستگاه در مارس 2023 از 11702 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 بودند.

فروش تراکتور در سال مالی 2023 در مقابل سال مالی 2022

فروش تراکتور در سال مالی 2023 به بالاترین حد خود رسید و رکورد قبلی خود را که در سال مالی 2021 ثبت شده بود، ش،ت. همچنین پیش‌بینی‌هایی درباره بارش‌های موسمی ضعیف در سال جاری وجود دارد که می‌تواند بر فروش آینده تأثیر بگذارد. کل ،ده فروشی تراکتور در مارس 2023 به 81067 دستگاه رسید که نسبت به 78070 دستگاه در مارس 2022 3.84 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت.

فروش تراکتور مارس 2023 در مقابل مارس 2022 - تجزیه و تحلیل سالانه
فروش تراکتور مارس 2023 در مقابل مارس 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه

Eicher Tractors (52,870 دستگاه)، CNH (30,047 دستگاه) و Kubota (20,753 دستگاه) هر کدام رشدی را در فروش ،ده فروشی در سال مالی 2023 ثبت ،د. 2023 از 5,993 دستگاه فروخته شده در سال مالی 2022. فروش Force Motors به ​​4,312 دستگاه افزایش یافت در حالی که Preet Tractors (3,605 دستگاه)، Indo Farm (3,456 دستگاه) و Captain Tractors (3,451 دستگاه) هر کدام 202 دستگاه رشد در سال F3 داشتند. سایرین در این بخش تراکتوری که مجموعاً فروش ،ده فروشی 67915 دستگاهی را در سال مالی 2023 مشاهده ،د که از 110337 دستگاه در سال مالی 2022 کمتر بود.
منبع: https://www.rushlane.com/tractor-sales-march-2023-mahindra-swaraj-sonalika-12466561.html

در شماره 3 Sonalika Tractors با 9,870 دستگاه فروخته شده در ماه گذشته قرار داشت که از 9,293 دستگاه در مارس 2022 بیشتر بود. سهم بازار آن نیز از 11.90 درصد به 12.18 درصد در سال گذشته بهبود یافته است. پس از آن اسکورت، سومین تولیدکننده بزرگ تراکتور هند، با فروش ،ده فروشی 9009 دستگاه در ماه گذشته، از 6،577 دستگاه در مارس 2022، بالاتر بود.

فروش تراکتور مارس 2023
فروش تراکتور مارس 2023

فدراسیون انجمن‌های فروشندگان خودرو (FADA) داده‌های ،ده‌فروشی خودرو را برای مارس 2023 و همچنین برای سال مالی 2023 به اشتراک گذاشته است. رشد در همه بخش‌ها مشاهده شد که فروش ،ده‌فروشی‌های 2W، 3W، PV و CV دو رقمی افزایش یافت در حالی که فروش تراکتور تنها یک رقمی بود. رشد

فروش تراکتور مارس 2023 – ماهیندرا و سواراج همچنان پیشتاز هستند

ما خوشحالیم که “Mahindra Oja” – نام تجاری پلتفرم جه، تراکتور جه، آینده “K2” را اعلام کنیم. اوجا نماد “سرزندگی” و “منبع انرژی” است که همه برای تغییر فضای کشاورزی آماده شده اند.@MahindraRise @hsikka1 @_MaheshKulkarni pic.twitter.com/s5GeJt4UD5

این بخش تحت سلطه ماهیندرا تراکتور و ماهیندرا سواراج بود. فروش تراکتور ماهیندرا در ماه گذشته به 17773 دستگاه افزایش یافت که از 14093 دستگاه در مارس 2022 به فروش رسید. سهم بازار نیز از 18.05 درصد در سال گذشته به 21.92 درصد افزایش یافت. فروش ،ده فروشی ماهیندرا سواراج در مارس 2023 به 14100 دستگاه رسید که از 10791 دستگاه در مارس 2022 به سهم بازار 17.39 درصد رسید. ماهیندرا اوجا به تازگی معرفی شده است. این نام تجاری پلت فرم جه، تراکتور آنها “K2” است. اوجا نماد “سرزندگی” و “منبع انرژی” است که همه برای تغییر فضای کشاورزی آماده شده اند.

با در نظر گرفتن کل ،ده فروشی تراکتور به میزان 827403 دستگاه در سال مالی 2023، رشد 7.94 درصدی نسبت به فروش 766545 دستگاهی در سال مالی 2022 داشت. علامت فروش فروش تراکتور ماهیندرا در سال مالی 2023 به 1,76,736 دستگاه رسید که از 1,45,916 دستگاه در سال مالی 2022 بیشتر شد. سهم بازار از 19.04 درصد به 21.36 درصد بهبود یافت. فروش ،ده‌فروشی بخش ماهیندرا سواراج در سال مالی 2023 به 1,28,698 دستگاه رسید که از 1,04,674 دستگاه در سال مالی 2022 بیشتر شد.

فروش تراکتور در سال مالی 2023 در مقابل سال مالی 2022 - تحلیل سالانه
فروش تراکتور در سال مالی 2023 در مقابل سال مالی 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه