فروش خودروهای تجاری ژانویه 2023

VE Commercial Vehicles با فروش 5545 دستگاه در ژانویه 2023 در رتبه 4 قرار داشت که از 4515 دستگاه در ماه مشابه سال قبل بیشتر بود. بعدی ماروتی سوزوکی با فروش ،ده فروشی CV به 3861 دستگاه در ژانویه 2023 بود که رشدی ناچیز در سال نسبت به فروش 3812 دستگاهی در ژانویه 2022 داشت. با این حال سهم بازار از 5.38 درصد بر اساس سالانه به 4.68 درصد کاهش یافت.

فروش خودروهای تجاری ژانویه 2023 در مقابل دسامبر 2022 - تجزیه و تحلیل MoM
فروش خودروهای تجاری ژانویه 2023 در مقابل دسامبر 2022 – تجزیه و تحلیل MoM

آشوک لیلاند طیفی از محصولات سبز را در نمایشگاه خودروی 2023 به نمایش گذاشت که از گزینه های الکتریکی، CNG و هیدروژنی بهره می بردند. مینی اتوبوس مسافربری Bada Dost Xpress که برای سفرهای شهری و بزرگراهی ایده‌آل بود، همراه با خودروی موتور احتراق داخلی هیدروژنی (ICE) که قرار بود با ADAS (سیستم دستیار راننده پیشرفته) عرضه شود، وجود داشت.

VECV، Maruti، دایم، CV فروش ژانویه 2023

فروش Daimler India CV در ماه گذشته به 1,789 دستگاه افزایش یافت، از 1,159 دستگاه در ژانویه 2022. فروش ،ده فروشی Force Motor CV از 532 دستگاه در ژانویه 2023 به 840 دستگاه رسید در حالی که SML Isuzu Ltd در گذشته فروش 704 دستگاهی داشت. ماه، از 531 دستگاه فروخته شده در ژانویه 2022. موارد دیگری نیز در این لیست وجود داشتند که 3861 واحد را نیز در کل فروش ،ده فروشی CV سهم داشتند، اما با کاهش بیش از 4267 واحد در ژانویه 2022 مواجه شدند.


منبع: https://www.rushlane.com/commercial-vehicle-sales-jan-2023-tata-mahindra-12459976.html

آشوک لیلاند همچنین اشاره کرد که فروش سالانه خود را از 10460 دستگاه در ژانویه 2022 به 13372 دستگاه افزایش داده است. سهم بازار از 14.76 درصد در ژانویه 2022 به 16.22 درصد بهبود یافته است.

تاتا موتورز از Magic EV، Prime e28، ultra e.9 و همچنین کامیون Hydrogen Fuel Cell در نمایشگاه خودرو 2023 رونمایی کرد. ماهیندرا با فروش 20609 دستگاه در ژانویه 2023 در رتبه دوم قرار داشت که از 14319 دستگاه در ژانویه 2022 بیشتر شد. سهم بازار از 20.21 درصد در سال گذشته به 25 درصد بهبود یافت.

فروش خودروهای تجاری ژانویه 2023 در مقابل ژانویه 2022 - تجزیه و تحلیل سالانه
فروش خودروهای تجاری ژانویه 2023 در مقابل ژانویه 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه

فروش خودروهای تجاری در ژانویه 2023 به 82428 دستگاه رسید که از 70853 دستگاه در ژانویه 2022 بیشتر شد. در LCV (12.75 درصد) به 48115 دستگاه و در HCV (24.71 درصد) به 26.881 درصد از MCV 26.81 درصد کاهش یافت در حالی که فروش 1.8 درصد کاهش یافت. به 4,670 دستگاه در ماه گذشته رسید که از 4,745 دستگاه در ژانویه 2022 فروخته شد. فروش نیز شامل 2,762 دستگاه در رده “سایر” بود که نسبت به 1,879 واحد در ژانویه 2022 رشد 46.99 درصدی داشت.

رزومه ،ده فروشی ژانویه 2023

فروش ،ده‌فروشی خودروهای تجاری با 82428 واحد فروش در ژانویه 2023 رشد 16.34 درصدی را نشان داد.

جدید آشوک لیلاند بادا دوست Xpress CNG Mini PV
جدید آشوک لیلاند بادا دوست Xpress CNG Mini PV
FADA داده های ،ده فروشی را منتشر کرده است. رده خودروهای تجاری رشد سالانه 16.34 درصدی را گزارش کرده است در حالی که از ژانویه 2021 23 درصد و از ژانویه 2020 6 درصد افزایش یافته است. این بخش، همراه با سایر بخش ها، به لطف اطلاعیه های مثبت، رشد بیشتری را در ماه های آینده شاهد خواهد بود. ساخته شده در بودجه 2023-24. هزینه سرمایه 10 میلیون کرور برای زیرساخت ها باید 6 فروش CV را بیشتر افزایش دهد.

تاتا موتورز با فروش 31847 دستگاهی در ژانویه 2023 در صدر این فهرست قرار گرفت، زم، که سهم بازار 38.64 درصد را به خود اختصاص داد. این رشد ناچیز بیش از 31258 دستگاه در ژانویه 2022 بود، زم، که سهم بازار 44.12 درصد بود.