فروش خودروهای تجاری نوامبر 2022 – تاتا، ماهیندرا، ماروتی، فورس

تاتا موتورز با فروش 30282 دستگاه در ماه نوامبر پرفروش‌ترین تولیدکننده CV در نوامبر 2022 بود. این رشد بیش از 26469 دستگاه در نوامبر 2021 بود، اگرچه سهم بازار از 44.29 درصد به 38.15 درصد در سال گذشته کاهش یافت. تاتا موتورز کل ناوگان خود را با معرفی ویژگی‌های جدید و بهبودیافته مانند ADAS و هشدار خستگی راننده به‌روزرس، کرده و با مجموعه جدیدی از کامیون‌های CNG و LCV توجه زیادی به کاهش ردپای کربن خود کرده است.

اس ام ال ایسوزو با مسئولیت محدود در ماه گذشته 586 واحد رزومه از 568 واحد فروخته شده در نوامبر 2021 به فروش رساند و از 0.95 درصد در سال گذشته به 0.74 درصد کاهش یافت. OEM های خودروهای تجاری دیگری نیز در این بخش وجود داشتند که در نوامبر 2022 4008 دستگاه را به فروش ،ده فروشی رساندند که از 3556 دستگاه در نوامبر 2021 بیشتر شد.


منبع: https://www.rushlane.com/commercial-vehicle-sales-nov-2022-tata-mahindra-12454901.html

پایین تر از لیست Force Motors با فروش ،ده فروشی CV در 675 دستگاه، از 650 دستگاه فروخته شده در ماه مشابه سال قبل، بالاتر بود. با این حال، سهم بازار از 1.09 درصد در سال گذشته به 0.85 درصد کاهش یافت.

فروش ،ده‌فروشی وسایل نقلیه تجاری در نوامبر 2022 با رشد 32.80 درصدی نسبت به سال قبل در تمام بخش‌ها افزایش یافت.

تاتا وینگر
تاتا وینگر

ماهیندرا با فروش رزومه خود با فروش 20081 دستگاه در نوامبر 2022 از 12044 دستگاه در نوامبر 2021 بالاتر بود. سهم بازار از 20.15 درصد در سال گذشته به 25.30 درصد بهبود یافت. این آشوک لیلند با فروش 13084 دستگاه در نوامبر 2022 از 7879 دستگاه در نوامبر 2021 در رتبه 3 قرار گرفت. سهم بازار در حال حاضر در مقابل 13.18 درصد در نوامبر 2021 به 16.49 درصد رسیده است. بادا دوست در اواسط سال 2023.

فروش خودروهای تجاری نوامبر 2022 - FADA
فروش خودروهای تجاری نوامبر 2022 – FADA

طبق داده‌های منتشر شده توسط FADA، فروش ،ده‌فروشی وسایل نقلیه تجاری با توجه بیشتر ،ت هند به زیرساخت‌ها، پروژه‌های معدنی جدید و احیای جابجایی بین ایالتی مسافران افزایش یافته است. در واقع، فروش در نوامبر 2022 حتی از نوامبر 2019، یک ماه قبل از کووید، با حاشیه قابل توجهی فراتر رفته است.

فروش ،ده‌فروشی خودروهای تجاری دایم، از 1149 دستگاه در نوامبر 2021 به 1555 دستگاه در نوامبر 2022 رسید. این شرکت همچنین شاهد رشد حاشیه‌ای در سهم بازار به 1.96 درصد از 1.92 درصد در سال گذشته بود.

فورس موتورز و اس ام ال ایسوزو – نوامبر 2022

فروش CV با 32.80 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 79369 واحد در نوامبر 2022 رسید. این رشد بیش از 59765 دستگاه در نوامبر 2021 بود. فروش MoM نیز از 52261 واحد در اکتبر 2022 به میزان قابل توجهی 51.87 درصد بهبود یافت. ارقام ،ده فروشی از زمان های قبل از کووید 6.37 درصد از 74614 دستگاه فروخته شده در نوامبر 2019 فراتر رفته است. رشد هم در سال و هم در سال گذشته در همه بخش ها مشاهده شد، اعم از LCVs MCVs و HCVs.

فروش خودروهای تجاری نوامبر 2022

VE Commercial Vehicles Limited شاهد افزایش فروش ،ده فروشی خود به 5270 دستگاه در نوامبر 2022 بود که از 3786 دستگاه در نوامبر 2021 بیشتر شد. سهم بازار از 6.33 درصد در سال گذشته به 6.64 درصد بهبود یافت. پس از آن، Maruti Suzuki با فروش 3,82 دستگاهی در ماه گذشته از 3,664 دستگاه در نوامبر 2021 قرار گرفت. با این حال، سهم بازار از 6.13 درصد در سال گذشته به 4.82 درصد کاهش یافت.