فروش خودرو اکتبر 2022 – ماروتی، هیوندای، تاتا، ماهیندرا، کیا، تویوتا، هوندا

کیا با سهم بازار 6.94 درصد در رتبه پنجم قرار دارد. در اکتبر 2022 در مجموع 23323 دستگاه فروخته شد در حالی که در اکتبر سال گذشته 16331 دستگاه فروخته شد. رشد سالانه 42.81 درصد است. رشد MoM در مقایسه با 25857 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022، 9.80- درصد کاهش یافته است. کیا 0.66 درصد افزایش سهم بازار را به ثبت رسانده است.

سهم بازار OEM اکتبر 2022 - سال
سهم بازار OEM اکتبر 2022 – سال

سیتروئن رشد قوی را ثبت کرده است

در میان تمام خودروسازان، سیتروئن با 1767.19 درصد بالاترین رشد سالانه را دارد. در اکتبر 2022 در مجموع 1195 دستگاه فروخته شد در حالی که در اکتبر سال گذشته فقط 64 دستگاه فروخته شد. بیشتر رشد سیتروئن توسط شاسی بلند C3 آن انجام می شود.

تویوتا با فروش 13 هزار و 143 دستگاهی در ماه اکتبر در رده ششم فهرست ده نفر برتر قرار دارد. رشد سالانه 5.65 درصد در میان تمام خودروسازان کمترین میزان است. فروش تویوتا در اکتبر سال گذشته 12440 دستگاه بود. رشد MoM در مقایسه با فروش 15378 دستگاهی در سپتامبر 2022، 14.53- درصد کاهش یافته است.

سهم بازار OEM اکتبر 2022 - مادر
سهم بازار OEM اکتبر 2022 – مادر

از نظر رشد ماهانه، اعداد تا -5.25٪ کاهش یافته است. فروش در سپتامبر 2022 با 354947 دستگاه بالاتر بود. تنها چهار خودروساز هوندا، رنو، ام جی موتور و جیپ رشد مثبتی را در ماه اکتبر ثبت کرده اند.

فروش خودرو اکتبر 2022 – ماروتی پیشتاز است

Maruti همچنان با سهم بازار 41.73 درصد پیشتاز است. Maruti در اکتبر 2022 در مجموع 1,40,337 دستگاه فروخت که این رقم در اکتبر سال گذشته 1,08,991 دستگاه بود. رشد سالانه 28.76 درصد است. اعداد MoM در مقایسه با 148380 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022 به میزان -5.42 درصد کاهش یافته است. سهم بازار Maruti با افت 0.16- درصدی ثابت باقی مانده است.

هیوندای با سهم بازار 14.27 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. در این ماه، برتری من،ی نسبت به تاتا موتورز حفظ کرده است. فروش هیوندای در اکتبر 2022 در مقایسه با 37021 دستگاه در اکتبر سال گذشته، 48001 دستگاه بود. رشد سالانه 29.66 درصد است. رشد MoM در -3.42 درصد در مقایسه با 49700 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022 منفی است. هیوندای در سهم بازار 0.04 درصد افزایش حاشیه ای را ثبت کرده است.

فروش خودرو اکتبر 2022 - سال
فروش خودرو اکتبر 2022 – سال

اکتبر ماه خوبی برای خودروسازان بود، زیرا فروش سالانه 29.26 درصد رشد داشته است. به غیر از تعدادی مانند رنو، نیسان و جیپ، ا،ر خودروسازان دیگر رشد دو رقمی را در ماه ثبت کرده اند. در اکتبر 2022 در مجموع 336298 دستگاه فروخته شد در حالی که این رقم در اکتبر سال گذشته 260162 دستگاه بود.

ماهیندرا با سهم بازار 9.60 درصد چهارم است. در ماه اکتبر در مجموع 32 هزار و 298 دستگاه فروخته شد که این رقم در اکتبر سال گذشته 20 هزار و 130 دستگاه بود. رشد سالانه 60.45 درصد است که بالاترین میزان در بین ده خودروساز برتر است. اعداد MoM در مقایسه با 34508 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022، 6.40- درصد کاهش یافته است. ماهیندرا با 1.87 درصد بیشترین افزایش سهم بازار را به ثبت رسانده است.

تاتا موتورز با فروش 45217 دستگاه در اکتبر 2022 سوم است. سهم بازار 13.45 درصد است. رشد سالانه 33.29 درصد در مقایسه با فروش 33925 واحدی در اکتبر سال گذشته است. رشد MoM در مقایسه با 47654 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022، 5.11- درصد کاهش یافته است. تاتا نسبت به اکتبر سال گذشته 0.41 درصد از سهم بازار را به دست آورده است.

فروش خودرو اکتبر 2022 - مادر
فروش خودرو اکتبر 2022 – مادر

هوندا در جایگاه هفتم و ام جی در جایگاه نهم تنها خودروساز، هستند که رشد مثبتی در هر دو دوره سالانه و مادری داشته اند. رشد سالانه ام جی موتور با 52.53 درصد در رتبه دوم در لیست ده برتر قرار دارد. رشد سالانه هوندا 17.70 درصد است. در رتبه دهم فول، واگن با فروش 3510 دستگاه قرار دارد. رشد سالانه 14.07 درصد در مقایسه با 3077 واحد فروش در اکتبر سال گذشته است. اشکودا، نیسان، سیتروئن و جیپ لیست را تکمیل ،د.


منبع: https://www.rushlane.com/car-sales-oct-2022-maruti-hyundai-tata-mahindra-kia-12452533.html

ا،ر خودروسازان در اکتبر 2022 رشد سالانه مثبتی را ثبت کرده اند و توانسته اند سهم بازار مربوطه خود را بدون انحراف عمده حفظ کنند.

تاتا هریر جدید
تصویر – ایام مایور گوسوامی