فروش تراکتور ژوئن 2022 – ماهیندرا، سواراج، سونالیکا، اسکورت، ایچر

CNH International با ،ده‌فروشی 2110 دستگاه در ژوئن 2022 نسبت به فروش 2243 دستگاه در ژوئن 2021 رشد کاهشی را تجربه کرد. Kubota (1404 دستگاه)، فورس موتورز (410 دستگاه) و VST Tillers (339 دستگاه) هر کدام یک رشد سالانه داشتند. مزرعه هند (307 دستگاه) و کاپیتان تراکتور (199 دستگاه). همچنین تراکتورسازان دیگری بودند که در ماه گذشته 1541 دستگاه به کل ،ده فروشی ها اضافه ،د که از 1686 دستگاه ،ده فروشی در ژوئن 2021 کاهش داشت.


منبع: https://www.rushlane.com/tractor-sales-june-2022-mahindra-swaraj-sonalika-12442763.htmlاین بخش به دنبال قیمت های خوب محصولات ربیع، افزایش جریان نقدی با کشاورزان و تصویب ،ت برای افزایش MSP برای همه محصولات ،یف، رشد کرد. وزش بادهای موسمی معمولی و محصول ،یف نیز باعث ایجاد احساسات مثبت در میان کشاورزان کشور شده است.

فروش تراکتور ژوئن 2022 – ماهیندرا شماره 1

بخش ماهیندرا سواراج شاهد فروش ،ده فروشی 9637 دستگاهی در ژوئن 2022 بود که 14.10 درصد نسبت به 8446 دستگاه در ژوئن 2021 افزایش یافت. سهم بازار از 16.15 درصد در سال گذشته به 16.81 درصد افزایش یافت.

فروش تراکتور ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021 (سالانه)
فروش تراکتور ژوئن 2022 در مقابل ژوئن 2021 (سالانه) – FADA

فروش ،ده فروشی تراکتور با 9.66 درصد افزایش در سال به 57340 دستگاه در ژوئن 2022 رسید.

تراکتور ماهیندرا سواراج
تراکتور ماهیندرا سواراج

ماهیندرا با فروش ،ده فروشی 13191 دستگاه در ژوئن 2022 در صدر ج، فروش قرار گرفت که نسبت به فروش 11636 دستگاهی در ژوئن 2021 که مربوط به رشد 13.36 درصدی بود، بالاتر بود. این شرکت 23 درصد از سهم بازار را در ژوئن 2022 در اختیار داشت که از 22.25 درصد در ژوئن 2021 برخوردار بود. در پایان ژوئن 2022، ماهیندرا تراکتور 3,00,000مین تراکتور ساخت تلنگانا خود را از تاسیسات این شرکت در ظهیرآباد عرضه کرد.

طبق داده‌های منتشر شده توسط فدراسیون انجمن‌های فروشندگان خودرو (FADA)، سازمان ملی رأس صنعت ،ده‌فروشی خودرو در هند، کل فروش ،ده‌فروشی تراکتور در ژوئن 2022 در مقایسه با 52،289 دستگاه در ژوئن 2021، 57,340 دستگاه ثبت کرد که به 9.6 درصد مربوط می‌شود. رشد همچنین رشد 25.30 درصدی نسبت به 45763 دستگاه در ژوئن 2020 و 40.01 درصد افزایش نسبت به 40954 دستگاه در ژوئن 2019 داشته است.

اینترنشنال تراکتورز لیمیتد (Sonalika) فروش ،ده فروشی را در ژوئن 2022 به 6947 دستگاه ثبت کرد که از 6689 دستگاه در ژوئن 2021 بیشتر شد. سهم بازار از 12.79 درصد در ژوئن 2021 به 12.12 درصد کاهش یافت. فروش تراکتور اسکورت 4 درصد، 60 سال به 6 سال کاهش یافت. در ژوئن 2022 از 6475 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2021. سهم بازار نیز از 12.38 درصد در سال گذشته به 10.57 درصد کاهش یافت.

،ده فروشی جان دیر با 17.66 درصد افزایش به 4517 دستگاه در ژوئن 2022 از 3839 واحد ،ده فروشی در ژوئن 2021 رسید در حالی که Eicher Tractors فروش ،ده فروشی را 3289 دستگاه در ژوئن 2022 از 3075 دستگاه P21 ERIcher در ژوئن 20 گزارش داد. تراکتورهای ممتاز در محدوده 40 تا 60 ، بخار موجود هستند و دارای ظاهری مدرن و جدیدترین تکنولوژی و راحتی هستند.

فروش تراکتور ژوئن 2022 در مقابل مه 2022 (MoM)
فروش تراکتور ژوئن 2022 در مقابل مه 2022 (MoM)

CNH International، Kubota، Force Motors

فروش ،ده‌فروشی TAFE Limited در ژوئن 2022 به 7389 دستگاه رسید که مربوط به افزایش 14.10 درصدی نسبت به 6476 دستگاه در ژوئن 2021 بود. سهم بازار 0.50 درصد از 12.89 درصد به 12.39 درصد کاهش یافت.